23948sdkhjf

Geden skal være grøn i nyt fællesnordisk udbud på indkøb af læssemaskiner

København og Oslo i samarbejde med Stockholm, vil have grønne udbud af maskiner, og det første af slagsen, et udbud på læssemaskiner, er netop søsat

Nu skal geden være grøn. I hvert fald hvis man spørger Københavns og Oslos kommuner,

Som de første byer i verden går København og Oslo sammen om et fælles indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner for at nedsætte udledningen af CO2 og skadelige partikler. Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) håber, at en ny rød regering vil gøre det muligt for kommunen også at stille krav til private entreprenører.Når gravemaskiner, fejemaskiner og gummihjulslæssere ruller ud af garagerne, belaster det både klima og luftkvalitet.

En relativt høj andel
De såkaldte "ikke-vejgående maskiner", som man kan høre brøle på byggepladser landet over, står nemlig for omkring 15 procent af den samlede lokale partikelforurening på landsplan. Og ser man på klimaregnskabet, så udledes der fra de københavnske byggepladser alene omkring 80.000 tons CO2 fra maskinerne årligt. Det svarer til den årlige udledning fra omkring 33.000 københavnere eller godt fem procent af det samlede københavnske CO2-aftryk i 2017.

En målrettet indsats på området er derfor nødvendig, hvis Københavns Kommune skal i mål med ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

- Vi ved, at maskinerne udleder store mængder partikler og CO2, som påvirker både klima og københavnernes livskvalitet negativt. Samarbejdet med vores nordiske naboer er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men den grønne omstilling af vores maskinparker gør langt fra forskellen alene, da de fleste bygge- og anlægsopgaver i byen stadig løses af private entreprenører. Derfor bør en ny regering også gøre anlægsmaskiner til en del af miljøzonen. Og fra kommunens side skal vi have set på, hvad det vil koste, hvis kommunen fremover skal stille ambitiøse krav til de maskiner, der bruges, når private entreprenører hyres ind til at løse opgaver for kommunen, siger den stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen.

Fælles udbud
I første omgang samarbejder Oslo og København helt konkret om et fælles udbud på indkøb af såkaldte gummihjulslæssere, som netop er offentliggjort.

Man har valgt at gå med gummihjulslæsserne, da begge byer har en del af denne maskintype, som bruges i de fleste anlægsprojekter, hvor de typisk flytter store mængder jord og grus. Derudover benyttes hjullæsserne også til at løse en lang række andre kommunale opgaver som fx at feje gader eller rydde sne.

Kommunerne stiller i udbudsmaterialet krav til, at maskinerne skal være enten helt emissionsfrie, dvs. at de slet ikke udleder partikler eller CO2, eller lav-udledende som eksempelvis hybridversioner, der kører på en blanding af diesel og el. Københavns Kommune forventer, at man over en fireårig periode skal udskifte syv af sine 12 gummihjulslæssere, og at CO2-udledningen fra maskinerne kan nedsættes med op mod 80 procent, hvis de udskiftes med nye eldrevne versioner. Bliver udbuddet en succes, er planen, at der efterfølgende også bliver lavet lignende udbud med andre maskintyper.

En chance for at påvirke
At flere byer går sammen på tværs af landegrænser om et fælles indkøb af denne type klimavenlige maskiner er aldrig prøvet før.

Københavns Kommune håber, at man med udbuddet får gjort sig nogle værdifulde erfaringer, så modellen i fremtiden kan skaleres op til at omfatte endnu flere byer og dermed sikre alliancepartnerne endnu flere muskler til at kunne påvirke udviklingen af markedet for mere bæredygtige arbejdsmaskiner. Og allerede nu er der en dialog i gang med flere europæiske storbyer - bl.a. Lissabon, London og Amsterdam.

Brancheforening positiv
Hos Brancheforeningen Maskinleverandørerne har man ikke set et lignende skridt før, men tager det som positivt. Formanden for Maskinleverandørerne, Palle Kjærsgaard siger til Licitationen Byggeriets Dagblad:

- Jeg ser det som positivt at de offentlige indkøb prioriterer CO2-neutrale indkøb. Der tales meget og handles oftest mindre. Men når en by som København melder ud og handler derefter har det stor betydning, for os som maskinleverandører, og også som tryk på de producenter vi repræsenterer, siger han og tilføjer:

- At samarbejdet omkring indkøb bliver koordineret med Stockholm og Oslo, lægger blot ekstra tyngde bag. Det at udvikle CO2 neutrale maskiner er dyrt, og derfor er signalet stærkt at de store nordiske hovedstæder står sammen. Som brancheforeningen Maskinleverandørerne må vi så arbejde for at det bliver en reel miljø fordel, og ikke bare ord. Udviklingen af nye motor teknologier har allerede reduceret NoX og partikeludledning markant. Så når nu baren hæves yderligere, kan vi jo starte med kendte teknologier, for de er blevet langt renere end de tidligere har været, siger han.

Det nye nordiske samarbejde

Om samarbejdet
Indkøbssamarbejdet er en del af den internationale klimaalliance ”Carbon Neutral Cities Alliance”, som er et samarbejde mellem 20 storbyer med ambitiøse klimamålsætninger.
I første omgang gennemføres det fælles udbud på hjullæssere af København, Oslo og Stockholm, da de har søgt Carbon Neutral Cities Alliance til at gennemføre projektet. Flere af de andre byer i Carbon Neutral Cities Alliance følger dog projektet tæt, og der vil når udbuddet er gennemført være en afrapportering til disse.

Om udbuddet
København og Oslo har netop offentliggjort det første fælles udbud på gummihjulslæssere som en del af indkøbssamarbejdet. Der stilles krav til at gummihjulslæsserne skal være enten helt emissionsfrie eller lav-udledende. Derudover stilles der også krav til maskinerne støjniveau. Københavns Kommune forventer, at man over en fireårig periode skal udskifte syv af sine 12 gummihjulslæssere.
Som udgangspunkt er stykprisen for emissionsfrie og lavudledende maskiner i dag mellem 40 og 250 procent dyrere end traditionelle dieselmaskiner. Succeskriteriet for udbuddet er at de klimavenlige arbejdsmaskiner, der indkøbes, maksimalt må være fem procent dyrere end de typiske dieselmaskiner.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.189