23948sdkhjf

Nye byggeopgaver på vej

Læs i dag om kommende byggeprojekter på Frederiksberg, i Haderslev, Fredericia, Børkop, Hadsten, Søften, Hammel og Farsø
REGION HOVEDSTADEN

FREDERIKSBERG

Boliger og erhverv

Forslag til Lokalplan 199 og kommuneplantillæg 10 for et blandet bolig- og erhvervsområde på hjørnet af Holger Danskes Vej og Nordre Fasanvej på Frederiksberg var til behandling i By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune forleden. Udvalget besluttede at indstille forslagene til offentliggøres i en otte-ugers periode.

Lokalplanen åbner mulighed for at indrette blandede bolig- og erhvervsfunktioner i erhvervsejendommen på hjørnet af Holger Danskes Vej og Nordre Fasanvej.

Ejendommen skal således i fremtiden danne ramme om et boligområde med forskellige boligstørrelser og boligtyper i form af ungdomsboliger, seniorboliger og familieboliger. Ydermere åbner lokalplanen mulighed for at indrette kontor- og serviceerhverv og kultur- og fritidserhverv som for eksempel café og fælleslokaler.

Stueetagen mod Nordre Fasanvej står i dag delvis tom og rummer ligeledes en transformerstation. I det nye projekt arbejdes der med at åbne facaden mod Nordre Fasanvej og gøre den mere udadvendt og publikumsrettet. Der arbejdes med at indrette medborgerhus, cafe, dansestudio eller andre lignende kultur- og fritidsrelaterede erhverv.

Gårdrummet er i dag en stor asfaltflade, som primært bruges til parkering. I forbindelse med omdannelsen vil der blive etableret en parkeringskælder, som gør det muligt at omdanne gårdrummet til et grønt rekreativt gårdmiljø.

FREDERIKSBERG

Tilbygning til gymnasium

By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune meddelte i slutningen af 2015 principiel tilladelse til at erstatte en 326 kvm stor tidligere rektorbolig med en ny 1682 kvm tilbygning til Falkonergårdens Gymnasium. Sagen skulle forelægges udvalget på ny, når der var foretaget partshøring og når der forelå et endeligt projekt. Det gør der nu, og et flertal i udvalget besluttede forleden at godkende projektet endeligt. Tilbygningen opføres i fire etager.

REGION SYDDANMARK

HADERSLEV

Etablering af Sundhedscenter

Haderslev Byråd har vedtaget Lokalplan 10-26 Område til centerformål ved Clausensvej endeligt.

Lokalplanen åbner mulighed for etableringen af Sundhedscenter Haderslev. Den nye lokalplan erstatter tidligere udarbejdet lokalplan for området, der udlagde området til centerområde med henblik på opførelse af et større butikscenter.

FREDERICIA

Opførelse af dagligvarebutik

Lokalplan 321 Erhverv nord-vest for Indre Ringvej / Vesterbrogade indstilles nu til endelig vedtagelse i Fredericia Byråd med anbefaling fra By- og Planudvalget.

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre opførelse af en dagligvarebutik på grunden. Som alternativ er det muligt at etablere offentlig og privat service samt kontorer og lignende erhverv.

FREDERICIA

Opførelse af boliger

På baggrund af en købsaftale mellem Fredericia Kommune og en privat bygherre er der udarbejdet et forslag til lokalplan for et boligområde ved Nymarksvej.

Lokalplanområdet omfatter grunden Nymarksvej 141, som tidligere har været anvendt til kommunal daginstitution. Med den nye lokalplan fastlægges områdets østligste del til boligområde til åben-lav, tæt-lav og etageboliger, og områdets vestlige del til naturområde, rekreativt område, skovbrug, landbrug og kolonihaver.

Teknik & Miljø indstiller, at lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg godkendes og fremlægges til høring i otte uger. By- og Planudvalget anbefaler indstillingen.

BØRKOP

Til- og ombygning på Englystskolen

Vejle Byråd har afsat 34,1 mio. kroner til til- og ombygning af Englystskolen i Børkop. Der søges nu om anlægsbevilling, så projektet kan igangsættes. Vejle Byråd har sagt god for ansøgningen og ja til, at projektet sættes i gang.

Der er massive kapacitetsproblemer på skolen, der oprindeligt er bygget som en to-sporet skole, men som nu går mod at blive en ren fire-sporet skole. En behovsanalyse viser, at der bør tilbygges 1.715 kvm og ombygges 770 kvm for at imødekomme pladsbehovet.

I første etape skal der laves en tilbygning til skolen, som rummer undervisningsarealer, fællesområder, grupperum, toiletter samt depotplads. Tilbygningen ventes at stå færdig til august 2017.

I anden etape skal der laves diverse ombygninger og mindre tilbygninger til skolen. Der skal etableres et pædagogisk læringscenter og etableres flere omklædningsfaciliteter til idræt og bevægelse. Der skal laves udvidelse til science, og de eksisterende sciencelokaler skal ombygges og opgraderes. Områderne, hvor fagenen håndværk og design og billedkunst holder til, skal ombygges. Der skal laves en udvidelse i de musiske områder.

I tredje etape skal parkeringsarealet til skolen udvides. Der skal også ændres lidt på udearealerne.

REGION MIDTJYLLAND

HADSTEN

Opførelse af 30 familieboliger

Favrskov Byråd har givet tilsagn om støtte til opførelse af 30 almene familieboliger på Falkevænget og Elverhøjen i Hadsten.

Det er AL2Bolig, der er bygherre på boligerne, som opføres som tæt/lavt byggeri. Der opføres fire toværelses boliger på 65 kvm og 26 fireværelses boliger på 115 kvm. Den samlede anskaffelsessum er beregnet til 61.650.000 kroner.

HAMMEL

Opførelse af familiehus ved Hammel Neurocenter

Favrskov Byråd har godkendt Forslag til lokalplan nr. 370 - ”Familiehus” ved Urbakkevej i Hammel, som gør det muligt at opføre et nyt moderne familiehus på Urbakkevej 6 med tæt forbindelse med Regionshospitalet Hammel Neurocenter. I familiehuset kan familier til patienter på Neurocentret overnatte i kortere eller længere perioder.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 800 kvm i to etager i en højde på maksimalt 8,5 meter.

SØFTEN

Dagligvarebutik og boliger

Favrskov Byråd har godkendt Forslag til lokalplan nr. 355 - Centerområde i Søften, som herefter vil blive fremlagt til offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for at opføre en dagligvarebutik på maksimalt 1.200 kvm og seks tæt-lave boliger eller etageboliger centralt i Søften. Favrskov Kommune ønsker med udgangspunkt i ”Helhedsplan for centerområde i Søften” at styrke de bymæssige funktioner, der findes i Søften i dag, med et godt handelsmiljø og gode byrum.

REGION NORDJYLLAND

FARSØ

Opførelse af boliger i tre etager

Aars Boligforening ønsker at opføre boliger på de arealer, der tidligere lagde grund til virksomheden Bilmessen i Farsø. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg, og de blev forleden godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerland Kommune.

Ud over mulighed for opførelse af nye boliger i området, vil lokalplanens rammer give mulighed for etablering af parkeringspladser, fællesarealer og attraktive grønne arealer.

Hvis der modtages væsentlige indsigelser i høringsperioden skal sagen forelægges for Byrådet til endelig afgørelse.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Medlemmernes egne nyheder
Se alle medlemsnyheder
Mest læste
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Seneste nyheder
Se seneste nyheder
Udvalgte artikler
Udvalgte nyheder fra forsiden
Nordjyske træhandlere passerer den halve milliard og deler millioner ud til holdet
Store udbud ville slå os ihjel: Ros til Vejdirektoratets mindre vej-udbud
Malmos styrker ledelsen: Er hentet samme sted som direktøren
De sidste bud på Mink-nedrivningerne er givet
Kurator peger på to hovedårsager til entreprenørkonkurs
Coop indløser opsparing i mursten: Pensionsselskab køber op for milliardbeløb
Andre Nordiske Medier
Metal Supply DK
Wood Supply DK
Building Supply DK
Jern & Maskinindustrien
Mester Tidende
Motor-magasinet

Send til en kollega

0.343