23948sdkhjf

Høj brandsikkerhed baner vej for træbyggeri

Der er stor interesse for træbygggeri i disse år, ikke mindst ud fra et ønske om at mindske byggeriets klimaaftryk. Men hvis den målsætning skal indfries, er høj brandsikkerhed afgørende. Det vil sikre lang holdbarhed for bygningen, hvilket er helt essentielt for CO2-besparelsen.

Klimaforandringer er en af de store udfordringer, vi står overfor, og det er vigtigt, at alle samfundets sektorer bidrager til at mindske udledningerne. Det har skabt øget fokus på valget af byggematerialer og en stigende interesse for træbyggeri. Det betyder samtidig, at brandsikkerheden skal have fornyet fokus og her er der vigtige erfaringer at hente fra vores nabolande - både gode og dårlige.

Vi skal undgå ’engangsbygninger’ 

I august 2023 udbrød der brand i en femetagers træbygning fra 2020 i Malmø. Branden startede i taget og spredte sig ned til de to øverste etager. Det tog 50 timer at slukke branden, og til trods for at brandskaderne isoleredes til loft og to etager, resulterede slukningsarbejdet i omfattende vandskader i trækonstruktionen i de underliggende etager. Det bevirkede, at boligselskabet, som opførte bygningen i træ for at mindske klimapåvirkningen, efterfølgende måtte nedrive hele bygningen, hvorved 27 familier mistede deres hjem.

Branden affødte en større debat i fagkredse, hvor en person fra redningstjenesten udtalte: 

”samfundsøkonomisk skal man måske tænke sig om, inden man bygger engangshuse”, og en anden brandekspert påpegede, at træbyggeri ikke er bæredygtigt, hvis man skal opføre bygningen på ny1. Brande som denne risikerer at spænde ben for træbyggeriet, og derfor er det afgørende at sikre høj brandsikkerhed.

Brandsikring af Nordens største træbyggerier

Vores nabolande, Sverige og Norge, har en længere tradition med træbyggeri og da ROCKWOOL er godt repræsenteret i begge lande, har vi mange års erfaring med at brandbeskytte trækonstruktioner. For nogle år siden så man således flere innovative trækonstruktioner skyde i vejret, og igennem de sidste mange år har vi samarbejdet med førende arkitektfirmaer om, hvordan træ kan bruges i stor skala uden at gå på kompromis med brandsikkerheden.

For eksempel Mjøstårnet i Norge; en bygning på lidt over 11.000 m2 og 18 etager fordelt over 84 meter, der udmærker sig ved at have bærende konstruktioner i træ og en facade af præfabrikerede facadeelementer i træ. Et andet eksempel er SporX, et etagebyggeri opført i CLT-elementer. Eller Cederhusene i Sverige, et af verdens største træhusprojekter med fire bygninger på op til 13 etager og 237 boliger.

Fælles for disse projekter er, at de har haft stor fokus på passiv brandsikring af byggeriet og har integreret ubrændbar ROCKWOOL stenuldsisolering til brandsikring af facader, tag, indervægge, ventilationskanaler og bjælkelag som en essentiel del af brandsikringsstrategien.

Modsat såkaldte aktive brandsikringssystemer, der kræver regelmæssig vedligeholdelse og test for at sikre deres funktion, yder ROCKWOOL stenuldsisolering vedligeholdelsesfri, passiv brandbeskyttelse i hele bygningens levetid. Anvendeligt til brandbeskyttelse af alle dele af bygningen, hvilket er relevant, hvis vi skal bane vejen for bæredygtigt byggeri i al almindelighed og træbyggerier i særdeleshed.

Solceller giver øget behov for brandsikkerhed på bygningers tage

Mere solenergi er en del af samfundets indsats for lavere udledning af klimagasser. Regeringen har netop præsenteret en solcellestrategi, der skal styrke udbygningen med solceller. Solcellekapaciteten er allerede næsten tredoblet fra 2020 til og med 2023, hvor der var installeret ca. 3,5 GW. Forventningen er, at det vokser til ca. 13,0 GW i 2030. Samme satsning ligger i de nye regler i EU’s bygningsdirektiv, der stiller krav om solceller på bygninger fra udgangen af 2026 og årene fremover. Det giver rigtig god mening at udnytte de mange millioner kvadratmeter tagareal, når vi skal have mere solenergi.

De nye energiteknologier, såsom solceller og tilhørende batterier, medfører imidlertid også en ny brandrisiko, som det er vigtigt at imødegå. Vi har ikke de store erfaringer med solceller på tag i Danmark; men udenlandske erfaringer peger på den risiko, vi skal gardere os imod.

Det nordamerikanske rådgivningsfirma inden for ren energi, Clean Energy Associates, har udført mere end 600 sikkerhedsinspektioner på tagbaserede solcelleanlæg rundt om i verden. Her har man kunnet konkludere, at 97 procent af systemerne havde sikkerhedsproblemer, der kunne lede til antændelsesfare, og konklusionen er, at man bør forvente mindst én antændelse i et solcelleanlægs levetid2. Vi ser derfor også, at forsikringsselskaber i stigende grad er meget eksplicitte omkring anbefaling af ubrændbare materialer under solcelleanlæg for at minimere risikoen for brand.

Vi har en stor opgave i byggeriet, om at sikre et klimavenligt byggeri for fremtiden. Og denne opgave bliver på ingen måde mindre af, at vi fremover kommer til at kombinere træbyggeri med teknologier som solceller.

Hvis vi skal forhindre, at træbyggeri generelt kommer til at blive betragtet som ’engangsbyggeri’, er det afgørende, at der kommer stor fokus på brandsikkerhed og lang holdbarhed.

Fodnoter:

1: Expert efter branden på Lindängen: Trähus är ”engångshus” – Sydsvenskan
2: CEA identifies major safety concerns in 97% of audited rooftop PV systems – pv magazine International
(pv-magazine.com)

Kilde: Rockwool

Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125