23948sdkhjf

Peab kommer med bud på fremtidens CO2-reduceret ECO-Asfalt

Hele Peab-koncernen har et mål om klimaneutralitet i 2045. Derfor sætter koncernen ressourcer af til at udvikle nye produkter, som skal være med til at nedbringe CO2-udledningen - og ECO-Asfalt er en del af denne udvikling.

Interessen og kravene til mere klimavenlige løsninger inden for asfalt stiger. Det oplever man hos Peab, som hele tiden investerer i tilblivelsen af nye klimavenlige løsninger og produkter. Når det gælder reduktionen af CO2-udledninger fra ECO-Asfalt, opnås det ved at skifte fra anvendelsen af naturgas til certificeret biogas til opvarmning og tørring af stenmaterialet. Det er den del af asfaltproduktionen, som udleder mest CO2. Ved at skifte til biogas, fjerner man således stort set al CO2-udledning fra selve produktionen, fortæller Lotte Regel Josephsen, laboratoriechef og ansvarlig for bæredygtighed hos Peab i Danmark:

”Biogas fremstilles af biomasse som f.eks. organisk affald, som afgasser under iltfrie forhold. Derefter tilføres biogassen det faste gasnet, som vores fabrikker er koblet op på. Biogas regnes for CO2-neutralt, fordi mængden af CO2 der udledes ved anvendelsen af gassen, svarer til den mængde CO2, biomassen har optaget i løbet af sin levetid.”

Forventninger til udbud og mere genanvendelse

Peab bestræber sig på at blive så ressourceeffektive som muligt, og virksomheden har derfor et stort fokus på ansvarligt forbrug af ressourcer og en mere klimavenlig produktion. Det stiller flere kunder også krav til i udbuddene, men også her er vi kun ved begyndelsen, siger Lotte Regel Josephsen. Hun tilføjer, at Peab håber, at Klimarådets anbefalinger om pris i forhold til samfundsøkonomi betyder, at kunderne vil være villige til at betale lidt mere for et klimavenligt produkt. Virksomheden arbejder på at skabe en større grad af cirkularitet i produktionen ved bl.a. at øge andelen af asfaltgenbrug i ny produktion, anvende genbrugsmaterialer fra anden industri og sænke temperaturen under produktionen.

”Hos os har det resulteret i, at genanvendte materialer i dag udgør godt en tredjedel af indholdet i vores asfalt. Det betyder, at vi ved nogle ECO-Asfalttyper opnår en CO2-reduktion på op imod 70 procent, hvilket vi er meget stolte af,” siger hun.

Test af nye typer råvarer – men benspænd truer

Asfaltens miljøpåvirkninger dokumenteres i en miljøvaredeklaration (EPD), hvor hele asfaltens livscyklus (LCA) beregnes. Miljøvaredeklarationen skal publiceres af en programoperatør, som står inde for, at den er udarbejdet efter reglerne. Udarbejdelsen af miljøvaredeklarationen er nemlig omfattet af europæiske standarder og ECO Platform udsteder retningslinjerne for EPD-program-operatørerne (som EPD Norge, EPD Danmark, EPD International osv.).

”Alligevel er der stor frihed hos de enkelte operatører til at beslutte, hvordan de vil håndtere grøn strøm og brændstof med certifikat/oprindelsesgaranti (Guarantee of Origin/GoO). Hos de fleste skal EPDen publiceres med udgangspunkt i det fossile brændstof, og forbedringen ved tilkøb af oprindelsesgarantier anføres under tillægsinformation. Dette er et potentielt benspænd, som helt kan underminere brugen af grøn strøm og brændsel i byggebranchen, hvis ikke vores kunder er villige til at lægge tallene i tillægsinformationen til grund for deres vurdering af total CO2-belastning,” mener Lotte Regel Josephsen, men uddyber, at ECO-Asfalt vil i fremtiden have et endnu lavere CO2-aftryk.

Lige nu arbejder Peab intenst på at erstatte bitumen (restprodukt fra raffinering af råolie) med et grønnere alternativ. Peab har foreløbig syv prøvestrækninger, hvor en del af bitumen er erstattet med lignin, som er planters naturlige celle-lim. I Norge leverer Peab asfalt til Statens Vegvesen, hvor en del af bitumen er erstattet med Tall Oil Pitch (TOP), som er et restprodukt fra papirproduktion. I Danmark er virksomheden i fuld gang med test i laboratoriet og forventer at være klar til et fuldskalaforsøg i 2024.

Om Peab Asfalt

Peab er en lokal bygge- og anlægsvirksomhed med en store virksomheds ressourcer.

Virksomheden har omkring 16.000 medarbejdere fordelt i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Peab er organiseret i fire arbejdsområder, som gennem samarbejde sikrer, at der i så høj grad som muligt udnyttes lokale ressourcer i form af eget personale, egne råmaterialer og egne underentreprenører.

Peab er eksperter i brobelægninger og tilbyder at udføre fugtisolering, bære- og slidlagsbelægninger, kunststofbelægninger, bitumenfuger samt vejmarkering.

Læs mere på www.peabasfalt.dk

Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094