Projektudviklingsprisen

Det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Projektudviklingsprisen gives til den virksomhed, som i særlig grad er lykkedes med at udvikle et projekt eller et område, så det skiller sig ud. Projektudviklingsprisen kigger på hele projektet – fra udvikling af idéen til den faktiske opførelse af nybyggeriet til bolig, industri eller erhverv. Projektet skiller sig ud ved at bringe ny værdi til et område samtidig med, at der er tænkt på arkitektur, funktion, entrepriseforhold, plan- og miljøforhold, bæredygtighed, omgivelser og tilgængelighed.

Vinder: ONV Arkitekter og We Do Democracy

ONV Arkitekter og We Do Democracy

Juryen har blandt andet sagt om vinderen: ”Vinderprojektet skaber fællesskaber til ældre, singler, udsatte, studerende, lavtlønnede og nye danskere og er på samme tid en boligform, hvor der er tænkt bæredygtige løsninger ind. Konceptet er et godt eksempel på, hvordan man skaber billige boliger, som udfylder et behov for mindre, smartere og bedre boligtyper”

Finalister

ONV Arkitekter og We Do Democracy - Venligbolig Plus

AG Gruppen, NREP og Lendager - Ressourcerækkerne

Tækker Group – Nye ved Elev

Miljøprisen

For deltagelse i et projekt med fokus på miljø og cirkulær økonomi:

Prisen uddeles til den virksomhed, som på en særlig måde har formået at indtænke hensynet til miljøet eller naturen i løsningen og fremstår som særligt bæredygtig.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Vinder: PensionDanmark

PensionDanmark

Om vinderen siger juryen blandt andet at de har været "first movers" indenfor mange bæredygtige tiltag. Vinderen går forrest ud over de lovmæssige rammer ved at understøtte en bæredygtig udvikling og sætter derved nye rammer for fremtidens byggeri og viser vejen for andre investorer.

Finalister

PensionDanmark - – Bæredygtighedsprogram version 3

Eco-Village og CASA - Eco-Village

VCØB - Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Klimaprisen

For deltagelse i et projekt der skaber løsninger i forhold til de fremtidige klimaudfordringer:

Prisen gives til den virksomhed som på nye, spændende eller innovative måder eller med helt ny konsekvens er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Vinder: C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects

Juryen siger blandt andet at vinderen viser, hvordan klimasikring kan bidrage til både æstetik og funktionalitet i byrummet på en helt ny måde. Vinderprojektet kombinerer blandt andet spildevandsløsninger med steder for rekreativ aktivitet og naturformidling, som skaber nye naturoplevelser tæt på byen.

Finalister

C.F. Møller Architects – Byen til Vandet

3XN – Lemvig Klimatorium

Orbicon - KlimaByen

Innovationsprisen

For en innovativ løsning til byggeriet:

Prisen gives til den virksomhed som har formået at sætte ny viden, processer eller teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse – hvad enten det er kommet byggeriets parter, brugerne eller samfundet til gavn. Virksomheden skal have bidraget til at sætte nye standarder i branchen.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Vinder: Scandi Byg A/S

Scandi Byg A/S

Om vinderen siger juryen blandt andet at virksomheden går forrest og demonstrerer, hvordan man kan øge produktiviteten og skabe større fleksibilitet i en tid, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft er udtalt. Samtidig har vinderen bragt ny viden i spil ved at samarbejde med lokale robotvirksomheder om projektet

Finalister

Scandi Byg a/s - Robotanlæg

3XN/GXN, Lendager og Vandkunsten -Circle House

Dalux – Augmented Reality-teknologi

Teknikprisen

For en nyskabende løsning indenfor teknik og installationsområdet:

Prisen gives til den virksomhed, som har været ansvarlig for at sætte nye tekniske installationsløsninger i spil, og som gennem den praktiske udførelse har bidraget til funktionaliteten, komforten og/eller produktiviteten i et konkret byggeprojekt. Vinderprojektet/-løsningen skal have bidraget til både at skabe og implementere nye løsninger og til at sætte nye standarder i branchen.

Tanken bag prisen er at fremhæve nogle af de aspekter ved et byggeprojekt, der ellers let bliver ”glemt og gemt” bag facaden – de tekniske installationsløsninger, som har afgørende betydning for en bygnings funktionalitet og økonomi. Der kan være tale om en gennemført, nytænkende og samlet teknisk løsning i forbindelse med et byggeprojekt, eller der kan være tale om en konkret løsning indenfor et specialområde som fx ventilation, energi/energirenovering, sikring, it eller belysning. I sidste ende vil prismodtageren være den virksomhed (den tekniske installatør), der både har været med under det indledende projektarbejde, og som ikke mindst efterfølgende har stået for selve installationsarbejdet og implementeringen af den vindende løsning.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

 

Vinder: Listech IVS

Listech IVS

Om vinderen siger juryen blandt andet at det er en løsning, der imødekommer flere udfordringer på samme tid, og samtidig bidrager til at reducere klimapåvirkningerne ved at benytte sig af solen som vedvarende energikilde.

Finalister

Listech IVS – Usynlig solfanger

Airtjek aps - Ventilationsløsning

Christensen & Co. Arkitekter A/S med Jesper Kongshaug – Lysprojekt, K.B. Hallen

Procesprisen

For den ekstraordinære og nyskabende procesindsats i byggeriet:

Prisen gives til en organisation eller projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet. Særligt ønsker prisen at give fokus til sammenhængen mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet. Det er er både organisationer, projekter og samarbejder, som kan vinde prisen. Procesprisen uddeles i samarbejde med Boligfonden Kuben.

Vinder: Partnerskabet ByK med TRUST

Partnerskabet ByK med TRUST

Om vinderen siger Juryen: Det er imponerende hvordan et tillidsbaseret strategisk partnerskab mellem seks forskellige virksomheder, som first mover eksekverer så avanceret procesarbejde på en enorm portefølje af byggeprojekter og samtidigt har overskud til at sprede ringe i branchen med aktiv vidensdeling og åbenhed.

Finalister

Partnerskabet ByK med TRUST

Byggeprojekter bag opførelsen af DTUs bygning 310

Teamet bag renoveringen af Falkoner Center

Bygherreprisen

For den banebrydende bygherre med et øget fokus på det omkringliggende samfund:

Prisen gives til en bygherre, som formår at udmærke sig i sin rolle som bygherre, som i høj grad skiller sig ud for sin tilgang til bygherrefaget og som aktiv samfundsaktør. Bygherreprisen uddeles i samarbejde med Boligfonden Kuben.

Vinder: Himmerland Boligforening

Himmerland Boligforening

Bedømmelseskomiteen siger bl.a. om vinderen, at den på imponerende vis har bredt bygherrerollen ud og nærmest redefineret, hvilke kræfter og interesser, som kan spille sammen, når man igangsætter store byggeprojekter. Bl.a. til gavn for bl.a. nogle af de mest udsatte grupper i landet. Vinderen viser vejen til sund byudvikling i Danmark.

Finalister

Himmerland Boligforening

Roskilde Kommune

NREP og AG-gruppen

Talentprisen

For største personlige talent:

Prisen gives til en yngre person, som har udvist særlige faglige, ledelsesmæssige evner eller resultater inden for byggeriet de seneste år. Personen sætter ved sin tilgang eller indsats en dagsorden eller standard i branchen, som er repræsentativ for en ny ung generation.

Personen er maksimalt 35 år.

Vinder: Wilson Ricardo Leal da Silva

Wilson Ricardo Leal da Silva

Om vinderen af Talentprisen siger juryen blandt andet at han har været med til at sætte Danmark på landkortet qua sit engagement hos Teknologisk Institut, hvor han gjort en stor indsats for at udbrede sin viden om 3D-printet beton til resten af branchen.

Finalister

Wilson Ricardo Leal da Silva, Teknologisk Institut

Eik Bjerregaard, COBE

Emre Korkmaz, Vita Ingeniører

Jubilæumspris for samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) uddeler i år en særlig Jubilæumspris for samfundsansvar i byggeriet i anledning af foreningens fem års fødselsdag. Prisen gives til en virksomhed, organisation eller et byggeprojekt, som har formået at kombinere god forretning med samfundsansvar og står som et forbillede for resten af branchen. Prisen er støttet af Realdania.

Vinder: Enemærke & Petersen

Enemærke & Petersen

Om vinderen fremhæver juryen blandt andet den mangeårige indsats og klare fokus på at skabe merværdi i byggeriet via social inklusion og jobskabelse til både udsatte unge og indvandrerkvinder. Det er tydeligt, at virksomheden ønsker at gøre en forskel og kobler indsatsen til deres forretning til stor inspiration og efterlevelse for resten af branchen.

Finalister

Entreprenøren Enemærke og Petersen

Ligestillingsinitiativet Boss Ladies

Himmerland Boligforening

Hædersprisen

Hædersprisen tildeles en person eller virksomhed, som har gjort en særlig indsats inden for byggebranchen. Building Award 19 ønsker på den måde at fremhæve det enestående eksempel, som kan inspirere andre i branchen til OGSÅ at gå foran. 

Vinder: Ebbe Malte Iversen, Tidl. adm. direktør, Aarsleff

Ebbe Malte Iversen, Tidl. adm. direktør, Aarsleff

”Juryen siger, at vinderen er en mand, der gennem 20 år som topchef, har stået for en såvel vækstorienteret som forsigtig, langsigtet forretningsskabelse. Da han trådte tilbage i 2018, var Aarsleff Danmarks største entreprenør med en to-cifret milliardomsætning” Og vinderen af årets Hæderspris er: Bygge- og anlægsbranchens ’Grand old man’, Ebbe Malte Iversen

Finalister

Ebbe Malte Iversen, Tidl. adm. direktør, Aarsleff

Henrik Mielke, Adm. direktør, Enemærke & Petersen

Søren Meyer, udviklingschef i Grundejernes Investeringsfond (GI)