INNOVATIONSPRISEN

- for en innovativ løsning til byggeriet

Prisen gives til den virksomhed som har formået at sætte ny viden, processer eller teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse –hvad enten det er kommet byggeriets parter, brugerne eller samfundet til gavn. Virksomheden skal have bidraget til at sætte nye standarder i branchen.Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste 5 år.

Præsenteres af:

 

Der er et stort uforløst potentiale for udvikling og innovation i byggebranchen og mange muligheder for effektivisering gennem industrialisering, digitalisering og vidensopsamling.Med en innovativ og bæredygtig tilgang til byggeriet opfordrer Scandi Byg branchen til at tænke i nye rammer – vi har automatiseret byggeriet og flyttet det under tag, hvor vi standardiserer og genbruger de gode løsninger.

Vinder: Adserballe & Knudsen A/S

Adserballe & Knudsen A/S

PROCESPRISEN

Procesprisen gives til den person, organisation, virksomhed eller projekt, som har sikret bedre og mere værdiskabende byggeprojekter i praksis. Vinderen skal have vist succesfulde procesresultater i hele byggeprojektet og er dermed kommet flere aktører til gode på tværs af en byggeproces.

Læs mere her

Præsenteres af:

Vinder: Forsyningssamarbejdet Vandpartner

Forsyningssamarbejdet Vandpartner

BYGHERREPRISEN

Boligfonden Kubens Bygherrepris 2018 hædrer byggeri som flytter grænser. Det er bygge- og anlægsprojekter, der udfordrer de gængse dogmer og sætter nye standarder for anvendelse af byggeriet. Det kan være alt lige fra bæredygtighed, socialt ansvar, digitalisering, smartere anvendelse af eksisterende kvadratmeter, nye boformer mm. Således at byggeriet opleves som mere end blot en bygning.

Læs mere her

Foto: Jens Lindhe/Totalrådgiver Karlsson Arkitekter/VLA

Præsenteres af:

  


Vinder: Blox

Blox

PROJEKTPRISEN

- for et bæredygtigt projekt

Prisen gives til et konkret projekt i byggeriet, der på en særlig måde har udmærket sig og som står som et forbillede for hele branchen. Prisen gives til et projekt, hvor både planlægning, proces og det færdige resultat er gået op i en højere enhed til gavn for alle involverede parter, brugerne og det omkringliggende samfund. Det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste 5 år.

Præsenteres af:

Bæredygtighed spiller en afgørende rolle i nutidens og fremtidens byggeri. I Newsec Datea er vi optaget af at sikre både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i de projekter, vi gennemfører i samarbejde med vores kunder – ikke bare i ord, men helt konkret i valget af løsninger, materialer og processen som helhed.

Vinder: Henning Larsen arkitekter

Henning Larsen arkitekter

TALENTPRISEN

– for største personlige talent

Prisen gives til en yngre person, som har udvist særlige faglige, ledelsesmæssige evner eller resultater inden for byggeriet det seneste år. Personen sætter ved sin tilgang eller indsats en dagsorden eller standard i branchen, som er repræsentativ for en ny ung generation. Personen er maksimalt 35 år.

Præsenteres af:

En høj faglighed i byggeriet er en forudsætning for, at vi som branche kan udvikle os og sikre kvalitet og innovation fremadrettet. Unidrain arbejder for en fremtid med faglig stolthed, viden og indsigt – en fremtid med både flere kloge hoveder og kloge hænder i byggeriet.

 

Vinder: Konrad Wojcik

Konrad Wojcik

BYUDVIKLINGSPRISEN

– for deltagelse i lokalt projekt

Prisen gives til den virksomhed, som på en særlig måde har skabt lokal værdi i udviklingen af en by eller et område. Virksomheden balancerer hensynet til den enkeltes behov om fællesskabets udvikling. Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste 5 år.

Præsenteres af:

Bæredygtig udvikling af byer er afgørende for at skabe fornuftige rammer for det liv, der skal leves i og mellem boligerne. Byer består blandt andet af bygninger, veje og pladser, men den gode byudvikling rummer langt mere end summen af de enkelte dele. Når vi i Domea.dk bygger alment boligbyggeri, sker det med den samlede by- eller områdeudvikling for øje og med inspiration i FN’s Verdensmål.

Vinder: PensionDanmark

PensionDanmark

INFRASTRUKTURPRISEN

- for deltagelse i et projekt for innovativ infrastruktur.

Prisen uddeles til den virksomhed som på en særlig måde har formået at understøtte mobiliteten og fremkommeligheden i Danmark til gavn for den enkelte og den fælles samfundsøkonomi. Gennem nytænkning og konsekvens har virksomheden eksempelvis skabt muligheder for vækst og arbejdspladser i et område eller givet nyt liv til et lokalområde eller region. Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste 5 år.

 

Præsenteres af:

God infrastruktur er forudsætningen for effektiv mobilitet af mennesker, varer og tjenesteydelser. Uanset om vi skal på arbejde, til en fritidsaktivitet eller besøge familie og venner. Og uanset om vi skal transportere varer og gods til byer, landdistrikter eller udlandet. Infrastrukturen er afgørende i dag og i fremtiden. Og fremtidens infrastruktur skal være smart, den skal kunne håndtere klimaforandringer og reducere sit eget klimaaftryk. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI’s medlemmer, de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder leverer med viden og indsigt et markant bidrag til den effektive infrastruktur. FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for en bæredygtig samfundsudvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

Vinder: Clever A/S

Clever A/S

MILJØPRISEN

– for deltagelse i et projekt med fokus på miljø og cirkulær økonomi.

Prisen uddeles til den virksomhed, som på en særlig måde har formået at indtænke hensynet til miljøet eller naturen i løsningen og som fremstår som særligt bæredygtigt. Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste 5 år.

 

Præsenteres af:

Bonava’s vision er at skabe hyggelige nabolag, hvor mennesker kan trives og være glade. Det gør vi bl.a. ved at skabe bæredygtige boliger med fokus på miljø i bred forstand. Bonava er pionerer indenfor svanemærkning, og står bag mere end 600 svanemærkede lejligheder og rækkehuse, som er afleveret eller undervejs.


Vinder: Scandi Byg

Scandi Byg

ENERGIPRISEN

– for deltagelse i energibesparende projekt

Prisen uddeles til den virksomhed, som på en særlig måde har sat fokus på energibesparelser i byggebranchen og bidrager aktivt til at reducere energiforbruget i byggeprocessen eller i det færdige byggeri. Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste 5 år.

Præsenteres af: 

TEKNIQ Installationsbranchen er el- og vvs-installatørernes organisation og den næststørste aktør i byggebranchen. Vi arbejder blandt andet for, at tekniske installationer bliver tænkt med fra byggeriets start, fordi det giver de bedste resultater for både brugere, bygherre og miljø. Energieffektiviseringer og vedvarende energi står højt på vores liste, og derfor støtter vi Energiprisen.

Vinder: Christensen & Co arkitekter

Christensen & Co arkitekter

MATERIALEPRISEN

– til en organisation, virksomhed eller et projekt med fokus på bæredygtige materialer 

Prisen gives til den virksomhed, som har udnyttet et materiales egenskaber på en ny og innovativ måde og sat det i spil i byggeriet. Det nye materiale (eller den nye anvendelse af eksisterende materiale) bidrager til byggeriets værdiskabelse og tilgodeser slutbrugernes behov på både kort og lang bane. Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste 5 år.

Præsenteres af:

Som den største danskejede leverandør til byggeriet – med salg og distribution af byggematerialer – ønsker Bygma at være med i udviklingen af det bæredygtige byggeri i Danmark. Vi støtter op om nye, bæredygtige initiativer og ønsker at det skal være lettere for bygherrer, arkitekter og entreprenører at træffe det bæredygtige valg.

Vinder: Adserballe & Knudsen A/S

Adserballe & Knudsen A/S

KLIMAPRISEN

- for deltagelse i et klimavenligt projekt.

Prisen gives til den virksomhed, som på nye, spændende eller innovative måder eller med helt ny konsekvens er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer. Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste 5 år.

Præsenteres af:

Phønix Tag Materialer arbejder for nytænkende og bæredygtige løsninger i byggeriet – ikke mindst grønne tage, der giver nyt liv til insekter og grønt liv til storbyernes facade set fra luften. Vi producerer også andre miljørigtige tagløsninger; f.eks. Lessnox, der reducerer luftens indhold af NOx-partikler.

Vinder: Plastmo

Plastmo

NOMINERINGSPROCES