Herunder kan du læse mere om de enkelte kategorier og gå ind og nominere 

Projektudviklingsprisen

Projektudviklingsprisen gives til den virksomhed, som i særlig grad er lykkedes med at udvikle et projekt eller et område, så det skiller sig ud. Projektudviklingsprisen kigger på hele projektet – fra udvikling af idéen til den faktiske opførelse af nybyggeriet til bolig, industri eller erhverv. Projektet skiller sig ud ved at bringe ny værdi til et område samtidig med, at der er tænkt på arkitektur, funktion, entrepriseforhold, plan- og miljøforhold, bæredygtighed, omgivelser og tilgængelighed.

Det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Deadine for nominering: 16. august 2019

Klimaprisen

For deltagelse i et projekt der skaber løsninger i forhold til de fremtidige klimaudfordringer:

Prisen gives til den virksomhed, som på nye, spændende eller innovative måder eller med helt ny konsekvens er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Deadine for nominering: 16. august 2019

Miljøprisen

For deltagelse i et projekt med fokus på miljø og cirkulær økonomi:

Prisen uddeles til den virksomhed, som på en særlig måde har formået at ind tænke hensynet til miljøet eller naturen i løsningen og som fremstår som særligt bæredygtig.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Deadine for nominering: 16. august 2019

Innovationsprisen

For en innovativ løsning til byggeriet:

Prisen gives til den virksomhed som har formået at sætte ny viden, processer eller teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse – hvad enten det er kommet byggeriets parter, brugerne eller samfundet til gavn. Virksomheden skal have bidraget til at sætte nye standarder i branchen.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Deadine for nominering: 16. august 2019

Teknikprisen

For en nyskabende løsning indenfor teknik og installationsområdet:

Prisen gives til den virksomhed, som har været ansvarlig for at sætte nye tekniske installationsløsninger i spil, og som gennem den praktiske udførelse har bidraget til funktionaliteten, komforten og/eller produktiviteten i et konkret byggeprojekt. Vinderprojektet/-løsningen skal have bidraget til både at skabe og implementere nye løsninger og til at sætte nye standarder i branchen.

Tanken bag prisen er at fremhæve nogle af de aspekter ved et byggeprojekt, der ellers let bliver ”glemt og gemt” bag facaden – de tekniske installationsløsninger, som har afgørende betydning for en bygnings funktionalitet og økonomi. Der kan være tale om en gennemført, nytænkende og samlet teknisk løsning i forbindelse med et byggeprojekt, eller der kan være tale om en konkret løsning indenfor et specialområde som fx ventilation, energi/energirenovering, sikring, it eller belysning. I sidste enden vil prismodtageren være den virksomhed (den tekniske installatør), der både har været med under det indledende projektarbejde og som ikke mindst efterfølgende har stået for selve installationsarbejdet og implementeringen af den vindende løsning.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Deadine for nominering: 16. august 2019

Talentprisen

For største personlige talent:

Prisen gives til en yngre person, som har udvist særlige faglige, ledelsesmæssige evner eller resultater inden for byggeriet de seneste år. Personen sætter ved sin tilgang eller indsats en dagsorden eller standard i branchen, som er repræsentativ for en ny ung generation.

Personen er maksimalt 35 år.

Deadine for nominering: 16. august 2019

Jubilæumspris for samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) uddeler i år en særlig Jubilæumspris for samfundsansvar i byggeriet i anledning af foreningens fem års fødselsdag. Prisen gives til en virksomhed, organisation eller et byggeprojekt, som har formået at kombinere god forretning med samfundsansvar og står som et forbillede for resten af branchen. Prisen er støttet af Realdania.


Vi lægger særlig vægt på organisationer eller indsatser, som via et stærkt samarbejde har skabt social bæredygtighed under selve byggeprocessen, eller som en del af byggeriets formål. Relevante kandidater kan fx have forøget antallet af lærlinge eller styrket integrationen i et udsat byområde via praktik- og jobskabelse til udsatte unge, flygtninge eller andre socialt udsatte. Men organisationen kan også via partnerskaber med civilsamfundsorganisationer have uddannet eller ansat fx tidligere straffede for på én gang at få adgang til god arbejdskraft og samtidig sikre god resocialisering. I et land, hvor hver femte føler sig uden for fællesskabet, vil vi også gerne fremhæve byggeprojekter, som er designet og udført med fokus på at styrke fællesskaber og mangfoldighed i det byggede miljø, fx med det formål at forebygge ensomhed, eller skabe boliger og fællesskaber til hjemløse eller andre socialt udsatte.


Du kan indstille din egen organisation eller anden en kandidat til Jubilæumsprisen for samfundsansvar ved at trykke på knappen herunder og derefter give os en kort begrundelse for indstillingen. Du vil efterfølgende blive kontaktet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar for en uddybning af indstillingen.

Deadline for nominering: 2. september 2019

Bygherreprisen

For den banebrydende bygherre med et øget fokus på det omkringliggende samfund:

Prisen gives til en bygherre, som formår at udmærke sig i sin rolle som bygherre, som i høj grad skiller sig ud for sin tilgang til bygherrefaget og som aktiv samfundsaktør. Bygherreprisen uddeles i samarbejde med Boligfonden Kuben.

Du kan indstille en kandidat til Bygherreprisen 2019 ved at trykke på knappen herunder og derefter give os en kort begrundelse for indstillingen. Du vil efterfølgende blive kontaktet af Bygherreforeningen for en uddybning af indstillingen. 

Deadine for nominering: 15. juni 2019

Procesprisen

For den ekstraordinære og nyskabende procesindsats i byggeriet:

Prisen gives til en organisation eller projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet. Særligt ønsker prisen at give fokus til sammenhængen mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet. Det er er både organisationer, projekter og samarbejder, som kan vinde prisen. Procesprisen uddeles i samarbejde med Boligfonden Kuben.

Du kan indstille en kandidat til Procesprisen 2019 ved at trykke på knappen herunder og derefter give os en kort begrundelse for indstillingen. Du vil efterfølgende blive kontaktet af Lean Construction DK for en uddybning af indstillingen. 

Deadine for nominering: 15. juni 2019