23948sdkhjf

Byggeri skal understøtte vores liv - ikke udsulte vores naturressourcer

En gylden mulighed for at være med til at sprøjte ny energi ind i den grønne omstilling. Med særligt fokus i den almene boligsektor.

Det er nogle af de, elementer, som arkitekt og bæredygtighedskonsulent hos Danske Arkitektvirksomheder, Vibeke Grupe Larsen, lige nu arbejder med.

Som ny erhvervsforsker skal hun over de næste tre år være med til at sætte spot på arkitekters sociale, miljømæssige og økonomiske værdiskabelse og forpligtigelser. Ikke mindst deres forpligtelser til at bidrage til den grønne omstilling i byggeriet.

Baggrunden er blandt andet, at der i maj 2020 blev afsat 30,2 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2021-26. Heraf blev 12 mia. kr. fremrykket til 2020 og der blev afsat 6,4 mia. kr. i 2021 til afvikling af hele ventelisten i Landsbyggefonden.

Der bliver derfor nu ekstra behov for også forskningsmæssigt at bidrage til det almene boligbyggeries omstilling til cirkulær økonomi.

- Jeg har tidligere arbejdet i blandt andet NCC med bæredygtighed og jeg er overbevist om, at i et levetidsperspektiv kan det i den grad betale sig at tænke bæredygtigt. Men deri ligger også hurdlen, for kunsten er at flytte fokus fra "bare et anlægsprojekt" til et totalværdiperspektiv, der omfatter hele bygningens levetid, så vi også indtænker fordelene for de, der skal bruge og drifte bygningerne senere, i projektets værdi, siger hun til Arkbyg.

Livscyklus i almene boliger
Det nye forskningsprojekt om cirkulært byggeri, som Vibeke Grupe Larsen bliver den drivende kraft bag, er blevet til med bevilling fra Innovationsfonden og Realdania.

Og hun kommer til at arbejde tæt sammen med Syddansk Universitet, Landsbyggefonden og BL - Danmarks Almene Boliger.

14 cirkulære projekter

Realdania og Innovationsfonden har søsat 14 Erhvervsforsker-projekter, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner i samarbejde skal udvikle nye løsninger inden for cirkulært byggeri.

Projekterne skal bidrage til den grønne omstilling af byggebranchen i Danmark. Og de skal hver især blive til i samarbejde mellem den enkelte erhvervs-ph.d. eller erhvervspostdoc, en forskningsinstitution samt en virksomhed eller offentlig organisation.

De modtager alle finansiering fra Innovationsfonden og Realdania, der har et fælles mål om at booste den grønne omstilling i byggesektoren.
Kilde: Danske Arkitektvirksomheder

- Projektet skal bidrage til det almene boligbyggeris omstilling - gennem integration af totaløkonomi, livscyklusvurderinger og social værdi, siger hun .

Hendes opgave bliver at sammentænke og afprøve eksisterende redskaber med social livscyklusanalyse (SLCA). Metoden skal afprøves på udvalgte almene boligprojekter - et markedsområde, som udgør 10-20 pct. af omsætningen hos medlemmer af Danske Ark, og 20 pct. af boligsektoren i Danmark.

Målet er blandt andet at bane vejen for et fælles sprog og cirkulære økonomiske løsninger, der forhåbentlig om relativ kort tid kan bruges af hele byggebranchen.

Og uden direkte sammenligning med Vibekes Grupes mål, har også andre aktører i renoveringer tænkt de tanker.

For eksempel siger direktøren hos Himmerland Boligforening, Ole Nielsen, jordnært i Danske Ark-publikationen "Renovering" (august 2020), der har samlet en række eksempler på vellykkede renoveringer:

- Målet med renoveringen (af 370 boliger i Sundparken, red.) er blandt andet, at det skulle ligne noget, folk gerne vil købe.

Skal gøres konkret
Efter at Vibeke Grupe Larsen forlod NCC, "kom jeg i min kaffetørst i forbindelse med Danske Arkitektvirksomheder", som hun med et smil siger om sin søgeproces frem mod den nuværende erhvervs-Ph.d.-stilling.

- Danske Arkitektvirksomheder arbejder også med arkitekturens værdiskabelse, og jeg har, ligesom dem, en arkitektfaglig samvittighed, der handler om, at hvis man tænker sig godt om og bruger holdbare materialer og teknikker, er der en værdiskabelse i det, som ingen hidtil har været i stand til at konkretisere - men som vi gerne vil konkretisere nu. Mit forskningsprojekt handler om, hvordan man fremskaffer den nødvendige og præcise dokumentation, siger hun.

Vibeke Grupe Larsen håber, at de kendte levetids-værktøjer kan blive brugt i sammenhæng med et relativt nyt redskab, der hedder social LCA.

- Det er noget, arkitekter med fordel kan gå endnu mere ind. Og det nye vil være, at vi vil kunne bruge livscyklusanalyser og levetidsbetragtninger som beslutningsredskab, frem for, som nu, kun at bruge det som eftervisende dokumentation. Fordi man kan påvise mere værdiskabelse ved at bruge redskaberne også økonomisk, siger hun til Arkbyg.

Skal understøtte vores liv
- Det er fuldstændigt essentielt, at det byggede miljø understøtter vores liv uden at udsulte vores naturressourcer og på en måde, der er win-win for alle parter - ikke mindst økonomisk, siger erhvervsforskeren, der kommer til at arbejde med igangværende almene boligprojekter.

- Planen er at jeg skal offentliggøre artikler med mine undersøgelser undervejs. Det bliver spændende, især fordi forskningsprojektet breder sig over tre store felter, både bæredygtighed, socialforskning og økonomisk forskning. Og så er der samtidigt den overordnede cirkulære og grønne overbygning oven på, siger hun.

Nu er du jo arkitekt af uddannelse. Er der noget her, hvor du vil føle dig på udebane?
- Det er rigtigt at jeg grundlæggende brænder for god arkitektur, men jeg har siden slutningen af 1990’erne arbejdet sammen med alle led i byggeriets kæde. Jeg har skrevet en hvidbog om bæredygtigt byggeri sammen med Bygherreforeningen for fem år siden og jeg har lavet masterplan hos Cowi for DR-Byen for ti år siden. Jeg har arbejdet med at implementere bæredygtighed som arbejdsmetode i NCC og jeg har været med til at udvikle de danske modeller af DGNB-certificeringen. Og jeg har arbejdet meget i spændingsfeltet mellem arkitekter og ingeniører. Det giver mig nogle forudsætninger for at se emnet med flere slags briller på, siger Vibeke Grupe Larsen.

En ny chance
Om danske arkitekter siger hun, at mange af dem også arbejder i udlandet, og drømmen er at få netop de nye levetidsperspektiver med ud i verden.

- Det er ikke nyt, at danske arkitekter tænker meget i denne type af værdiskabelse, men det har måske været trykket lidt ned blandt mange andre interesser. Nu er der en chance for at understøtte dansk arkitektur - også i udlandet, hvis vi tager de nye redskaber og metoder med, håber hun.

Hun er også optimist på vegne af den grønne omstilling og mere brug af cirkulære redskaber i byggeriet.

- Jeg kan høre på nogle af de ressourcestærke entreprenører - Adserballe & Knudsen og Enemærke & Petersen for eksempel - at de har rigtig gode kræfter, der arbejder for at fremme nye og mere bæredygtige måder at tænke byggeri på, siger Vibeke Grupe Larsen og understreger, at nogle af dem også selv har gang i forskning på blandt andet genbrugsområdet.

FNs Verdensmål
- På alle måder er der bevægelse i branchen. For FNs 17 Verdensmål er i disse år for alvor ved at blive indarbejdet i virksomhederne. Jeg tror meget på at man kan bruge Verdensmålene som en dialogplatform, også i den almene sektor, for når vi taler om social bæredygtighed så taler vi også om lighed, som omfattes af Verdensmål 10 - mindre ulighed. Og når vi taler om gode bygninger, taler vi om godt indeklima og godt arbejdsmiljø. Alt det, som beboerne i hverdagen går op i. Derfor er det en gave at kunne henvise til Verdensmål nr. 3, Sundhed og Trivsel, og få det indarbejdet i formgivning; en opgave, der ligger hos arkitekter, siger hun.

Stort energiforbrug
Danske Arkitektvirksomheder har gennem flere år haft fokus på dokumentation af arkitekters værdiskabelse, og bevillingen vækker derfor stor glæde hos Lene Espersen, som er direktør i organisationen.

- Byggeriet spiller en central rolle i samfundets grønne omstilling, da 40 pct. af energiforbruget og 35 pct. af Danmarks affaldsmængde kommer fra denne sektor. Vores Ph.d-projekt vil udvikle konkrete, brugbare redskaber til at hjælpe hele byggeriets værdikæde med en cirkulær omstilling: Fra bygherre over rådgiver og udførende til brugere, siger hun. ///

Artiklen er en del af temaet arkbyg.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.331