23948sdkhjf

Nu kan vi være med hvor det er sjovt

Vi holder fast i vores kunstneriske ambitioner, siger Henning Larsens direktør Mette Kynne Frandsen. Efter Rambølls opkøb er hun chef for 800 arkitekter, der kommer til at navigere i en ny global virkelighed

Det er nye tider hos den verdenskendte arkitektvirksomhed Henning Larsen. Tegnestuen kunne gå på juleferie med bevidstheden om, at den var blevet større. Væsentligt større. Og at vejen til global vækst nu er kortere.

Sammenlægningen med Rambøll Gruppen, der trådte i kraft 2. januar, er båret af en fælles vision om at designe bæredygtige byer og bygninger, der skaber løsninger på de store globale udfordringer.- Vi har leveret det bedste årsregnskab i virksomhedens historie; drevet af en global ekspansion og projekter fordelt på seks kontinenter. Samme med Rambøll får vi nu muskler til at tage det næste skridt ind i vores internationalisering, siger adm. direktør Mette Kynne Frandsen.

Hun tilføjer, at 78 pct. af Henning Larsens omsætning vedrører projekter uden for Danmark og at mulighederne for at levere løsninger til nogle af de krævende udfordringer, der præger byer rundt om på kloden, nu er blevet styrket.

Hvilke muligheder betyder Rambølls opkøb af jer?
- Det er en naturlig udvikling i forhold til de sidste ti års strategi, hvor vi har arbejdet på mere internationalisering, og hvor det at være til stede med kontorer i New York, München og Hong Kong er det rigtige. Det er en model, der gør os i stand til at agere som et internationalt arkitektfirma. En anden central strategi har været at høste mere viden om bæredygtige løsninger, og det har vi gjort meget via vores Ph.d.-program, primært for ingeniører, der for eksempel i forhold til mikroklima, dagslys og vindforhold kan kvalificere vores design. Det har positioneret os globalt og tegner os ind i bæredygtige løsninger for de byer, vi arbejder med.

Med blandt de førende
Hun fortæller, at der mildest talt er stor efterspørgsel efter bæredygtige løsninger og optimering af energimæssig performance.

Læs også: Dansk arkitekt vinder menneskevenligt højhus

- Som arkitekter vil vi gerne have størst muligt impact. Selv om vi i en dansk kontekst er en stor arkitektvirksomhed, så er det i udenlandsk sammenhæng svært for os at tage det næste skridt. I Asien og USA kræver det mere størrelse for at gøre sig gældende. Vi brænder for at designe, og vi tror på, at vi med et stærkere samarbejde med ingeniører kan komme ind på en platform, hvor vi for alvor kan bryde siloer ned. Arkitekter kan ikke alene finde løsningerne - men nu kommer vi ind i et hus, Rambøll-huset, der er verdens førende indenfor for byggeri, trafik, vand og energi, og det giver os langt bedre muligheder for globalt og tværfagligt at gå til kunderne - og både designe med gennemslagskraft og med langt større viden, understreger hun.

En global videnspartner
Det var ledergruppen hos Henning Larsen, der begyndte at gå på frierfødder hos den danske rådgivergigant.

Kort om de to firmaer

Henning Larsen, grundlagt 1959, har realiserede projekter over hele verden. Virksomheden er grundlagt af arkitekten Henning Larsen og tæller i dag cirka 300 medarbejdere på seks kontorer, i blandt andet København, New York, München og Hong Kong. Af nyere projekter er udbygningen af Bastille Operaen i Paris, udviklingen af bydelen Shenzhen i Kina, et nyt bycentrum i Wolfsburg og Mission Rock-boligområdet i San Fransisco. 78 pct. af tegnestuens omsætning vedrører projekter uden for Danmark.

Rambøll blev grundlagt i Danmark i 1945 og beskæftiger i dag over 16.000 medarbejdere, hvoraf cirka 500 er arkitekter eller landskabsarkitekter.Virksomheden er til stede i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellemøsten og Asien-Stilehavsområdet. Rambøll arbejder med byggeri, transport, vand, miljø, energi samt managementrådgivning. Rambøll Fonden er den primære ejer af Rambøll Gruppe A/S. Aktier i Rambøll Gruppen A/S ejes af enten fonden (98 pct.) eller af medarbejderne i Rambøll (2 pct.)

Begge virksomheder har de senere år haft fokus på nøglemarkeder som Norden, USA, Tyskland og Asien, og her er det planen, at den fælles globale platform, som de to firmaer nu får sammen, skal styrke positionerne.

- Det var os, der henvendte os. Ud fra den tanke, at vi skulle finde en videnspartner, der dels havde et globalt udsyn, men ikke mindst står for de sammen værdier som os. Vi er rundet af den samme kultur, hvor faglighed betyder meget, og det er ekstremt vigtigt. Og det at kunne gå ud i verden med to stærke nordiske brands, vil have en enorm styrke, forudser Mette Kynne.

Nu er Rambøll jo langt større end jer. Har I overvejet og diskuteret risikoen for at miste arkitektonisk indflydelse?
- Vi fortsætter under eget navn, og vi bliver siddende på Vesterbrogade i København. Ude i verden fortsætter vores design-studios også som hidtil, for det er vigtigt, at kunderne kan henvende sig til Henning Larsen og opleve den kreative designproces. Det har Rambøll fuldt ud forståelse for, da de kan se, at kunderne forventer, at det er arkitekterne, som laver visionerne. Kan vi stå på den fælles platform og tilbyde bæredygtige løsninger sammen med Rambøll, så ser Rambøll det også som en mulighed for at komme tidligere ind i processerne med flere data-baserede værktøjer og viden, der kan informere designet, siger hun til Arkbyg.

Frygter du, at det bliver mere besværligt at komme igennem med det arkitektoniske særkende og de særlige designkvaliteter, som Henning Larsen har stået for i alle årene?
- Nej, det frygter jeg overhovedet ikke. Vi har jo i forvejen haft vores egen designmetode og arbejdet integreret med vores ingeniører i flere år. Inden vi begynder at tegne, baserer vi det altid på klimatiske analyser af det sted, vi skal arbejde. Det nye er, vi kan arbejde mere langsigtet og mere strategisk med ingeniørsamarbejdet. Så i stedet for at vi selv skulle videreudvikle vores ingeniørdiscipliner, har en enig partnergruppe besluttet at vi med Rambøll som samarbejdsplatform hurtigere kan udvikle os som arkitekter. Det er sket fordi vi brænder for at være arkitekter, understreger hun.

Læs også: Henning Larsen Architects vinder rådhusprojekt i USA

Nyt kontor i Sydney
Hun fortæller, at Henning Larsen netop har vundet et 85.000 kvm stort højhusbyggeri i australske Sydney, som Arkbyg desværre ikke har mulighed for at bringe illustrationer af, da der endnu ikke er grønt lys fra bygherreside.

- Jeg kan endnu ikke fortælle, hvad det hedder, men det skal placeres i den centrale del af byen. Og med det samme har vi fået god hjælp og sparring fra Rambøll, der allerede er til stede i Australien på andre discipliner, siger Mette Kynne Frandsen til Arkbyg.

Hun kalder det et godt eksempel på, at virksomheden ikke behøver begynde fuldstændig forfra.

- Nu kan vi trække på Rambølls erfaringer derude, og vi har allerede kolleger i Sydney. Det giver også mulighed for, at vi dels er til stede på den konkrete kontrakt, men mindst lige så vigtigt, at vi får mulighed for at sætte et nyt kontor op i Sydney. Og være til stede på arkitektur.

Læs også: Nyt om navne

I det hele taget forudser Mette Kynne, at firmaet kommer til at vokse globalt.

- Det er ambitionen. Ikke sådan at forstå, at vi ikke fortsat vil arbejde herhjemme, for her kan vi forhåbentlig også bidrage med de erfaringer, vi høster globalt. Men det er en naturlig udvikling, at vi kommer til at tage flere markedsandele internationalt. I øvrigt meget passende, fordi vi lige har holdt 60-års jubilæum. Så det er et godt tidspunkt at overveje, hvad vi skal med de næste 60.

Hvor ambitiøse er væksttankerne. For eksempel i forhold til at åbne flere kontorer?
Det ligger ikke i strategien, at vi skal åbne mange flere kontorer lige nu. Men der er en oplagt mulighed i Australien, som er båret af, at vi vinder det store projekt, og når man får sådan en chance serveret, så skal man gribe den, siger hun.

- Og så handler det om at sikre, at vi kan være tro mod den skandinaviske tradition, vi er rundet af, og at vi kan levere bæredygtigt design, siger hun og kalder det også grunden til, at virksomheden ikke bare kan ansætte hvem som helst på kontorerne rundt om i verden.

Læs også: JCN Bolig indgår aftale til en halv milliard

- Vi skal stadig sørge for, at der er kulturbærende profiler på kontorerne i New York, Hong Kong og München. Og fremover også i Sydney. Det er vigtigt at vi får vores design forankret i det, vi kommer fra. Vi er et internationalt brand med skandinaviske rødder, og det er helt klart et konkurrenceparameter, når vi arbejder globalt, at vi ikke er så silotænkende, siger hun.

Eller med andre ord: Danske arkitekter er gode til at få tingene orkestreret.

- Men vi hører også fra bygherrer, at vi er gode til at levere; det bliver ikke kun ved snakken. Og der skal være en vis pragmatisme; vi lover ikke en hel masse, og det ligger os ekstremt meget på sinde, at vi får leveret det, vi har lovet. Det tror jeg godt man kan kalde meget dansk, understreger hun.

At gøre en forskel

Læs også: Nyt om navne

Om de overvejelser, der er gået forud for det nye store kompagniskab med Rambøll, siger Mette Kynne Frandsen:

- Vi kunne godt have ansat en ekstra jurist og to nye ingeniører. Men det er ikke det, der giver de store muskler. Vi tror på, at vi som arkitekter kan gøre en forskel og at vi sammen med Rambøll kan komme til nogle projekter, der er rigtig interessante. Vi træder nu ind i et apparat hos en spiller, der allerede har opbygget alt det, som det indebærer at være til stede på den store globale klinge.

Hvor ligger udfordringerne i det?
- Jeg siger ikke, at det hele nødvendigvis bliver let. Vi skal jo indgå i en række systemer, som vi skal vænne os til. Men fordelen overskygger klart ulemperne: Tænk på, hvor meget Rambøll har investeret i digitalisering. Sidste år investerede vi tre mio. kr. i digitalisering, og det synes vi egentlig var meget, mens Rambøll har investeret 300 gange så meget.

Hvad har været jeres største betænkeligheder ved at gå sammen med Rambøll?
- Den største bekymring har nok været, hvordan medarbejderne ville reagere. Så det har været lidt emotionelt, for som vidensvirksomhed er vi jo ikke noget uden medarbejderne; og det gælder både de, der har været her i mange år og de, som lige er kommet ombord. De har jo søgt ind hos Henning Larsen, og derfor var det afgørende, at de også kunne se sig selv i det fremtidige setup.

Og hvordan var reaktionen?
- Da det blev meldt ud, skabte det naturligvis opmærksomhed. Derfor brugte vi i ledergruppen meget tid på at være til rådighed og kunne svare på spørgsmål. Nogle kunne vi ikke svare på, fordi vi nu skal i gang med integrationen, men vi kunne i hvert fald fortælle, hvad der er bevæggrunden, og hvordan vi vil sikre, at kendetegnet og kulturen hos Henning Larsen vil leve videre. Det kommer ikke til at gå ud over vores måde at lave arkitektur på. Vi fortsætter den rejse, hvor vi investerer i viden. Og vi bliver nu medarbejderejede, da Henning Larsen er købt af Rambøll Fonden, som er medarbejderejet. Så det at investere en del af overskuddet i ny viden og efteruddannelse, tror vi på bliver styrket. Dertil kommer, at vi får arkitekterne hos Rambøll integreret i Henning Larsen, så vi får nye kolleger på Vesterbrogade, siger hun.

En fælles vision
Mette Kynne Frandsen understreger, at det nye partnerskab er et aktivt valg, taget af alle partnerne på tegnestuen.

- Vi har ikke økonomiske problemer og vi har allerede sat kontorer op rundt om i verden. Valget er båret af en fælles vision om, at vi vil have størst mulig impact. Jeg har ikke hørt så meget om en fælles vision hos de andre, der har oplevet ingeniøropkøb, ud over at det handlede om at blive større. Men Rambøll er også et meget fagligt hus og, ligesom os, drevet af visioner.

Ikke som i gamle dage

Hun tilføjer, at projektudviklingen i dag sker i meget tæt samarbejde med kunder og med byer, som typisk oplever stor tilstrømning af nye borgere.

Den gamle forestilling om, at "nu er kunstneren ankommet", når arkitekten dukkede op, eksisterer ikke længere:

- Det er ikke som i gamle dage, hvor man sad og tegnede for sig selv og så leverede et produkt. At være et globalt arkitektbrand betyder, at vi både kan levere et smukt design, og er i stand til at forstå hvad det er, der skaber værdi for alle interessenter. Når vi vinder i Australien, vinder vi ikke en bygning; vi planlægger og designer et bæredygtigt kvarter i dialog med både by og investor, siger Mette Kynne Frandsen. ///

Hold dig opdateret med Licitationen
Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online

Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

Cubo skal tegne 120 millioners 'Dream Lab' i Odense

Plus

Stor tilbagegang sender Arkitema i minus

Arkitema er gået ind i coronatiden med stor tilbagegang på bundlinjen. Stagnerende boligbyggeri og udskydelser af norske projekter giver modvind til Cowi-tegnestuen

Plus

Ingeniør’ne vokser på bundlinjen

Ingeniør'ne øger overskuddet og regner trods coronakrise også med at øge medarbejderstaben i 2020

Plus

Topchef i tale
Realdania vil redde synkende skibe først

Under coronakrisen handler det først og fremmest om at sikre, at foreningens hundredevis af byggeprojekter bliver holdt flydende, frem for at sætte nye i søen, fastslår adm. direktør Jesper Nygård

Intuitivt indeklimasystem i tråd med naturen

Nyhedsbrev

34.746 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

Plus

Corona-skygge rammer arkitekter skævt

Én tegnestue kan på grund af pandemikrisen ikke længere opretholde hver eneste ny ordre. Andre melder, at produktionen indtil videre fortsætter

Online Avis Arkiv
Plus

Arkitekter ansætter flere nyuddannede

En strategi om at satse på unge talenter i fastansættelser breder sig. Det er bedre end kortsigtede praktikperioder, siger mellemstore tegnestuer

arkbyg
Opkøb er en mild form for blodtransfusion

Torben Klausen kalder Årstiderne/Swecos seneste opkøb af tegnestuen Kant med 85 ansatte for kulturel hjertekirurgi og et perfekt match

arkbyg
Skal huset beskyttes - så skal det benyttes

Renoveringsekspert Rasmus Tøgern fra Årstiderne Arkitekter forsøger at finde balancen mellem kærlighed til bygningsarven og nye krav fra kommercielt tænkende developere

Plus

Dansk Byggeri: Skru op for offentlige arbejder nu

Byggeriets organisation kvitterer for regeringens hjælpepakke, men mener, at der nu er behov for at skrue op for offentlige renoverings- og anlægsarbejder

CG Jensen vinder hidtil største opgave for Frederikshavn Havn

BYGGEGRUND med attraktiv beliggenhed i Lyngby sælges

Topchefer hos Niras går ned i løn

Adm. direktør Carsten Toft Boesen og 10 kolleger i ledelsen går 15 procent ned i løn året ud

Vil ikke være den lille – arkitektfirma starter ingeniørafdeling

Plus

Dansk arkitekt vinder menneskevenligt højhus

Henning Larsen skal med nyt erhvervsprojekt i australske Sydney sikre liv og bryde barrieren mellem by og vand

Plus

Sweco: Nye ordrer behæftet med usikkerhed

Plus

Kant Arkitekter får markant fremgang

En afslutning af risikobetonede projekter er en af årsagerne til stort vokseværk i overskuddet hos den københavnske tegnestue

Plus

Rubow Arkitekter står fast trods virusbølgen

Et stor fokus på offentlige og almene opgaver sikrer kontinuitet i en sygdomspræget og usikker fremtid

Plus

Bygherrer: Overhold spillereglerne under coronakrise

Vigtigt med faste aftaler, hvis byggerier bliver forsinket på grund af coronavirus, fastslår Bygherreforeningen efter Dansk Byggeri har opfordret til at suspendere dagbøder og boder over for entreprenører

Plus

Overblik: Sådan påvirkes byggeriet af coronavirus

En lang række af landets største byggeentreprenører har taget flere forholdsregler i brug i kampen mod coronavirussen, men fremtiden ser fortsat usikker ud

Plus

Erik Arkitekter: Vi skal have de unge frem i forreste linje

Et nødvendigt generationsskifte kan fremtvinges ved målrettet og strategisk at gå efter de nyuddannede talenter, mener Bo Jeppesen og Morten Ørsager, partnere hos Erik Arkitekter med 150 ansatte

Plus

Danmark ifølge rådgiverne: Lang vej til genopretning af veje og bygninger

Plus

PLH Arkitekter forsætter fremgang

Resultatet før skat er i 2019 steget til over 12 mio. kr., og arkitektvirksomheden har samtidigt høje forventninger til indeværende regnskabsår

Plus

Arkitekt afviser tanker om salg

Hos PLH Arkitekter er der ingen aktuelle planer om salg af virksomheden. Ønsket er fortsat at stå på egne ben

Ejerledet arkitektfirma udvider partnerkredsen til syv

Næstved bygger svømmehal for 162 millioner og vælger rådgiver

arkbyg
Fiskers boliger skal renoveres

arkbyg
Danskere vinder finsk campuslandskab

arkbyg
Døv arkitekt, blind akustiker

Plus

Vi kan lære af Norge og Sverige

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Batterier til styreenheder, værktøjer og maskiner

Dansk Boligbyg a/s styrker ledelsen

Stor Hiab kran på ladbil

borede fundamenter

Brugte kraner købes og sælges

Bjarke Køj Bredahl bliver udlært uden svendeprøve

EL:CON får snart nyt domicil og lager

Efter arbejdsmiljøpris:Godt arbejdsmiljø øger effektiviteten

Topkvalitetsvogne hos KSM Maskinservice ApS

Væksfonden støtter BAYO.S Skruefundamenter

Smede og montagefirma - H. Nielssons Maskinfabrik

Leverance til kunde, med yderst tilfredse medarbejdere.

Tag en virtuel tur i vores showrooms

Dagens tilbud - Svejsehjelm med ekstra stort udsyn

Corona Skilte og Folier?

70 år med Klingspor Kronenflex® skæreskiver

Hvad har Scanmaster og hygiejnebind tilfælles?

NOS A/S har surringer, der holder!

Ergonomiske sakse-arbejdsborde til intropris!

Opdateret Quick Guide fra NKT

Virtuel support fra Rockpanel

Måling af statisk elektricitet

Undgå tunge manuelle løft med en vakuumhåndteringsløsning!

Vedligehold din bygning og dit indeklima

El-komponenter, kapslinger, kabler? Ring til os i dag!

Send til en kollega

0.828