23948sdkhjf

Ny kollektiv trafik skal give 100.000 nye passager i København

Den københavnske Cityring er nu en realitet, og flere nye metrolinjer er på vej. Dermed er den danske hovedstad en tøddel tættere på den profil for kollektiv trafik, der kendetegner storbyer som London, Paris og Berlin.

Ved Vejforum 2019 vil trafikplanlægger Mette Dyrberg fra Moe fortælle om analyse og planlægning af Københavns kollektive trafik.

- Cityringen giver et stort løft til den kollektive trafik i København, som over de næste fem år forventes at få 100.000 nye daglige passagerer. Det trafikale rejsemønster vil dog forandre sig, siger kontorchef i Økonomiforvaltningen Jeppe Grønholt-Pedersen i en pressemeddelelse.

Man regner med, at omkring 30 mio. rejser, der før foregik med bus, nu vil ske med metro, forklarer han. Primært busserne leverer passagerer til metrosystemet, men nye passagerer forventes også i mindre grad fra bil, cykel og gang.

Elevatorer og opkaldspunkter
- Metroselskabet undersøger hver måned kundernes tilfredshed med rejse, tryghed, service og informationsniveau, og de ældre passagerers tilfredshed er faktisk højere end de yngres på samtlige parametre, oplyser Jeppe Grønholt-Pedersen.

Metroen er indrettet med elevatorer på alle stationer. Passagererne kan gå fra perronen og direkte ind og ud af togene, der er ingen niveauforskel.

På stationer og i toge findes opkaldspunkter med direkte kontakt til kontrolrummet døgnet rundt. Passagerer, der bruger kørestol eller er meget dårligt gående, kan trykke på en knap og i en mikrofon bede om ekstra tid til at komme ud eller ind. Tog og stationer er af hensyn til hørehæmmede udstyret med såkaldte teleslynger i 1,2 meters afstand fra opkaldspunkterne.

Nye rejsemønstre for mange
I 2014 gennemførte Københavns Kommune en undersøgelse af ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser.

Undersøgelsen viste, at tilfredsheden med busser var højest hos ældre, som ikke var gangbesværede, mens gangbesværede borgere brugte busserne sjældnere.

- Det er kommunens håb, at alle grupper af borgere bliver glad for metroen. For ja, busdriften kører nu på lavere blus i indre by, hvor Cityringens har taget over, udtaler Jeppe Grønholt-Pedersen.

- Åbningen af Cityringen og de 17 nye metrostationer i København og Frederiksberg har betydet nye rejsemønstre for mange. For at sikre bedst mulig sammenhæng og undgå store ekstraudgifter ved drift af både bus og metro på samme strækninger, har vi sammen med Movia og andre kommuner arbejdet længe og grundigt med at tilpasse busnettet til Cityringen, fortsætter han.

Nyt Bynet omfatter ændringer på 33 buslinjer i 12 kommuner. Når Nordhavnsmetroen og Sydhavnsmetroen åbner i henholdsvis 2020 og 2024, vil det blive undersøgt, om busnettet igen skal tilpasses.

Robust trafiksystem
- Målet er at sikre en langsigtet god mobilitet og fremkommelighed i København, så det er nemt at vælge kollektiv transport eller cykel frem for bil. Dette har også stor betydning for erhverv og turisme, mener Jeppe Grønholt-Pedersen.

Københavns Kommunes har i flere omgange analyseret det fremtidige behov for kollektiv infrastruktur frem mod 2050 og i den forbindelse set på en række nye mulige udvidelser. I øjeblikkes analyseres behovet for infrastruktur på Lynetteholmen.

- Der er ikke truffet nye beslutninger om anlæg af ny kollektiv infrastruktur, men kommunens store befolkningsvækst og de voksende trafikmængder understreger, at der er behov for langsigtet sikring af et robust kollektivt trafiksystem for indbyggere, besøgende og erhvervsliv."

Håbet er også, at København med tiden når op på siden af større europæiske storbyer.

- Vi er godt på vej, men udbygning af højklasset kollektiv trafik har en lang planlægnings- og implementeringshorisont. Mange beslutninger skal træffes, før sådanne anlæg bliver til virkelighed. Analyser og procedurer sikrer, at vi planlægger tilstrækkelig kollektiv trafik til byens udvikling, udtaler Jeppe Grønholt-Pedersen.
brahe

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.111