23948sdkhjf

Dialog kan spare byggeriet for millionbeløb

Bygge- og anlægsvirksomheder spilder mange millioner på at byde på opgaver uden dialog. Dansk Byggeri opfordrer til tæt dialog allerede før opgaven bliver udbudt - og deler gerne sine erfaringer

At samtale fremmer forståelsen, fik vi banket ind i hovedet af et teleselskab i 90’erne. Men det kan mere end det. En tæt og konstruktiv dialog og forståelse for hinandens udfordringer kan spare bygherrer, rådgivere og bygge- og anlægsvirksomheder for millionbeløb, når de laver udbud, afgiver tilbud og indgår kontrakter om byggeprojekter.

Den erfaring har vi gjort os i Dansk Byggeri, efter at vi i et par år nu har inviteret os selv på kaffe - og dialog - hos en række udvalgte offentlige bygherrer. Formålet har været at drøfte de betingelser, som blandt andet kommuner og regioner anvender, når de laver udbud og kontrakter i forbindelse med store byggeprojekter. Og udbyttet er ikke til at tage fejl af. Der er store summer at spare for alle parter.Møderne er kommet i stand efter vedtagelsen af AB 18, og formålet er at få en åben snak om de udbuds- og kontraktbetingelser, som kommuner og regioner anvender. På dialogmøderne drøfter vi på en konstruktiv måde, hvordan betingelserne skal tolkes og læses, og ikke mindst hvilke konsekvenser, fravigelser til AB 18 kan have for de udførende virksomheder.

Det har flere gange ført til, at bygherrer har justeret i for eksempel deres kontraktbetingelser, fordi de fik en bedre forståelse af, hvordan fravigelserne indvirkede på prisen, risikovurderingen mv. hos de udførende virksomheder. En win-win situation for alle.

Det er store beløb, parterne i dag bruger på at udarbejde udbud og tilbud. I en analyse anslår Damvad, at transaktionsomkostningerne, som de kaldes, for bygherrer og rådgivere løber op i henholdsvis 5 og 7,4 procent af kontrakternes værdi.

Kun én til at betale omkostningerne
Samme situation er de udførende entreprenører og underleverandører i. Beregninger i forbindelse med et seminar, som Bygherreforeningen og Dansk Byggeri stod bag, viste, at de samlede omkostninger til tilbud for en klassisk hovedentreprise med fire bydende og en entreprisesum på 100 mio. kr. løber op i fem. mio. kr. for alle bydende hovedentreprenører og deres net af underleverandører. Altså omkostninger på fem pct. af entreprisesummen.

Antager vi, at de samlede udbuds- og tilbudsomkostninger udgør mellem seks og ni procent af byggeriets samlede omsætning, er der tale om omkostninger på mellem 14 og 21 mia. kr. om året. Nødvendige omkostninger, jo vist, men også omkostninger, som der kan være rigtig god mening i at bringe ned med en god og kritisk tilgang fra alle. Og omkostningerne er der jo kun én til at betale: Den bygherre der vælger at bygge, idet forgæves tilbudsomkostninger bliver en generel omkostning, der pålignes den næste opgave.

Set ud fra et samfundsperspektiv er der altså god grund til, at alle byggeriets parter forholder sig kritisk til, hvordan vi tilrettelægger udbud og tilbud. Også når det gælder nye udbudsformer som for eksempel udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog, som ofte åbner for endnu dyrere tilbudsprocesser. Omkostningerne skal naturligvis holdes op mod de fordele, der kan opnås. Men det kræver, at bygherre, rådgiver og udførende taler sammen om, hvad der giver mening for hver af parterne og dermed skaber værdi for det endelige produkt - byggeriet.

Allerede nu er der inspiration at hente i anbefalingerne "Bedre entrepriseudbud" udgivet af Værdibyg og baseret på dialog mellem byggeriets parter. Lige som Bygherreforeningen og Dansk Byggeri har udgivet 10 anbefalinger til bedre udbudsproces, baseret på input fra professionelle bygherrer og repræsentanter fra de udførende virksomheder.

Start med dig selv
Men skal vi reducere omkostningerne ved udbud og tilbud, så skal vi starte med selverkendelse. Sammen og hver for sig skal bygherren, rådgiveren og den udførende træffe bevidste valg og fravalg undervejs. Og alle skal have en mere helhedsorienteret forståelse for, hvad de valg og udbudsbetingelser, der vælges og arbejdes ud fra, koster de andre parter i et byggeri.

Erfaringerne fra de dialogmøder, som vi i Dansk Byggeri har været i stand til at løfte, er i hvert fald entydige. Og vores anbefaling er, at byggeriets parter - bygherrer, rådgivere og udførende virksomheder mere systematisk og lokalt gennemfører dialogmøder. Samtale fremmer forståelsen - af hinandens situation og af, hvad der skaber værdi, og hvad der ikke skaber værdi i en udbudsproces.

Artiklen er en del af temaet Debat.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.14