23948sdkhjf

Statsrevisorer kritiserer regler om revisionspligt

Der har ikke været styr på konsekvenserne af at mindre firmaer fik mulighed for at fravælge revision af regnskaberne

Statsrevisorernes kritik af lempelserne i revisionspligten er en kærkommen lejlighed for Enhedslisten til at kræve revisionspligten genindført for små virksomheder.

En tilbagerulning af lempelserne i revisionspligten står på Enhedslistens liste over ting, der kan være finansieringsforslag.- Mere fornuftige regler om revisionspligt vil give et øget provenu, når skattelovgivningen i højere grad bliver overholdt, siger skatteordfører Rune Lund (EL).

Han deltager i Enhedslistens delegation, der jævnligt møder op til møder i Landstingssalen på Christiansborg med Mette Frederiksen (S) om dannelsen af en ny regering.

Han henviser til revisorforeningen FSR’s undersøgelse, som forsigtigt sætter tallet til halvanden milliard kroner.

Evaluering udskudt
Statsrevisorerne har pustet nyt liv i diskussionen om revisionspligt.

De kritiserer, at fjernelsen af revisionspligten for små firmaer i 2012 er gennemført uden styr på konsekvenserne.

Erhvervs- og skatteministerierne undlod at vurdere lempelsen efter tre år, som er fastsat i loven. Vurderingen kom med to års forsinkelse.

Kritikken er dog i den milde ende sammenlignet med skattevæsenets it-skandaler. "Ikke tilfredsstillende" lyder statsrevisorernes bedømmelse, der bygger på en rapport fra rigsrevisionen.

Revisionspligt ophørte i 2012
Den tidligere Helle Thorning-Schmidt-regering gennemførte i 2012 en lovændring, der muliggjorde, at små holdingvirksomheder i regnskabsklasse B helt kunne fravælge revision, mens de resterende revisionspligtige virksomheder kunne anvende udvidet gennemgang som et alternativ til revision.

- Det ville gøre ikke meget godt for vores økonomi og forretningsklima, hvis vi rullede lempelserne i revisionspligten tilbage, sagde fungerende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i januar i et åbent udvalgsmøde, der var foranlediget af Enhedslisten skatteordfører.

Revisionspligt

Små virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ligger under to af tre tærskler på balancedagen:
1) Balancesum under 4 mio. kr.
2) Nettoomsætning under
8 mio. kr.
3) Højst 12 heltidsbeskæftigede i gennemsnit

Mere information: Erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision

Ifølge Rasmus Jarlov sparer disse lempelser i dag virksomhederne for 1,6 mia. kr. om året.

Det regnestykke afviser Rune Lund, fordi erhvervsministeren "blander æbler og pærer".

Skatteministeriet forsøgte at stritte imod, da lempelserne blev foreslået af VK-regeringen i begyndelsen af årtiet. Skatteministeriet var i 2012 nervøs, at det ville føre til lavere skattebetaling, men der fik man først set på efter fem år.

2012-lempelsen var den tredje på seks år. De to forrige blev indført indført i 2006 og 2010.

Flere fejl uden revision
Erhvervsministeriets evaluering viste i øvrigt, at der er flere fejl i årsregnskaber fra små virksomheder uden revision, men efterlevelsen af skattereglerne er stort set ens uanset om regnskabet er revideret af en revisor.

Den rapport om skattesnyd og revision blev i øvrigt kritiseret af uafhængige universitetsforskere i januar for ikke at give et retvisende billede af revisionens betydning, mens erhvervsminister Rasmus Jarlov forsvarede rapporten.

Han mener, at de store problemer i Skat er en medvirkende årsag til stigningen af selskaber, der fravælger fuld regnskabsrevision.

Pligt bør genindføres
Der er foreløbig hanket op i kontrollen, fremgår det indirekte af et spørgsmål i januar fra "FSR - Danske Revisorer" til Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt den intensiverede regnskabskontrol er rettet mod revisorerne eller mod virksomhederne.

Det sidste, lød svaret vedhæftet en opfordring til at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis der opstår tvivl i forbindelse med såkaldte modifikationer, hvor revisoren eksempelvis må tage forbehold for manglende bevis for tilstedeværelse af varebeholdninger.

Ikke desto mindre advarede FSR i februar på ny om, at stadig flere selskaber fravælger revisoren. Konsekvensen er skattesnyd for mindst halvanden milliard kroner ifølge en undersøgelse, der er foretaget af konsulenthuset Copenhagen Economics på vegne af revisorforeningen.

- Dermed falder omfanget af advarsler fra revisorerne om usikkerheder og andre forhold i virksomhedernes regnskaber. Udviklingen er med til at skabe usikkerhed og mistillid i erhvervslivet, og gør det sværere og dyrere for skattevæsenet at finde de virksomheder, der bevidst vil snyde, erklærer direktør Tom Vile Jensen, FSR.

Snyd og ulovlige lån
Næsten 140.000 virksomheder har i løbet af de seneste år fravalgt revision, og heraf har 50.000 helt fravalgt at have en revisorerklæring på regnskabet, oplyser han.

- Det åbner op for sjusk eller snyd med blandt andet moms og ulovlige lån. Nogle virksomheder slipper igennem med årsregnskaber, som er af meget dårlig kvalitet eller er decideret misvisende, hvilket kan skade også private kreditorer, slutter Tom Vile Jensen.

Statsrevisorernes kritik er først og fremmest rettet mod Erhvervsstyrelsen og Skatteministeriets manglende håndhævelser af lovgivning og ikke mod omfanget af eventuel skattesnyd.

Erhvervsstyrelsen og Skatteministeriet har tre måneder til at svare på kritikken. De svar kunne indeholde en stramning af revisionspligten, hvis de igangværende regeringsforhandlinger fører til en S-ledet regering.

Fire svigt

Statsrevisorernes kritik er først og fremmest rettet mod Erhvervsstyrelsen og Skatteministeriets manglende håndhævelser af lovgivning og ikke mod omfanget af eventuel skattesnyd.
1) Erhvervsstyrelsen har ikke kunnet håndhæve egen lovgivning, da styrelsen ikke har sikret sig de nødvendige oplysninger fra Skat om blandt andet bødeforlæg og domme.
2) Skat undlod at øge kontrolindsatsen med en halv snes årsværk over for virksomheder, der fravalgte revision.
3) Erhvervsministeriet ikke har undersøgt, om fritagelse for revisionspligten har ført til de forventede lettelser.
4) Folketinget ikke blev behørigt orienteret om, at høringen i 2012 kun omfattede dele af lovforslaget og ikke fritagelsen af små holdingselskaber for revision.

Kommenter på artiklen (1)
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.141