23948sdkhjf

DEBAT: Fortsat svigtende trafikgrundlag for Femern-forbindelsen

DEBAT: Trafikgrundlaget for Femern-forbindelsen svigter, og færgerne gør ikke situationen bedre, mener civilingeniør Hans Schjær-Jacobsen

Af Hans Schjær-Jacobsen, civilingeniør, lic.techn., HD

2020-fremskrivningen af 2014-prognosen, som lå til grund for anlægsloven fra 2015 for den faste Femern-forbindelse, prognosticerede 2,008 millioner personbiler med færgeforbindelsen Rødby-Puttgarden i 2023.

Det estimeres, at der kun kommer 1,210 millioner biler, så der mangler 798.000 personbiler. Det svarer til, at 2020-fremskrivningen skyder 67 pct. over det faktiske antal personbiler i 2023. Med andre ord: Trafikgrundlaget for Femern-tunnellen svigter fortsat.

Ferietrafikken dominerer billedet

Den fuldt optrukne graf i figur 1 viser 2020-fremskrivningens prognose for 2023 på 2,080 millioner personbiler, månedsfordelt på grundlag af den gennemsnitlige månedsfordeling af faktisk trafik i årene 2016-19. Den typiske månedsfordeling viser tydeligt, at personbiltrafikken er domineret af ferietrafik med en stor pukkel i juli. Årene 2020 og 2021 er atypiske p.gr.a. Corona-pandemien.

For året 2023 er der i figur 1 vist faktisk trafik i månederne januar-juni. Det fremgår, at trafikken i de første måneder af 2023 ligger markant under 2019-niveauet og kun marginalt og i aftagende grad over 2022. 

Det samlede billede giver en indikation af, at den faktiske trafik for hele 2023 kommer til at ligge på niveau med 2022, hvor der kom 1,190 millioner personbiler. Det kan estimeres, at der i 2023 kommer ca. 1,210 millioner personbiler.

Faldende personbiltrafik

I figur 2 er vist grafer for den faktiske personbiltrafik 2000-2022 via færgeforbindelsen Rødby-Puttgarden, 2014-prognosen og 2020-fremskrivningen, de to sidste frem til 2055. Både prognose og fremskrivning forudsætter ophør af færgedrift ved tunnelåbning.

Desuden er vist estimatet for 2023, som blev udledt i forrige afsnit. Det fremgår af figur 2, at der i estimatet mangler ca. 800.000 personbiler i 2023 i forhold til 2020-fremskrivningens to mio. personbiler svarende til, at 2020-fremskrivningen overvurderer trafikken med 67 pct.

Iflg. anlægsloven skulle tunnelen åbne i 2022, men det blev udskudt til 2029. I 2028 skal der iflg. 2020-fremskrivningen køre 2,2 millioner personbiler gennem tunnelen. Det betyder, at i perioden 2024-2028 skal personbiltrafikken stige med i alt 1 million personbiler, svarende til 83 pct., for at leve op til fremskrivningens niveau ved tunnelåbning.

Efter tunnelåbning vil fortsat færgedrift desuden påføre tunneltrafikken en betydelig konkurrence, som ikke er medregnet i 2020-fremskrivnigen. F.eks. indsætter Scandlines i 2024 en ny fleksibel el-drevet færge, som er specialiseret til lastbiler, men som også kan omstilles til personbiler. Landanlæggene er under opførelse.

Trafikgrundlaget svigter

Udviklingen i personbiltrafikken via færge er central for tunnellens trafikgrundlag ved tunnelåbning. Både 2014-prognosen og 2020-fremskrivningen forudsætter nemlig, at alle de personbiler, der ellers ville have taget færgen, i stedet for kører direkte ned i tunnelen ved tunnelåbning og ophør af færgedrift. Der kan identificeres tre hovedårsager til, at der ved tunnelåbning forventeligt overføres substantielt færre biler fra færge til tunnel end det fremgår af både prognose og fremskrivning.

1. Det fremgår af figur 2, at personbiltrafikken via Rødby-Puttgarden har udvist en konstant faldende trend siden 2007. Dette forhold afspejles ikke i hverken 2014-prognosen eller 2020-fremskrivningen, som tvært imod har indlagt en stigende trend.

2. Regeringen besluttede at gennemføre en 25 pct. takstreduktion på Storebælt i to tempi, startende 1. januar 2018. Det ville forventeligt føre til en reduktion af trafikken med Rødby-Puttgarden færgen, men i 2020-fremskrivningen blev effekten af takstreduktionen ignoreret.

3. Corona-pandemien fik en kraftig negativ indflydelse på personbiltrafikken over Rødby-Puttgarden, se figur 1 og 2. I 2020, det første år med Corona, blev den faktiske trafik mere end halveret fra 1,4 til 0,6 millioner personbiler. I 2021, det sidste år med Corona, rettede trafikken sig en smule op og i 2022 var trafikken tilbage på et niveau, der formentlig svarede til, at der ikke havde været en Corona-pandemi. Dette understøttes af estimatet for 2023.

Ny analyse fra Sund & Bælt

Sund & Bælt har igangsat udvikling af en ny trafikmodel med sigte på bl.a. den faste Femern-forbindelse.

Det tyske konsulentfirma Intraplan GmbH stod bag hele arbejdet med trafikprognoserne, som førte frem til 2014-prognosen og folketingets beslutning om at vedtage anlægsloven for den faste Femern-forbindelse. Prognosearbejdet blev hårdt kritiseret i offentligheden og Intraplan udførte flere kontroversielle supplerende analyser med det formål at underbygge 2014-prognosen og 2020-fremskrivningen.

Sund & Bælt har annonceret et udviklingsprojekt med det hollandske konsulentfirma Significance og danske COWI. Der skal udvikles en ny transportmodel, som kan beregne effekterne på transportmængder via de eksisterende og nye faste forbindelser under forskellige scenarier, herunder effekten af takster og rabatter på konkurrerende faste forbindelser og færgeruter.

Det er en skam, at Intraplan ikke bliver en del af dette projekt. Man kunne godt unde dem en plads på podiet, når der en gang i fremtiden skal præsenteres mere realistiske trafikprognoser for Femern-tunnelen.

Artiklen er en del af temaet Femern.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125