23948sdkhjf

Sund & Bælt sender 1,3 mia. kr retur til staten

Sund & Bælt Holding A/S udloddede et ekstraordinært udbytte til staten på 1.265 mio. kr. i 2022

På Storebæltsbroen og Øresundsbron har 2022 budt på flere trafikrekorder hen over sommeren, mens lastbiltrafikken på begge broer satte ny årsrekord. Trafikudviklingen bidrager positivt til et tilfredsstillende resultat for året.

Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse i forbindelse med årsregnskabet for 2022.

I 2022 var trafikken over Storebæltsbroen for første gang tilbage på niveau med 2019 og tiden før covid-19. Årets første måneder var påvirket af covid-19 restriktioner, men trafikken normaliserede sig i løbet af første kvartal. Personbiltrafikken lå i 2022 7,0 pct. over 2021, mens lastbiltrafikken satte ny årsrekord og lå 2,7 pct. over trafikken året før.

Samlet passerede 13,2 mio. køretøjer, svarende til en døgntrafik på 36.293 køretøjer. Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 3.091 mio. kr. og steg med 5 pct. i forhold til 2021.

På Øresundsbron steg den samlede trafik med 40,4 pct. i forhold til 2021. Året startede med skærpede indrejseregler, men trafikken begyndte at stige, da de blev ophævet. Personbiltrafikken steg med 44,4 pct. i forhold til 2021, mens lastbiltrafikken steg med 7,9 pct. Den samlede trafik på Øresundsbron lå i forhold til 2019 inden covid-19 fortsat 9,7 pct. lavere i 2022. I alt passerede 6,7 mio. køretøjer forbindelsen. Indtægterne fra vejtrafikken steg med 88 mio. kr.

- På trods af, at trafikken på begge broer i årets første måneder var påvirket af covid-19 restriktioner, har en positiv udvikling og flere rekorder hen over året været med til at sikre os et tilfredsstillende resultat for året. Vi kan derfor både betale udbytte til staten på 1.306 mia. kr. og afdrage næsten 0,2 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Inflation giver stigende omkostninger

Koncernens nettofinansieringsomkostninger var 870 mio. kr. højere end i 2021 og udgjorde 1.435 mio. kr., hvilket primært skyldes en kraftig stigning i inflationen. Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev for året et overskud på 1.162 mio. kr., hvilket er 742 mio. kr. lavere end i 2021.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet var en indtægt på 19.696 mio. kr. mod en indtægt i 2021 på 802 mio. kr. og påvirker årets resultat efter skat positivt. Resultatet efter skat blev et overskud på 15.844 mio. kr. mod et overskud på 2.055 mio. kr. i 2021.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 156 mio. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2022 er 17,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år fra åbningsåret. Gælden ventes at være tilbagebetalt i 2034.

Sund & Bælt Holding A/S udloddede et ekstraordinært udbytte til staten på 1.265 mio. kr. i 2022 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Efter udlodning af forventet ekstraordinært udbytte i 2023 på 1.306 mio. kr., vil Sund & Bælt have udloddet samlet 12.392 mio. kr. til staten med 10.698 mio. kr. til den politiske aftale om En grøn transportpolitik og ca. 1.694 mio. kr. til medfinansiering af udvidelsen af dele af den fynske motorvej.

Forventningerne til resultatet for 2023 er et overskud før dagsværdiregulering og skat mellem 1,2-1,5 mia. kr. I budgettet er indarbejdet en forventning om faldende trafikindtægter på 1,9 pct., drevet af afmatning i økonomien, og en forudsætning om inflation på 3,5 pct. Her vil en stigning på 1 pct. have en effekt på årets driftsomkostninger og belaste resultatet med 10 mio. kr. Ligeledes vil fortsat høj inflation påvirke størrelsen af årets investeringer grundet prisudvikling på råvarer generelt og særligt stål og energi.

Artiklen er en del af temaet Femern.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

1.141