Procesprisen


Enemærke & Petersen med konceptet ’Den hjælpende hånd.’

Stort tillykke til Enemærke og Petersen med 'Den hjælpende hånd.'
Procesprisen gives til en organisation, et samarbejde eller et projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejdet og arbejdsprocesserne inden for byggeriet.

Enemærke & Petersen modtager Procesprisen for konceptet ’Den hjælpende hånd.’ Den hjælpende hånd går ud på at analysere, hvor faggrupperne overlapper hinanden ude på pladserne, og dermed se på, hvor den ene faggruppe kan hjælpe den anden med en mindre opgave, som kan mindske spildtid.

Læs hele vinderartiklen i Licitationen her 

Procesprisen uddeles i et samarbejde mellem Boligfonden Kuben og Lean Construction-DK Netværket.

Projektudviklingsprisen


PensionDanmark med projektet Studio[Home]

Stort tillykke til PensionDanmark med projektet Studio[Home].

Projektudviklingsprisen går til en virksomhed, der ser på hele projektet – fra udvikling af idéen til den faktiske opførelse af nybyggeriet til bolig, industri eller erhverv. Byggeprojektet skal skille sig ud ved at bringe ny værdi til et område samtidig med, at der er tænkt på arkitektur, funktion, entrepriseforhold, plan- og miljøforhold, bæredygtighed, omgivelser og tilgængelighed.

PensionDanmark har tændt det lange lys og har i partnerskab med Boligfonden DTU (BDTU), modulbyggeren Scandibyg, tegnestuen Vandkunsten samt den unge inventarvirksomhed Stykka udviklet et koncept for studieboliger, hvor bæredygtighed, bedre drift, længere holdbarhed og nem reparation er de styrende principper.

Læs hele vinderartiklen i Licitationen her

Årest hovedsponsor på Projekudviklingsprisen og Building Awards er JCN-Bolig. Læs mere her hvorfor de netop er partner på denne pris.

Talentprisen


Johannes Loehr-Petersen, Enemærke & Petersen a/s

Stort tillykke til Johannes Loehr-Petersen fra Enemærke & Petersen a/s

Building Awards' Talentprisen 2021 gives til en yngre person, som har udvist særlige faglige, ledelsesmæssige evner eller resultater inden for byggeriet de seneste år.
Personen sætter ved sin tilgang eller indsats en dagsorden eller standard i branchen, som er repræsentativ for en ny ung generation.

Johannes Loehr-Petersen modtager Talentprisen for sine stærke kompetencer til at håndtere kompleksitet gennem en synlig ledelse med kommunikation, samarbejde og involvering i højsædet. Johannes er blev blandt andet nomineret på baggrund af sin store involvering og projektledelse af omdannelsen af det tidligere erhversarkiv i Aarhus. Læs hele vinderartiklen på Licitationen om Johannes her

Talentprisen er sponsoreret af Unidrain

Bygherreprisen


Hofor med projektet Nye Vandværker

Stort tillyke til Hofor med projektet Nye Vandværker

Bygherreprisen ønsker at sætte fokus på den samlede bygherreopgave og -ansvar og det langsigtede bidrag til at udvikle byggeriet til gavn for brugerne og det omkringliggende samfund. Vi ønsker at præmiere bygherrer for deres langsigtede indsats og i mindre grad fokusere på et enkelt projekt eller byggeri.

Hofor vinder med projektet Nye Vandværker. Et marathon af et byggeri, hvor Hofor fra 2017 til 2028 er i gang med at renovere og nybygge sine syv store regionale vandværker. Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er i gang med at erstatte deres syv største vandværker med nye anlæg ved Søndersø, Thorsbro, Gevninge, Regnemark, Marbjerg, Lejre og Slangerup.Der er tale om vandforsyning til omkring 1 mio. borgere, hvor vandet fra de store regionale vandværker transporteres ind til København i store trykledninger.

Læs hele vinderartiklen på Licitationen her

Bygherreprisen uddeles i et samarbejde mellem Boligfonden Kuben og Bygherreforeningen.

Innovationsprisen


ZÜBLIN A/S med robothunden SPOT

Stort TILLYKKE til ZÜBLIN med robothunden SPOT

Med Innovationsprisen sætter Building Awards og Licitationen fokus på dem, der sætter ny viden, processer eller teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse – hvad enten det er kommet byggeriets parter, brugerne eller samfundet til gavn. Virksomheden skal dermed have bidraget til at sætte nye standarder i branchen.

Stort tillykke til ZÜBLIN med robothunden SPOT, der ved dette års Building Awards løber afsted med Innovationsprisen. ZÜBLIN sætter med SPOT ny teknologi i spil på byggepladsen.
I samarbejde med Andersen & Nielsen A/S blev Innovationsprisen overrakt til SPOT, der har været med til at sætte nye standarder, til værdi for hele branchen, gennem dataindsamling og udvikling automatiserede processer til analyse, organisering og arkivering.

Læs hele vinderartiklen her 

Innovationsprisen er sponsoreret af anVærktøj

Bæredygtighedsprisen


Næste - arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer

Stort tillykke til Næste - arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer.

Bæredygtighedsprisen går til en virksomhed, der har udviklet miljørigtige løsninger for byggeriet eller gjort brug af grønne løsninger ved f.eks. genanvendelse eller CO2 reducering på en måde, der har været med til at hæve barren for den bæredygtige udvikling i hele branchen. Prisen tildeles en virksomhed, der på et konkret byggeprojekt har efterstræbet grønne løsninger på projektet i en grad, der tjener til inspiration til hele branchen.

Næste modtager Bæredygtighedsprisen for deres arkitekttegnede, industrialiserede og skalérbare kvalitetsskure af genbrugsmaterialer til ejendomssektoren, der er opført af byggeriets og industriens affaldsmaterialer.

Læs hele vinderartiklen fra Licitationen lige her 

Bæredygtighesprisen er sponsoreret af GEO