Projektudviklingsprisen

For et projekt, der skiller sig ud

Projektudviklingsprisen gives til den virksomhed, der i særlig grad er lykkedes med at udvikle et større projekt eller et område, så det skiller sig ud.

Med Projektudviklingsprisen kigger vi på hele projektet – lige fra udvikling af idéen til den faktiske opførelse af nybyggeriet til bolig, industri eller erhverv. Det færdige projekt skal bringe ny værdi til et område ved at skille sig ud på et eller flere af følgende parametre: Arkitekter, funktion, entrepriseforhold, plan- og miljøforhold, bæredygtighed, omgivelser eller tilgængelighed.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Alle kan nominere et projekt, person eller virksomhed til en, eller flere priser. Det er ganske gratis og hurtigt at nominere til en eller flere af priserne.

OBS! Vær opmærksom på at der ikke må indsættes specialtegn eller emojis ved udfyldelse af nomineringsskema

Nomineringen lukker den 12. august kl. 24.00

Klimaprisen

Sikrer Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer

Klimaprisen gives til en virksomhed, der med innovative metoder og en helt ny konsekvens, er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer. Virksomheden eller organisationen er derved et forbillede for branchen og sætter en ny dagsorden med klimaudfordringerne som centralt indsatsområde.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Alle kan nominere et projekt, person eller virksomhed til en, eller flere priser. Det er ganske gratis og hurtigt at nominere til en eller flere af priserne.

OBS! Vær opmærksom på at der ikke må indsættes specialtegn eller emojis ved udfyldelse af nomineringsskema

Nomineringen lukker den 12. august kl. 24.00

Talentprisen

For største personlige talent

Talent er ikke bare nuværende talenter. Det handler ligeså meget omkring de nyudklækket talenter, som vil vælge bygge- og anlægsbranchen til. Bygge- og anlægsbranchen står og mangler hænder, derfor er det et vigtigt område at sætte fokus på. Men det handler i ligeså høj grad om diversitet i branchen. Derfor overrækker Building Awards Talentprisen.

Talentprisen gives til et yngre talent, der gennem sin tilgang og resultater, sætter nye standarder til inspiration for en ny, ung generation i branchen. Talentet har udvist særlige faglige og ledelsesmæssige evner eller opnået ekstraordinære resultater inden for byggeriet i de seneste år.

Personen er maksimalt 35 år.

Alle kan nominere et projekt, person eller virksomhed til en, eller flere priser. Det er ganske gratis og hurtigt at nominere til en eller flere af priserne.

OBS! Vær opmærksom på at der ikke må indsættes specialtegn eller emojis ved udfyldelse af nomineringsskema

Nomineringen lukker den 12. august kl. 24.00

Bæredygtighedsprisen

For den grønne løsning

Bæredygtighedsprisen gives til den virksomhed, der har kæmpet for at hæve barren for den bæredygtige udvikling i branchen. Virksomheden har udviklet miljørigtige løsninger for byggeriet eller gjort brug af grønne løsninger gennem eksempelvis genanvendelse eller CO2 reducering.

Prisen kan også tildeles en virksomhed på et konkret byggeprojekt, som har efterstræbt grønne løsninger på projektet i en grad, der tjener til inspiration for hele branchen.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Alle kan nominere et projekt, person eller virksomhed til en, eller flere priser. Det er ganske gratis og hurtigt at nominere til en eller flere af priserne.

OBS! Vær opmærksom på at der ikke må indsættes specialtegn eller emojis ved udfyldelse af nomineringsskema

Nomineringen lukker den 12. august kl. 24.00

Bygherreprisen

De tre kriterier i år her:

  • Vejviser for en bæredygtig byggebranche: Med kommende skærpede klimakrav i byggebranchen stiller vi i år skarpt på en bygherre, der demonstrerer en ambitiøs og langsigtet tilgang til den miljø- og klimamæssige bæredygtighed. Det kan fx være ved at tænke ud af boksen i nye byggeprojekter, transformere eksisterende bygninger, have en klar genanvendelsesplan eller udvise en uovertruffen bæredygtig porteføljestyring, der sikrer agile bygninger - tilpasset brugernes skiftende behov. Bæredygtighed spiller ikke kun ind i nybyggeri. Bygherrer der renoverer, ombygger eller drifter eksisterende byggeri ud fra et nytænkende bæredygtighedsperspektiv, spiller en stor rolle i den grønne omstilling.

  • Bygherreaftryk: Årets bygherre skal levere et stærkt aftryk i sine byggerier og have sat sin egen retning for byggeriet. Det kan eksempelvis komme til udtryk i en klar vision eller strategi ligesom det kan vises ved at bygherren har bidraget ekstraordinært i forhold til at sætte sine kompetence eller ressourcer i spil. Bygherreaftrykket skal gerne rumme et element af nytænkning eller på anden måde have rykket ved gængse grænser eller opfattelser af, hvordan tingene kan gribes an.

  • Værdi for omverdenen: Årets bygherre skal gennem sin indsats have skabt merværdi for det omkringliggende samfund. Både i selve byggeprocessen og ved det færdige resultat. Der skal være integreret flere formål og bundlinjer i byggeprocessen, hvor sociale eller miljømæssige hensyn tænkes ind sammen med det økonomiske. Eksempelvis kan bygherren have taget ansvar for uddannelse af unge mennesker på byggepladsen eller sikre en god inddragelse af lokalsamfundet. Dernæst skal byggeriet og det endelige resultat også skabe merværdi for brugere og omverden. Det kan fx være ved at sikre ekstra miljømæssige eller klimamæssige gevinster eller på anden måde skabe en positiv udvikling i samfundet.


Nomineringen er lukket - Finalisterne findes

Procesprisen

For udvikling af arbejdsprocesser og samarbejder inden for byggeriet

Procesprisen gives til en organisation, et samarbejde eller et projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejdet og arbejdsprocesserne inden for byggeriet. Særligt påskønnes initiativer, der via gode processer, viser vejen i den grønne omstilling.

Procesprisen præmierer en sammenhæng mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet og påskønner en indsats rettet mod etableringen af et ubrudt, effektivt flow i byggeriets produktion og montage.

Juryen bag procesprisen ser frem til at modtage nomineringer, der involverer nytænkning af proces og/eller styring af byggeprocessen fra idé til slutprodukt samt bud på, hvem der har turdet tage et opgør med forudindtagede holdninger og fordomme, og i stedet åbnet øjnene for at ændre kultur og adfærd.

Procesprisen uddeles i et samarbejde mellem Boligfonden Kuben og Lean Construction-DK Netværket.

Nomineringen er lukket - Finalisterne findes

Jury:

Sidse Buch, Konsulent i BAT og direktør i Boligfonden Kuben

Jesper Schat-Holm, Partner og afdelingsleder, Wissenberg

Malene Raagaard Møller, Senior Udviklingschef, NCC

Søren Wandahl, Ph.D, Ingeniørdocent på Institut for Byggeri, Aarhus Universitet

Morten Skaarup Jensen, Seniorprojektleder, Værdibyg/Lean Construction-DK

Byggeriets Faglærerpris

Dygtige faglærere er guld værd.

De lægger kimen til en ny generation af dygtige håndværkere og sørger for, at vi kan fastholde vores tradition for godt håndværk. Alligevel bliver deres indsats til tider overset i en travl branche med mange forskellige aktører.

Byggeriets Faglærerpris er et fagligt skulderklap til en byggefaglærer eller et byggefaglærerteam, der brænder for deres fag, inspirerer og gør en helt særlig indsats for eleverne på de byggefaglige erhvervsuddannelser. Prisen uddeles af Boligfonden Kuben og Uddannelsesforbundet til en faglig ildsjæl eller en gruppe af ildsjæle.

Nomineringen af kandidater sker ude på skolerne, hvor ledelserne og tillidsrepræsentanterne indstiller deres bedste lærere til prisen. 

Dette års finalister er fundet.


Jury:

Jens Andersen, faglærer ved TECHCOLLEGE Aalborg og medlem af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse.

Sidse Buch, direktør i Boligfonden Kuben og konsulent i BAT Kartellet.

Theis Fatum Carlsen, Skills ressourcekonsulent i Byggeriets uddannelser.

Kim Clausen, afdelingschef ved Learnmark Tech.

Birgitte Johansen, sekretariatschef i Uddannelsesforbundet.

Innovationsprisen

For en innovativ løsning til byggeriet

Innovationsprisen gives til en virksomhed, der i særlig grad har formået at finde nye innovative løsninger, ved at bringe ny viden eller ny teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse. Virksomheden har på den måde sat nye standarder for branchen, der enten kommer byggeriets parter, brugerne eller samfundet til gode.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste fem år.

Alle kan nominere et projekt, person eller virksomhed til en, eller flere priser. Det er ganske gratis og hurtigt at nominere til en eller flere af priserne.

OBS! Vær opmærksom på at der ikke må indsættes specialtegn eller emojis ved udfyldelse af nomineringsskema

Nomineringen lukker den 12. august kl. 24.00