Bygherreprisen


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

DTU vinder Bygherreprisen 2020 for at bruge byggeri som en strategisk driver til at skabe forskning, undervisning og læring i verdensklas­se.

Universitetet høster særlige store roser for et flot og inspirerende digitalt fokus, som bidrager til nyskabende samarbejde i byggeprojekterne samt et udpræget bæredygtigt aftryk i det færdige byggeri.

Bygherreindsatsen er løbende blevet udviklet og kvalificeret, til at udgøre et afgørende element i forhold til at skabe et konkurrencedygtigt vidensmiljø, som bl.a. tiltrækker de bedste studerende, forskere og ansatte fra hele verden.

DTU viser med sin stærke og kompetente bygherreorganisation, hvordan man kan præge sit byggeri og der igennem levere gode fysiske rammer, som kan styrke hele organisationens værdiskabelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Talentprisen


Lisa Sørensen - Bygningsstyrelsen

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

I en meget konservativ branche, er det afgørende at bygherrer er med til at sætte nye dagsordner. Lisa har som bygherre drevet en ny model på en stort, profileret og kompliceret byggeri, hvor man er kommet i mål inden for en begrænset økonomi. Det er lykkedes at involvere helt unge tegnestuer og talenter i en konkurrencefase, på AAA’s eget byggeri. Hvis branchen fortsat skal avle dygtige unge skitserende talenter, er der brug for en bane for talenterne at spille på. De har efterfølgende via udbudsmodellen fået erfarne kræfter at læne sig op ad i en realisering, så der er opnået den nødvendige budgetsikkerhed for et så stort projekt. Denne type af kaptajner der afgørende brug for.

Procesprisen


Lendager Group - Ressourcerækkerne

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

Lendager Group vinder Boligfonden Kubens Procespris 2020 for deres arbejde på Ressourcerækkerne i Ørestad. De har brugt tidens trend til at nytænke byggeproces og metode og har haft modet til at udfordre de vanlige måder at tænke byggeri på. Lendager Group har formået at skubbe til branchens konventionelle opfattelser i forhold til processer, fælles ansvar, genbrug og cirkulære byggemetoder. Deres arbejde har allerede sat ringe i vandet, som skaber håb og nye perspektiver for fremtiden.

Lendager Group viser med deres store og veldokumenterede indsats på Ressourcerækkerne vejen for de enorme potentialer, som byggeriet har for grøn vidensopbygning og nye eksportmuligheder for det danske byggeerhverv. Potentialer der bringes til live med nye strukturer for processer, roller og ansvar.

Klimaprisen


Bygningsstyrelsen - Karen Blixens plads

Juryen har blandt andet sagt om vinderen : 

Projektet Karen Blixens plads er lykkedes med at skabe et byrum, der er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer og samtidig binder et stort campusområde sammen med æstetiske og praktiske løsninger, der ikke kun rummer en håndtering af vand, vind og lukker det grønne ind på pladsen men også elegant opfordrer til den mest klimaneutrale befordringsform af alle; cyklen

Developerprisen


FB Gruppen - Grønttorvet

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

Grønne oaser. Levende nærmiljø. Fællesskab. Her kan beboerne udleve drømmen om det grønne byliv i Københavns nye, spirende bydel. Det gamle engros-Grønttorv i Valby, som siden 1958 har været handelssted for frugt-, grønt- og blomsterhandlere, er forvandlet til en ny, moderne bydel. Spirende væksthuse, grønne omgivelser og fokus på fællesskaber sikrer, at Grønttorvet vil fortsætte i samme grønne ånd, mens forskellige detaljer i arkitekturen vil minde os om områdets helt unikke historie.

Innovationsprisen


Vejdirektoratet - Bitumen Stabiliseret Materiale

Juryen har blandt andet sagt om vinderen : Vejdirektoratets udvikling af nye mere bæredygtige belægninger til danske veje er banebrydende og bringer anlægssektoren i en god retning. Initiativet demonstrerer hvordan fantastisk innovation af nye materialer til et cirkulært byggeri går hånd i hånd med fokus på kvalitetsstyring. Udviklingen har stort potentiale, og tegner til at være skalérbar til internationalt niveau 

Ligestillingsprisen


Boss Ladies

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

Forandring kræver mod og Boss Ladies har vist at en målrettet indsats giver resultat. Kun 9% kvinder er i dag beskæftiget i Bygge- og anlægsbranchen og hele samfundet kommer til at mangle folk med en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt at vi retter blikket mod de mange dygtige kvinder, der ikke udnytter det potentiale der ligger i at få en erhvervsuddannelse. Det har Boss Ladies gjort og med gode resultater.