Projektudviklingsprisen


ONV Arkitekter og We Do Democracy

Juryen har blandt andet sagt om vinderen: ”Vinderprojektet skaber fællesskaber til ældre, singler, udsatte, studerende, lavtlønnede og nye danskere og er på samme tid en boligform, hvor der er tænkt bæredygtige løsninger ind. Konceptet er et godt eksempel på, hvordan man skaber billige boliger, som udfylder et behov for mindre, smartere og bedre boligtyper”

Klimaprisen


C.F. Møller Architects

Juryen siger blandt andet at vinderen viser, hvordan klimasikring kan bidrage til både æstetik og funktionalitet i byrummet på en helt ny måde. Vinderprojektet kombinerer blandt andet spildevandsløsninger med steder for rekreativ aktivitet og naturformidling, som skaber nye naturoplevelser tæt på byen.

Miljøprisen


PensionDanmark

Om vinderen siger juryen blandt andet at de har været "first movers" indenfor mange bæredygtige tiltag. Vinderen går forrest ud over de lovmæssige rammer ved at understøtte en bæredygtig udvikling og sætter derved nye rammer for fremtidens byggeri og viser vejen for andre investorer.

Innovationsprisen


Scandi Byg A/S

Om vinderen siger juryen blandt andet at virksomheden går forrest og demonstrerer, hvordan man kan øge produktiviteten og skabe større fleksibilitet i en tid, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft er udtalt. Samtidig har vinderen bragt ny viden i spil ved at samarbejde med lokale robotvirksomheder om projektet

Teknikprisen


Listech IVS

Om vinderen siger juryen blandt andet at det er en løsning, der imødekommer flere udfordringer på samme tid, og samtidig bidrager til at reducere klimapåvirkningerne ved at benytte sig af solen som vedvarende energikilde.

Talentprisen


Wilson Ricardo Leal da Silva

Om vinderen af Talentprisen siger juryen blandt andet at han har været med til at sætte Danmark på landkortet qua sit engagement hos Teknologisk Institut, hvor han gjort en stor indsats for at udbrede sin viden om 3D-printet beton til resten af branchen.

Bygherreprisen


Himmerland Boligforening

Bedømmelseskomiteen siger bl.a. om vinderen, at den på imponerende vis har bredt bygherrerollen ud og nærmest redefineret, hvilke kræfter og interesser, som kan spille sammen, når man igangsætter store byggeprojekter. Bl.a. til gavn for bl.a. nogle af de mest udsatte grupper i landet. Vinderen viser vejen til sund byudvikling i Danmark.

Procesprisen


Partnerskabet ByK med TRUST

Om vinderen siger Juryen: Det er imponerende hvordan et tillidsbaseret strategisk partnerskab mellem seks forskellige virksomheder, som first mover eksekverer så avanceret procesarbejde på en enorm portefølje af byggeprojekter og samtidigt har overskud til at sprede ringe i branchen med aktiv vidensdeling og åbenhed.

Jubilæumspris for samfundsansvar


Enemærke & Petersen

Om vinderen fremhæver juryen blandt andet den mangeårige indsats og klare fokus på at skabe merværdi i byggeriet via social inklusion og jobskabelse til både udsatte unge og indvandrerkvinder. Det er tydeligt, at virksomheden ønsker at gøre en forskel og kobler indsatsen til deres forretning til stor inspiration og efterlevelse for resten af branchen.

Hædersprisen


Ebbe Malte Iversen, Tidl. adm. direktør, Aarsleff

”Juryen siger, at vinderen er en mand, der gennem 20 år som topchef, har stået for en såvel vækstorienteret som forsigtig, langsigtet forretningsskabelse. Da han trådte tilbage i 2018, var Aarsleff Danmarks største entreprenør med en to-cifret milliardomsætning” Og vinderen af årets Hæderspris er: Bygge- og anlægsbranchens ’Grand old man’, Ebbe Malte Iversen