23948sdkhjf

Undgår klapning: Vil sænke fjordbunden fremfor at fjerne

Frem for at grave 360.000 kbm op i Kolding Fjord vil man suge vandet ud af det bløde og vandholdige bundmateriale, så fjordbunden synker

Entreprenørfirmaet Munck Havne & Anlæg, som skal stå for de maritime anlægsarbejder i bydelsprojektet Marina City i Kolding, har udviklet en ny metode til uddybning af fjordbunden. Håbet er helt at undgå klapning af opgravet materiale.

Den planlagte bydel på sydsiden af Kolding Fjord skal blandt andet have en lystbådehavn med 1.000 bådepladser, fritidsfaciliteter havnepromenade og omkring 350 boliger. 

For at skabe rammerne er det nødvendigt at øge vanddybden til ny sejlrende, nyt havnebassin og under dæmningen, som skal omkranse det nye landareal.  Normalt vil man løse opgaven ved at grave fjordbundsmateriale op – i dette tilfælde 360.000 kbm - som efterfølgende sejles ud og dumpes på en godkendt klapplads.

Klapning har fyldt meget i den offentlige debat de seneste måneder, senest i forbindelse med Lynetteholmen i København, og mange har udtrykt bekymring for miljøet. 

Fjordbunden synker

Entreprenørfirmaet Munck Havne & Anlæg skal derfor teste en hidtil uprøvet metode i perioden april til august. Perspektiverne er store, da opgravning, transport og klapning af fjordbundsmateriale måske helt kan undgås.

Ideen i den nye metode er ved hjælp af et nyudviklet vakuum-system at suge vandet ud af det bløde og vandholdige bundmateriale, så fjordbunden synker ned til det ønskede niveau og bliver mere fast. Der er en forventning om, at metoden vil være egnet til at løse opgaven ved de specielle, meget bløde bundforhold, der er i Koldings inderfjord.

Da der er tale om en test, er det endnu for tidligt at sige, om teknikken virker som håbet, understreger parterne bag.

Kystdirektoratet skal sige ja

Vakuummetoden kan også have store perspektiver andre steder. De fleste havne har jævnligt brug for uddybning som led i deres anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, og i de havne, hvor bunden er blød og består af gytje, kan den nye metode vise sig at være en del af løsningen. 

Kystdirektoratet skal nu sige god for, at den nye metode kan afprøves. 

Når testfasen er overstået til sommer, skal resultaterne vurderes, før det afgøres, om den nye metode helt eller delvist kan bruges til uddybning af fjordbunden til Marina City. 

Kolding Kommune har for flere år siden søgt Miljøstyrelsen om en klaptilladelse. Miljøstyrelsen har bedt om at få ansøgningen opdateret, men denne opgave er foreløbig stillet i bero, indtil resultaterne af de nye tests er klar.

Som beskrevet tidligere på måneden mangler adskillige tilladelser stadig, inden arbejdet med Marina City for alvor kan komme i gang. Fra Kolding Kommunes planchef, Jan Krarup Larsen, lød det i den forbindelse, at han håber at se start på projektets store anlægsarbejder i anden halvdel af 2024.

Metoden med vakuum-dræn

Metoden, som skal testes, kaldes vakuum-dræning. Med vakuum-dræning suges vand ud af den bløde fjordbund i Kolding inderfjord, som består af op til 80 pct. vand. På den måde sænkes fjordbunden til den ønskede dybde, og den mudrede bund får en fastere konsistens.

Testen udføres i tre felter á 600-700 kvm. Lodrette drænslanger stikkes dybt ned i den mudrede fjordbund med cirka 1 meters afstand. Herefter lægges en stor, kraftig presenning ud over fjordbunden i testfeltet. Gennem koblinger i presenningen tilsluttes en pumpe, så der skabes et undertryk. Pumperne skal køre i 1-2 måneder per. felt. I den periode suges vandet langsomt ud af fjordbunden under dugen, bunden synker ned og bliver liggende i sit nye niveau.

Kilde: Kolding Kommune

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.126