23948sdkhjf

By & Havn tjener over en halv milliard mere end sidste år

Det har indtil videre været et "tilfredsstillende" år for By & Havn. Sådan formulerer ledelsen det i det netop offentliggjorte halvårsregnskab, for den første halvdel af 2021. 

Resultatet er forbedret med godt 600 mio. kr. siden første halvdel af 2020 og lander på 1 mia. kr. mod 400 mio. kr. sidste år, når der ses bort fra dagsværdiregulering af gæld.

Det øget resultat skyldes ifølge By & Havn primært værdiregulering af værdien på selskabets byggeretter, herunder blandt andet de nye udviklingsområder ved Fælledby og Stejlepladsen, hvor lokalplanerne er godkendt og områderne derfor kan medtages i resultatet.

By & Havn ejer 50 pct. af Fælledby, og da byggestoppet ved Amager Fælled først er trådt i kraft i august – altså efter regnskabsperiodens udløb, har det ikke en påvirkning indtil videre. 

"Klagen kan få betydning for tidsplanen for projektets udvikling," skriver ledelsen i rapporten.

"Glad og stolt"

Derfor er det en glad direktør, der afleverer halvårsrapporten. I en pressemeddelelse i forbindelse med rapporten siger Anne Skovbro, adm. direktør for By & Havn, følgende: 

- Jeg er selvfølgelig glad og stolt over resultatet, som vidner om at København fortsat er en by i stor udvikling og som der er en stor interesse for blandt investorer. Ikke alene lander By & Havn et af de bedste resultater i selskabets historie, som er med til at nedbringe gælden for sjette år i træk, men samtidig kan vi nu fremvise en positiv egenkapital, hvis man ser bort fra effekter fra markedsværdiregulering af gæld. Det synes jeg er en milepæl, der er værd at bemærke, siger hun. 

By & Havn er ejet af Københavns Kommune (95 pct.) og staten (5 pct), og har blandt andet ansvar for at udvikle bykvartererne, etablere veje og kanaler, parkeringshuse samt bryrum og grønne områder. I den forbindelse har det en række datterselskaber og joint ventures. Det gælder blandt andet Lynetteholmen, Tunnelfabrikken, Copenhagen Malmö Port samt Fælledby. 

Korrektion giver omsætningsstigning

Udviklingsselskabet fordobler også omsætningen sammenlignet med samme periode sidste år. Det lyder således på 232 mio. kr. mod 128 mio. kr. for det første halve år af 2020. Stigningen skyldes ifølge By & Havn en korrektion af lejeindtægter fra Copenhagen Malmö Port. 

Uden denne korrektion ville omsætningen nemlig være faldet med 36 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, da selskabet har modtaget mindre jord til endelig deponering i Nordhavn, fordi depotet er ved at være fyldt op. 

Selskabets indtægter på parkering ligger også under 2020 grundet corona, mens de øvrige områder såsom havneindtægter, lejeindtæger ligger på samme niveau som sidste år. 

I tråd med strategien

Den øgede indtjening har dermed også påvirket selskabets egenkapital i en positiv retning fra sidste år.

I første halvdel af 2021 ligger den på minus 1,5 mia. kr., mens den i første halvår i 2020 lå på minus 2,6 mia. kr. Korrigeret for dagsværdireguleringer af gæld, der vil blive ført tilbage til resultatet i takt med lånenes indfrielse, udgør egenkapitalen et plus 735 mio. kr. Det er første gang siden selskabet blev stiftet i 2007, at den korrigerede egenkapital er positiv. 

Det er ifølge ledelsesberetningen helt i tråd med By & Havns strategi om at forbedre den med milliarder: 

"Det er selskabets mål at kunne forbedre egenkapitalen med 3 mia. kr. i strategiperioden 2020-2023, hvis der ses bort fra effekten af markedsværdiregulering af gæld og af udbetalinger til selskabets ejere til finansiering af metro til Sydhavnen. Med det opnåede resultat for 1. halvår af 2021 er det stadig forventningen, at målet kan nås," skriver selskabet således i ledelsesberetningen. 

Forventer at sælge byretter for milliarder

I første halvår af 2021 har udviklingsselskabet i alt solgt byggeretter for 1,3 mia. kr.

"Salgene resulterede i en avance på 683 mio. kr. I 2020 blev der solgt byggeretter for 1.178 mio. kr. På nuværende tidspunkt ventes, at det samlede salg i strategiperioden 2020-2023 vil udgøre ca. 3.900 mio. kr. Strategimålet for perioden er på 3.400 mio. kr," skriver By & Havn. 

Selskabet forventer samtidig salg af andre byggeretter for mere end 1. mia. kr. i 2021.

For hele 2021 forventer udviklingsselskabet et resultat før værdiregulering af gæld på i størrelsesordenen 1,1 mia. kr.

By & Havn
mio. kr. 1. halvår 2021 1. halvår 2020
Nettoomsætning 231,5 128,1
Resultat af primær drift 99,6 -38,3
Resultat efter finansielle poster 269,4 72,4
Resultat før markedsværdiregulering af gæld 1.042 405
Periodens resultat 1.433 467,6
Egenkapital - 1.516 -2.948
Antal ansatte 126 125
Regnskabsperioden blev afsluttet d. 30. juni 2021.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.141