23948sdkhjf

Cowi undersøger placering af en fast forbindelse over Kattegat

Rådgivervirksomheden har vundet anden fase af forundersøgelser til en mulig vej og jernbane over Kattegat

Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark, som i dag primært foregår via Storebæltsforbindelsen og Fyn, er steget markant de senere år.

Her kan etableringen af en fast Kattegatforbindelse være med til at styrke mobiliteten, øge forsyningssikkerheden og gøre det hurtigere at rejse mellem Danmarks to største byer; København og Århus.I marts i år afleverede aflevedrede Cowi resultaterne af forundersøgelsens første analysefase. Her undersøgte Cowi mulighederne for en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ad forskellige korridorer fra Midtsjælland til Århus via Samsø.

Nu har rådgivervirksomheden vundet opgaver i næste analysefase, hvor antallet af mulige korridorer gerne skal indsnævres.

Konkret skal mulige korridorer både i forhold til teknik og miljø vurderes for vej- og jernbaneanlæg i Jylland og på Sjælland. For Sund & Bælt skal Cowi desuden undersøge de tekniske løsninger imellem Sjællands og Jyllands kyster, inklusive korridorer via Sjællands Odde.

Fokus på teknik, miljø og natur
Formålet er at afveje fordele og ulemper ved de forskellige korridorer og tilvejebringe et solidt beslutningsgrundlag for den politiske drøftelse om det videre forløb, herunder om Kattegatprojektet skal fortsætte til en VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger på miljøet).

Læs også: Godt i England - skidt i USA


På land skal Cowi undersøge, hvordan Kattegatforbindelsen blandt andet kan påvirke naturområder, landskab, mennesker og bysamfund. Det er en opgave, der involverer et tværfagligt team i Cowi med Dorte Petersen som projektleder.

- Vi skal vurdere og beskrive konsekvenserne i de mulige korridorer ud fra både et teknisk, miljø- og naturmæssigt perspektiv. Og se på hvordan vej og jernbane placeres mest hensigtsmæssigt, hvordan vi kan koble Kattegatforbindelsen til eksisterende infrastruktur, og hvordan den korteste rejsetid opnås. Udover at være et enormt infrastrukturprojekt, der skal kunne realiseres rent teknisk, handler det også om at evaluere og reducere eventuelle negative indvirkninger af en fast Kattegatforbindelse på miljø og lokalsamfund, fortælle Dorte Petersen i en pressemeddelelse.

En bro, tunnel eller begge dele
Med Peter Reinholdt i spidsen skal Cowi også være med til at afdække de bedst egnede korridorer og tekniske løsninger over Kattegat fra Sjælland til Jylland

- Vi skal arbejde med optimering og blandt andet se på, om f.eks. en bro, en tunnel eller en kombination heraf er den bedste løsning. Og vi skal vurdere, hvilken betydning de geotekniske forhold har for de anlægstekniske og konstruktive løsninger, samt hvordan en fast Kattegatforbindelse kan påvirke sejladsen i området. Alt sammen til brug for en samlet afvejning af fordele og ulemper ved de mulige korridorer, siger Peter Reinholdt i pressemeddelelsen.
brahe

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.142