23948sdkhjf

Nye byområder skal passe til virkeligheden

Ingeniører kan planlægge gode løsninger for nye byområder, men de kan ikke udvikle byerne alene

Byerne trækker tilflyttere ind i bymidterne, hvor tidligere industriområder og havnefronter i stor stil omdannes til nye boligkvarterer. Alene i Nørresundby i Aalborg skal det nye Stigsborg Havnefront i løbet af de kommende 25 til 30 år give plads til 7.500 indbyggere i et område, som indtil nu mest af alt har lagt grund til industrihavn og en tidligere kemisk fabrik.

Cowi har bidraget til processen for udviklingen af planerne for Stigsborg med blandt andet planforhold, trafik, parkeringsstrategi, jordforurening, kystforhold, ekstrafundering, byggemodningsomkostninger.

- I et område som Stigsborg ser vi på, hvad området skal bidrage med til byen. Det er et tidligere industriområde, som kommer til at udgøre en fjerdedel af den centrale del af byen, fortæller Svend Erik Rolandsen.

Han er Cowis byudviklingschef, og Arkbyg har talt med ham om, hvad der kendetegner nutidens byudvikling i en tid, hvor vi ikke kun skal skaffe markant flere boliger i byerne, men også tilpasse byerne til klimapåvirkninger.

Cowi når jorden rundt

Den rådgivende virksomhed fra Danmark strækker sig globalt ud med mere end 6.600 medarbejdere over hele verden.

Arbejder indenfor infrastruktur, byggeri, miljø, vand, energi, industri og planlægning.

I nye store boligområder leverer Cowi blandt andet rådgivning om arealudnyttelse, miljøundersøgelser, procesledelse, byggemodning, by- og trafikplanlægning, analyser af økonomi og boligmarkedets udvikling.

Omkring 25 – 30 medarbejdere arbejder med byudvikling som kerneområde, men generelt leverer mange afdelinger ekspertise og kompetencer til projekterne.

I seks af de regionale i Danmark kontorer er der arealudviklingsgrupper, der arbejder lokalt med byudvikling.

- Som en stor, global ingeniørvirksomhed har Cowi fokus på, at byerne vokser, og vi oplever pres på infrastruktur, boliger, energiforsyning, vand og miljø, siger Svend Erik Rolandsen til Arkbyg. 

Hvordan arbejder I med processen i byplanlægningen?
- Vi bruger vores kompetencer på tværs af alle vores afdelinger, for hvert projekt har sine udfordringer. Det kan være fokus på bygninger, på vandforsyning, energi og byplanlægning, fortæller Svend Erik Rolandsen.

Byudvikling har ændret sig, hvor man tidligere anlagde boliger i udkanten af byen og på bare marker, så er det i dag ofte ombygninger af eksisterende arealer.

- Man kan sige, at når man anlægger en jernbane ude på landet, så er det mest af alt en linje fra A til B. Men når man anlægger metro og letbaner i byerne, så skal det flettes ind i resten af byen, forklarer han.

Der er mere i spil i bykernen med eksisterende bygninger, som måske skal bevares, fundering i havneområder og andre udfordringer i forhold til barmark-projekter.

- I Stigsborgprojektet har vi haft 30 medarbejdere med hver deres ekspertise, fortæller han.

Planlægger efter økonomien
Et nyt byområde kan være 8 - 10 år undervejs, og som rådgiver er det Cowis rolle at indramme ønsker og behov, der skal foldes ud over de mange års anlægsarbejde.

- Det er ret nyt i Danmark, at vi allerede tidligt i processen i offentlige byudviklingsprocesser sammen med for eksempel ejendomsmæglere ser på, hvad boligerne ender med at koste. Det giver overblikket over, om visionen kan realiseres, siger han.

FN og byplanlægning

FN’s Verdensmål påvirker både dansk byudvikling og rådgivernes måde at agere på i verdens voksende megabyer, ikke mindst i den tredje verden.

I 2015 vedtog FN 17 globale mål for en bæredygtig verden. Målene gælder for alle lande og skal sikre blandt andet beboernes adgang til rent vand, bæredygtig energi, en sund infrastruktur, ligestilling og afskaffe fattigdom.

En af de store udfordringer er den globale megatrend med tilflytning til byerne. Det stiller stigende krav om byggeri, der både i opførelsen og som bolig påvirker miljø og ressourceforbrug bæredygtigt.

Ved at gennemgå hvad det koster at gøre området klar med oprensning, nedrivning af bygninger, etablering af veje, forsyningsnet og fast grund til byggerier i havneområder, kan de tilpasse visionerne til virkeligheden. For eksempel er der nu fra politisk side ofte krav om almene boliger i nye boligområder, og det har indflydelse på, hvad projektet kan indeholde for at hænge sammen økonomisk.

Klimaet stiller større krav
Cowis rådgivning i nye byområder handler i høj grad også om klimaløsninger.

- Der er en større og større bevidsthed om, at det er alvorligt med klimaudfordringen, siger Svend Erik Rolandsen.

I København bruges erfaringer fra metroarbejdet bruges til etablering af skybrudstunneller, der leder vandet ud i havnen.

- Klima er et nyt lag på byudviklingen, og både offentlige og private kunder vægter bæredygtighed. Energiforbrug i boliger og kontorer for eksempel, fortæller Svend Erik Rolandsen.

Megabyernes udfordring
Globalt taler man om megabyer, og med FN’s Verdensmål er der konkrete tiltag for alle lande at gå efter. Målene handler både om miljø, ressourcer og også om sociale aspekter.

- Vi oplever, at mange offentlige og private organisationer har taget verdensmålene til sig, men de kommende år vil vise, om det reelt fører til flere beslutninger, der gør byerne mere bæredygtige. Det afhænger blandt andet af, om det offentlige indtænker målene som kriterie, når de laver offentlige udbud af blandt andet vareindkøb og rådgivning, mener Svend Erik Rolandsen.

Byen ind og ud
Cowi deltager i store projekter som blandt andet Stigsborg i Aalborg, Nye ved Aarhus og Kanalvej i Lyngby med blandt andet Microsofts nye hovedkvarter i Lyngby, som er et blandet bolig- og erhvervsområde. 

Hvilke udfordringer har byudviklingen i dag? 
- Man kan skabe byliv med butikker, erhverv og cafeer. Men det er blevet vanskeligere at skabe blandede bydele, fordi der er massiv efterspørgsel på boliger.
///

Fire byudviklinger med Cowis aftryk

Bydelen Nye ved Aarhus
( www.nye.dk ).
Cowi har for bygherren, Tækker Group, bidraget til at udvikle vand- og klimaløsninger, bynatur samt veje og infrastruktur i sammenhæng med vand og klima i den nye bydel.

Stigsborg Havnefront i Aalborg
( stigsborghavnefront.dk )
Ingeniørvirksomheden har for Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S fungeret som rådgiver i relation til planforhold, trafik, parkeringsstrategi, jordforurening, kystforhold, ekstrafundering og byggemodningsomkostninger, fra projektets start til etablering af et arealudviklingsselskab med Aalborg Kommune, PFA og Enggaard A/S.

Nærheden i Høje-Taastrup
(
www.naerheden.dk )
Rådgiverne bistår Nærheden P/S med planlægning og projektering af byggemodning i relation til veje, stier, grønne områder og klimaløsninger.

Kanalvej / Microsoft i Lyngby
( kanalvej.dk )
Cowi har fungeret som bygherrerådgiver for Danica ved planlægning og gennemførelse af nyt domicilbyggeri til Microsoft.

Artiklen er en del af temaet arkbyg.

Læs mere om: Cowi
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.158