23948sdkhjf

Klimatilpasning kræver viden og indsigt

Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til klimatilpasning

Der er behov for spredning af viden om klimatilpasning i vand- og afløbssektoren. For de der har fingrene nede i løsningen af de mange opgaver er der mulighed for at få opdateret viden om klimatilpasning og teknologier til klimatilpasning med et 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen til klimaforandringerne.

Med uddannelsen får deltagerne deres værktøjskasse med både traditionelle og alternative løsninger til regnvandshåndtering og får en forståelse for, hvornår de forskellige løsninger er relevante og hvordan de bedst spiller sammen. Under hele forløbet vil der være en løbende kombinering af teori og praksis.

Tema på Rørcenterdagene
Et af hovedtemaerne for Rørcenterdagene 2017 bliver klimatilpasning af de danske byer og skybrudssikring af bygninger.

- De senere års mange oversvømmelser gør emnet meget aktuelt, og det er noget som alle i vand- og afløbsbranchen arbejder meget med i disse år, siger centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut.

På Rørcenterdagene præsenteres desuden en masse nyheder om udstyr, materiel, materialer og erfaringer vedrørende nyanlæg og renovering af vand- og afløbssystemer.

Bredt udbytte
Det er Rørcentret på Teknologisk Institut der udbyder uddannelsen, som giver deltagerne:

• Detaljeret viden om løsninger til klimatilpasning

• Viden om opbygning og dimensionering af LAR-anlæg, herunder opbygning af serieforbundne LAR-anlæg

• Drift, vedligehold og økonomi ved valg af forskellige løsninger

• Viden om skybrudssikring af bygninger

• Indsigt i problemstillingerne omkring vandkvalitet og rensning af regnvand

• Udarbejder projektopgave - både teoretisk og praktisk arbejde i Rørcentrets forsøgshal

• Eksamen og certificering fra Teknologisk Institut

• Bredt netværk inden for forskellige fagområder af klimatilpasning blandt medstuderende

Ekstern evaluering
Kurset henvender sig til medarbejdere i kommunernes forvaltninger herunder planlæggere og driftsmedarbejdere samt rådgivere, entreprenører, kloakmestre og anlægsgartnere mv., der arbejder med klimatilpasning.

Det er medarbejdere på Rørcentret, Teknologisk Institut samt gæsteundervisere fra universiteter, førende rådgivere mv., der underviser.

Uddannelsesforløbet er delt op i tre 2-dageskurser og vil foregå på Teknologisk Institut i Taastrup.

Uddannelsen afsluttes med fremlæggelse og ekstern evaluering af afsluttende opgave. 
tøtte

Indhold (12 moduler a ca. 3 timer)
 • Opstilling af de overordnede problemstillinger i forhold til klimatilpasning
 • Klimatilpasningsplanen – hvordan realiseres planen og hvilke værktøjer er relevante ?
 • Hvad dækker begreberne hverdagsregn, dimensionsgivende regn og skybrud?
 • Hvad er LAR og hvornår er det relevant?
 • Lovgivning og forundersøgelser og praktisk gennemførelse af LAR
 • Faskiner og bassiner– Gennemgang af Rørcenter-anvisning 009 og 016
 • Regnbede (både i haver og på veje) og nedsivning på overfladen
 • Grønne tage, permeable belægninger og anlæg til genbrug af regnvand
 • Rensning af overfladevand: Hvad skal der renses for?
 • Introduktion til den nyeste forskning inden for klimatilpasningsløsninger
 • Skybrudssikring af ejendomme – Gennemgang af Rørcenter-anvisning 020 samt metoder til renovering af afløbssystemer
 • Kælderoversvømmelser – Gennemgang af Rørcenter-anvisning 021
 • Halv dags ekskursion til Lindevang, Krogebjergparken og Trekroner m. fl.
 • Drift- og vedligehold af LAR-anlæg herunder økonomi i LAR-anlæg i forhold til traditionelle løsninger
 • Gennemgang af projektopgave i klimatilpasning, som kursisterne skal udarbejde som en del af kurset

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.14