23948sdkhjf

Regioner har vedtaget nye planer for råstoffer

I både Nordjylland og Syddanmark er der vedtaget nye råstofplaner

27 nye graveområder ser dagens lys i Region Syddanmark med den råstofplan, som regionen har vedtaget her i foråret. Planen var i høring i 11 måneder og forud havde politikerne i regionsrådet besøgt 14 lokaliteter og under høringen deltaget i tre borgermøder, to kommunemøder og behandlet 169 høringssvar

- At grave grus kræver godt naboskab, og derfor vil jeg gerne opfordre alle entreprenører til at tilslutte sig vores kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding. Det handler om at tage hensyn til naboerne i forhold til fx, hvad tid man graver på dagen, og hvordan forhold omkring støv vil blive håndteret, udtalte Socialdemokratiets medlem af regionsrådet Peter Christensen til regionens hjemmeside efter vedtagelsen.

Strid om område
Dansk Folkeparti endte med at stemme nej til den samlede råstofplan, da partiet ikke kunne overbevise flertallet om at tage interesseområdet Viuf II ud af planen. Viuf II ligger mellem landsbyerne Almind og Viuf i den nordlige del af Kolding Kommune.

- Vi forsøgte at få opbakning til et kompromisforslag, der fastholdt Viuf I som graveområde, mod at man tog Viuf II helt ud af planen, og jeg kan kun beklage den absolut manglende lydhørhed fra S og V til vores kompromisforslag. Der har sjældent været et område, hvor der har været så saglig god grund til at tage det ud af planen af hensyn til byudviklingen som i Almind og Viuf. Derfor stemte vi nej, selv om vi er for den øvrige del af planen, pointerede Niels Erik Søndergaard (DF).

I de nye graveområder har Region Syddanmark foretaget en overordnet vurdering af forholdene under udarbejdelsen af Råstofplan 2016. Inden selve gravningen kan begynde, skal der dog først udstedes en gravetilladelse. Før en sådan kan gives, vil der blive foretaget helt konkrete vurderinger i forhold til nabohensyn, støv, støj, natur, landskab, trafik og evt. fortidsminder i jorden. Samtidig kan indvinding af råstoffer kun ske, såfremt lodsejer ønsker det.

138 nordjyske graveområder
Region Nordjylland har også vedtaget sin råstofplan.

Her er 138 graveområder i Råstofplan 2016 med til at sikre forsyningen af kvalitetsråstoffer en lang årrække fremover.

Her var der særlig debat omkring debat omkring molerindvinding på Mors, indvinding af sand ved Vadum til den 3. Limfjordsforbindelse, indvinding af sand og grus i områder med grundvandsinteresser som ved Gærum og Siem Skov.

Den samlede indvinding har i de seneste 12 år ligget på i gennemsnit 6,5 mio. kbm/år. I den første del af perioden, årene 2004-2009 lå indvindingen på i gennemsnit 7,5 mio. kbm/år, i årene 2010-2015 lå den, som følge af nedgangen i byggeriet efter finanskrisen på i gennemsnit 5,5 mio. kbm/år, hvilket er et fald på mere end 25 procent, fremgår det af Region Nordjyllands hjemmeside.
brahe

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.156