23948sdkhjf

Ny rapport: Træ er godt for byggebudgettet

Træ er ikke kun godt for miljøet. Ifølge ny Rambøll-rapport er materialet også godt for byggebudgettet

Et hædersmærke som 'klimavenlig' går sjældent i spænd med at være 'billig'. 

Nu viser en ny rapport fra Rambøll med titlen "CO2-besparelser og omkostningseffektivitet ved træbyggeri" imidlertid, at der i mange tilfælde kan være ikke bare en miljømæssig, men også en økonomisk vinding at hente ved at reducere et byggeprojekts klimaaftryk. 

Og vejen dertil er enkel. Det kræver blot et fravalg af beton, stål og tegl til fordel for træbaserede materialer. 

- Rapporten understreger nok engang det store klimamæssige potentiale i at bygge med træ, men indikerer samtidig, at der også er økonomiske gevinster at hente ved at øge brugen af træ og træbaserede produkter i byggeri i Danmark, udtaler Lauritz Rasmussen, der er sekretariatschef hos foreningen Træ i Byggeriet, i en pressemeddelelse om rapporten. 

Sådan er rapporten lavet

  • Rambøll har udarbejdet studiet på vegne af foreningerne Træ i Byggeriet, Træ- og Møbelindustrien og Dansk Træforening med støtte fra Træets Uddannelses- og Udviklingsfond - TUUF. 
  • Rapporten beregner livscyklusvurderingen (LCA) af seks konkrete byggeprojekter, herunder et enfamilieshus, en etageejendom, en produktionshal, et kontorbyggeri, en rækkehusbebyggelse og en børneinstitution.
  • Hvert byggeprojekt har beregninger for fire variationer eller ”trin”, hvor graden af træbaserede byggematerialer stiger fra trin 1 til trin 4:

Trin 1: traditionelt, dansk byggeri med stål, beton og tegl som primære materialer.

Trin 2: Tilsvarende Trin 1, men de bærende konstruktioner i beton og stål skiftes til konstruktionstræ, limtræ ol.

Trin 3: Tilsvarende Trin 2, men beklædninger som facader, gulve og lofter samt skillevægge skiftes til byggematerialer af træ.

Trin 4: Tilsvarende Trin 3, men mineraluld-isoleringen erstattes af træfiber- eller papiruldsisolering, hvor det brandteknisk er muligt.

  • Alle trin har tilsvarende konstruktive bæreevne og isoleringsegenskaber, som det givne byggeprojekt. Der er i rapporten udført LCA-beregninger og skyggeprisberegninger for samtlige trin, som efterfølgende sammenlignes.

Kilde: Rambøll

Kalder på styrket prioritering af træ 

På tværs af de seks byggerityper, som rapporten har taget udgangspunkt i, kommer beregningerne frem til en potentiel CO2-reduktion på mellem 12-39 pct., mens man ved byggeri af produktionshaller, kontorer, rækkehuse og børneinstitutioner også finder en økonomisk besparelse afhængig af andelen af træmaterialer.

Ved de mest udbredte byggerier herhjemme i form af enfamilieshuse og etageejendomme vil det dog føre til meromkostninger, hvis man i dag ønsker at nedbringe klimaaftrykket gennem træ. Det betyder ifølge chefkonsulent hos Træ- og Møbelindustrien, Simon Auken Beck, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at konkludere, at "udskiftning til træbaserede byggematerialer generelt vil lede til økonomiske besparelser". 

- Omkostningseffektiviteten afhænger af flere faktorer, og vi har stadig brug for flere cases. Analysen viser dog en entydig CO2-besparelse, når bygningsdele udskiftes til træ. Det bør medføre, at vi kigger på en styrket prioritering af træ i byggeriet, og at vi fjerner de reguleringsmæssige barrierer, der bremser en øget konvertering mod mere træbaseret byggeri, udtaler han. 

Mest at hente i konstruktionen

Rapporten er bygget op om en række trin, hvor andelen af træ er støt stigende indtil fjerde trin, hvor både konstruktion, beklædning og isolering blandt andet består af træ. 

Men faktisk kan den potentielt største CO2-besparelse hentes allerede på trin to, forklarer direktør for Dansk Træforening, Jakob Rygg Klaumann. 

- Den ligger i byggeriets bærende konstruktioner. En konvertering af den bærende konstruktion fra stål og beton og til eksempelvis limtræ vil potentielt resultere i en CO2-besparelse på mellem 7 og op til 31 procent. Men tager man skridtet fuldt ud fra første til fjerde trin, så kan den samlede CO2-udledning for eksempelvis et etagebyggeri potentielt nedbringes med hele 39 procent, udtaler han.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.111