23948sdkhjf

Er du klædt på til at arbejde med historiske bygninger?

Velkommen til RAADVADS kursusrække ” Bygningsbevaring teori og praksis 2024”!

RAADVAD Center for Bygningsbevaring inviterer igen til en spændende kursusrække, der tager udgangspunkt i de udfordringer, man står over for, når man arbejder med kulturmiljøer og skal restaurere, transformere, energioptimere eller brandsikrer fredede og bevaringsværdige bygninger.

I år byder kursusrækken på over 90 restaureringsfaglige indlæg. Den samlede kursusrækken løber over 18 kurser, men man er også meget velkommen på enkeltdage.

Emnerne i Del 2 til Del 6 omhandler lovgivning og intentioner for bevaring af fredede- og bevaringsværdige bygninger og arbejder med dem.

Vi hører om forundersøgelser, restaurering og projektering, facader i grundmur eller beton, tagværker, vinduer, lerbyggerier, håndværksteknikker, materialer og overflader til højaktuelle emner som konstruktioner, brandsikring, bæredygtighed.

Det bliver tillige muligt at forsøge sig med lidt praktik sammen med mureren, ved essen i Raadvad Smedie, i stenhuggerværkstedet og med billedhugger/billedskærer eller som dekorationsmaler i malerværkstedet i Raadvad.

Indlæggene leveres af dygtige fagfolk, der kommer fra både Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen i Aarhus, NATMUS, ICOMOS, Kgl. Bygningsinspektører, arkitekter og restaureringshåndværker i Raadvad; men også fra en række andre dygtige specialister fra eksterne håndværkere, konservatorer, restaureringsarkitekter- og ingeniører.

Del 1 - Er afholdt

Del 2 - Teori og holdninger

Kursusdag 04 - d. 08.05.2024 Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kursusdag 05 - d. 15.05.2024 Restaurering og projektering

Del 3 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

Kursusdag 06 - d. 22.05.2024 Vurdering af ældre bygningers materialer –rationelle istandsættelsesmetoder

Kursusdag 07 - d. 29.05.2024 Facader i grundmur og facadedekorationer

Kursusdag 08 - d. 12.06.2024 Facader og etagedæk i beton

Kursusdag 09 – d.14.08.2024 Tage og tagværker

Kursusdag 10 - d. 21.08.2024 Vinduer - vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af vinduer

Kursusdag 11 - d. 11.09.2024 Overfladebehandlinger ude og inde

Kursusdag 12 - d. 18.09.2024 Lerjord som historisk byggemateriale

Del 4 - Bæredygtighed og cirkulær økonomi

Kursusdag 13 - d. 25.09.2024 Bæredygtighed og cirkulær økonomi ved bygningsrestaurering

Del 5 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

Kursusdag 14 - d. 09.10.2024 Konstruktioner – brandsikring og tekniske installationer

Del 6 Raadvad - dagene

1 Kursusdag 15 - d. 28.08.2024 Murer – restaureringsopgaver, mørtler, kalk mm.

2 Kursusdage 16 - d. 06. og 07.11.2024 Billedhugger - billedskærer og stenhugger

2 Kursusdage 17 - d. 13. med tilvalg d 14.11.2024 Smed – smedejern, støbejern og kobber

2 Kursusdage 18 - d. 20. og 21.11.2024 Maler – marmorering, ådring og forgyldning

FAKTA

Raadvads kursusrække er i sin tid udviklet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Det Det Kgl. Akademi og Arkitekternes Efteruddannelse har også været samarbejdspartnere hen ad vejen.

Kursusrækken tager afsæt i Styrelsens ”Information om Bygningsbevaring” og Styrelsens nyere faglige retningslinjer. Styrelsen deltager som indlægsholdere på dag 4, dag 5 og dag 14.

Læse mere og tilmeld dig her: bygningsbevaring.dk

Kilde: Center for Bygningsbevaring.

Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.343