23948sdkhjf

Vandskade forsinker supersygehus

Det tager længere tid end planlagt at gøre arbejdet færdigt på Nyt Aalborg Universitetshospital. Region Nordjylland holder dog fast i tidsplanen for ibrugtagning af det store hospital

En omfattende vandskade på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) får nu officielt konsekvenser for byggeriet af det store hospitalsprojekt i Aalborgs østlige udkant.

Udførelse og aflevering af byggeriet, fase 1, forventes nu afsluttet i 3. kvartal 2024 i stedet for 2. kvartal 2024. Forklaringen er "den omfattende vandskade der skete i bygning C05 i sommeren 2023".

Det fremgår af seneste Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital, som er på dagsordenen på næste møde i forretningsudvalget i Region Nordjylland.

Samme sted lyder det, at fase 2, der dækker teknisk idriftsætning og commissioning, en kvalitetsstyringsproces verificering, dokumentation og test  af et byggeri og dets krav, skubbet fra 3. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025. Det skyldes forsinkelser i sterilcentralprojektet samt forsinkelser i sengelogistikprojektet, herunder sæbedosering, sengevask og senge-AGV, som planlægges klar til ibrugtagning 4. kvartal 2025.

Den forventede kliniske ibrugtagning 1. halvår 2026 fastholdes.

40.000 liter vand

En vandskade i form af 40.000 liter vand, der er løb ud fra operationsstuerne på hospitalasbygningens førstesal, blev opdaget i uge 26 i 2023. Det beskrevet TV2 Nord.

Dengang kunne daværende projektdirektør Martin Kjær ikke sige, hvad betydning vandmasserne og -skaden ville få for projektet som helhed:

- Det siger sig selv, at når der løber 35-40 kubikmeter vand ud, så er det er jo voldsomt meget, og det kan jo ødelægge elinstallationer og i værste fald kan det gøre sådan, at der kommer skimmelsvamp på væggene, sagde Martin Kjær til TV2 Nord.

Afleveringer og udbedringer

Til billedet af byggeriet hører også, at der er gennemført et stort antal afleveringer og ibrugtagninger i slutningen af 2023.

Afleveringerne har dog medført det, som i månedsrapporteringen om NAU betegnes "et betragteligt antal mangler og dertilhørende udbedringer." Disse løber ind i 2. kvartal 2024.

"Derudover er der indregulering af ventilation og et væsentligt antal udskudte arbejder på særligt svagstrømsentrepriserne," fremgår det af rapporteringen. 

"Der er flere afleveringer af teknikentrepriser, som er udskudt til 3. kvartal 2024, for at sikre færdiggørelse af anlæggene," lyder det også. 

Analyser i gang

Sideløbende med arbejdernes færdiggøres de bygningsmæssige ombygninger i forbindelse med installation af bygherreleverancerne, fase 3 i processen. 

Arbejdet forventes ikke at have indflydelse på den forventede ibrugtagningstidsplan, understreges det med den iøjnefaldende tilføjelse: "men der analyseres pt på hvordan den øgede parallelisering, der vil være af fase 1, 2 og 3, skal håndteres."

Faser og tidsplan i Nyt Aalborg Universitetshospital

Fase 1: Udførelse

Består af: Udførelse og aflevering af byggeriet (dvs AB92-aflevering inkl. ITnetværk). Dertil består fase 1 af ”Udbedring af mangler og test”, der ligger i forlængelse af AB92-afleveringen

Forventet afsluttet: Q3 2024

Fase 2: Teknisk idriftsætning og commissioning

Består af: Indregulering, verificering, test & kontrol af byggeskal, byggeriets installationer, anlæg og systemer. Fase 2 kører parallelt med sidste del af Fase 1 Udførelse.

Forventet afsluttet: Q1 2025

Fase 3: Færdiggørelse

Består af: Installering og validering af bygherreleverancer og IT-systemer. Hertil indeholder færdiggørelsesfasen kontrol af kliniske patientnære tekniske forsyninger, myndighedsgodkendelser eks. fra Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen mv.

Forventet afsluttet: Q1 2026

Fase 4: Aktivering

Består af: Psykiatrien og Aalborg UH’s kliniske afdelingers uddannelse, træning og test i relevante bygningsdele, etager og rum. Samtidig med disse aktiviteter foregår der en række IT-arbejder (Aalborg UH-fase).

Forventet afsluttet: Q4 2025

Fase 5: Helhedstræning

Består af: Helhedstræning i ny fysisk (dvs. træning på tværs af bygningsmassen). Helhedstræningen består eksempelvis af træning for hjertestop-team, brandøvelser mv.

Forventet afsluttet: Q1 2026

Fase 6: Flytning

Består af: Flytningen af Aalborg UH’s kliniske afdelingers samt Psykiatriens flytning. Flytningen er inddelt i 5 flytteetaper: Flytteetape 1, 1A, 2, 3 og 4. 

Forventet afsluttet: Q2 2026

Opdateret: Januar 2024

Kilde: Region Nordjylland

Artiklen er en del af temaet De syge supersygehuse .

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

1.382