23948sdkhjf

Ejerfamilien bag Danhaus lider stort tab efter konkurs

Egenkapitalen er dykket med mere end 100 mio. kr. hos de tyske ejere bag konkursramte Danhaus

Konkursen i husbyggerkoncernen Danhaus slår nu også igennem hos den tyske ejerfamilie Erben.

Det viser et nyt regnskab fra det tyske selskab NVV Gmbh, hvorigennem Erben-familien ejer den konkursramte danske husbyggerkoncern.

Her er værdien af kapitalandelen i Danhaus-koncernen barberet ned fra 6,4 mio. euro til 0. Dermed er der tale om en nedskrivning på knap 48 mio. kr.

- Regnskabet viser, at man hos ejerne godt ved, at det er gået galt i Danhaus, og at investeringen er værdiløs. Derfor nedskriver man værdien til nul med det samme, og det giver isoleret set et tab på 6,4 mio. euro, siger Lars Kiertzner, statsautoriseret revisor og ph.d.

Regnskabet viser, at man hos ejerne godt ved, at det er gået galt i Danhaus, og at investeringen er værdiløs Lars Kiertzner, statsautoriseret revisor og ph.d.

Han har, før han specialiserede sig i regnskaber, studeret tysk på Aarhus Universitet og er derfor fortrolig med begreber som Bilanzverlust og Verbindlichkeiten.

Opsigtsvækkende konkurs

Det nye regnskab fra det tyske ejerselskab kommer få måneder efter, at hele den danske husbyggerkoncern blev taget under konkursbehandling ved Retten i Esbjerg.

Konkursen har vakt opsigt, ikke mindst fordi kreditorerne har anmeldt krav, der alene i datterselskabet Projekt Sjælland A/S løber op i mere end 200 mio. kr.

Senest har Licitationen – Byggeriets Dagblad kunnet fortælle, at Danhaus-underentreprenøren Dansk Element Montage er bukket under. Det skyldtes ifølge montagefirmaets direktør, Jakob Muff Bech, at man ikke kunne få udbetalt et tilgodehavende hos Danhaus.

Tager tabet nu

NVV Gmbh hed tidligere Danhaus Gmbh. Selskabets nye regnskab er offentliggjort den 28. december 2023, men dækker 2022. Det vil sige, at der er gået næsten 12 måneder fra afslutningen af regnskabsperioden og frem til offentliggørelsen.

På grund af datterselskabets igangværende insolvensbehandling i 2023 blev de finansielle aktiver afskrevet fuldt ud i regnskabsåret 2022 Regnskab fra NVV Gmbh

Danhaus blev først nødlidende i løbet af sommeren 2023, men alligevel har de tyske ejere altså valgt at tage tabet med det samme.

”På grund af datterselskabets igangværende insolvensbehandling i 2023 blev de finansielle aktiver afskrevet fuldt ud i regnskabsåret 2022,” fremgår det af regnskabet, der er tilgængeligt via det tyske Unternehmensregister.

Insolvensbehandling er et andet ord for den rekonstruktion og senere konkurs, som har ramt Danhaus, da koncernen blev økonomisk nødlidende.

Egenkapital dykker

Regnskabet fra NVV Gmbh fylder blot lidt mere end to sider og er ifølge Lars Kiertzner ”meget lidt informativt”.

Han peger blandt andet på, at det ikke indeholder nogen resultatopgørelse, men alene en balance. Det er muligt efter tyske regnskabsregler.

Et godt gæt er dog, at der har været underskud ud over selve nedskrivningen Lars Kiertzner, statsautoriseret revisor og ph.d.

Balancen viser, at egenkapitalen i NVV Gmbh fra udgangen af 2021 til udgangen af 2022 faldt fra 15,5 mio. euro til 1,8 mio. euro. Med andre ord er formuen i selskabet dykket med mere end 100 mio. kr. på et år.

Lars Kiertzner peger på, at faldet i egenkapitalen ikke nødvendigvis udelukkende skyldes et underskud i perioden. Det kan i princippet også dække over udbetaling af udbytte til ejerne.

- Et godt gæt er dog, at der har været underskud ud over selve nedskrivningen. Altså at man har tabt mere end de 6,4 mio. euro, siger Lars Kiertzner.

Store underskud

Det markante formuedyk i NVV Gmbh skal efter alt at dømme ses i sammenhæng med, at der i løbet af 2022 skete en markant forværring af økonomien i Danhaus.

I datterselskabet Bolig Projekt A/S lød bundlinjen på -25,3 mio. kr., hvilket hamrede datterselskabets egenkapital i minus. Og i datterselskabet Projekt Sjælland A/S landede resultatet på -50,3 mio. kr., hvilket ligeledes udraderede egenkapitalen her.

Danhaus-koncernens danske selskaber offentliggjorde regnskaber for 2022 i juli sidste år. En måned senere kom selskaberne i koncernen under rekonstruktion og senere konkurs.

Licitationen har forgæves forsøgt at få en kommentar til det nye regnskab fra Boris Erben, der er en del af ejerfamilien og har titel af prokurist i NVV Gmbh.

Han har tidligere, ligesom faderen Hans-Werner Erben og broderen Bastian Erben, været en del af bestyrelserne i de mange forskellige Danhaus-selskaber.

NVV Gmbh
Regnskabsår 2022 2021
Tal i mio. euro
Anlægsaktiver 0 6,4
Omsætningsaktiver 10,1 11,1
Samlede aktiver 10,1 17,6
Egenkapital 1,8 15,5
Hensættelser 3,6 2,0
Gæld 4,7 0
Samlede passiver 10,1 17,6
Kilde: Regnskab fra NVV Gmbh

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.187