23948sdkhjf

Debat: Bevar erhvervshavnene – også for klimaets skyld

Det er vigtigt at bevare erhvervshavnene, mener dagens debattører 

De danske havne er knudepunkter for trafik til og fra ”de blå motorveje”. Skibsfart er en stolt, dansk tradition, og med en af verdens største handelsflåder, sørger 25.000 ansatte for eksporterer for godt 500 mia. kr. årligt via skib.

Desværre er havnene truet på livet. Mange steder breder boliger sig og fortrænger virksomhederne, og andre steder fortrænger byggeri og anlæg af ikke-havnerelateret aktivitet de virksomheder, for hvem havne er livsvigtige; det er tilfældet for Prøvestenen i København, som vi bruger som illustrativt eksempel her i artiklen.

Men først er det vigtigt at slå fast, at udover at erhvervshavne er vigtige for fiskeri, produktion og industriel udvikling; så er erhvervshavnene også centrale i denne grønne omstilling – det gælder alt fra transport og eksport at vindmøller til lagring af grønne brændstoffer (power to x).

Bevar virksomhederne på Prøvestenen

Forleden var vi på besøg hos råstofvirksomheden Dansk Natursten A/S på havneområdet Prøvestenen i København, som sluttede af med rundvisning. Her finder vi en række vigtige havnevirksomheder, som sørger for nødvendig forsyning af hovedstadsområdet med råstoffer, olie og benzin m.v., der leveres med skib via “De blå motorveje”.

F.eks. går der årligt 3 mio. ton grus, sten og granit over kajkanten hvert år. Hver time året rundt kører der 35 lastvogne ind og ud af Prøvestenen. Og hver dag leveres herfra 3 mio. liter flybrændstof, der pumpes i rør til Københavns Lufthavn. Foruden forsyningen af tankstationer m.v.

Disse tal fortæller noget om Prøvestenens kolossale betydning for samfundet. Det kalder på øget politisk fokus. Der er virkelig behov for, at man ved planlægningen af fremtidig infrastruktur samt metroklargøringscenter m.v. afsætter god plads til denne aktivitet, der er uundværlig og holder hjulene i gang.

Prøvestenen er truet fordi man – af naturlige og relevante årsager – gerne vil udbygge den københavnske infrastruktur med bl.a. metro og veje. Disse samfundsnyttige bygninger og anlæg kan imidlertid lægges andre steder end på Prøvestenen. Det kan de virksomheder, der ligger der i dag, ikke. Det er nødvendigt for dem med nærhed til havet og god plads til oplagring af tør og våd bulk som olie og klippemateriale.

Eller jo – de virksomheder, der i dag har til huse på Prøvestenen, kan godt flyttes ud til andre havne på Sjælland. Men at tvangsflytte nyttige virksomheder på Prøvestenen vil give grønt bagslag. Ifølge en rapport fra Niras, vil trafikmængden stige med 3 mio. km. hvis blot 1/3 af virksomhederne tvinges til at flytte. Det vil betyde voldsomt øget lastbilstrafik over Sjælland og igennem København, som jo under alle omstændigheder skal bruge materiale til byggeri og anlæg. Og det vil være til stor skade for den grønne omstilling, og give op til 7.700 tons ekstra CO2 årligt samt mage flere partikler.

Dette vedrører Prøvestenen og virksomhederne dér. Men mange andre erhvervshavne kæmper med de samme problemer.

Akut behov for dialog og en plan

Derfor appellerer vi dels til, at man fra politiske hold tager endnu en konstruktiv dialog med virksomheder Prøvestenen om alternative muligheder; der kan sagtens fyldes i kanaler eller bygges nye områder nær Prøvestenen som løser problemerne.

Og dels til, at vi det hele taget for sat arbejdet i gang med en national råstofplan, hvor man kortlægger havende ressourcer til søs og på land, det forventede forbrug frem mod 2050 samt sikrer forsyning med råstoffer med mindst mulig transport (CO2 udledning) til følge. Her spiller en række havne en afgørende rolle. Herunder Prøvestenen ved København.

Vi må og skal bevare de blå motorvejes vigtige knudepunkter – ikke mindst for klimaets skyld.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125