23948sdkhjf

Selvrensende filtre til vandbehandling har vokseværk

| Medlemsnyhed | Indrykket af HiFlux Filtration A/S

Efterbehandling af vand i store mængder er obligatorisk i mange sammenhænge. Den vigtige filtreringsproces får stadig større opmærksomhed af både miljøhensyn og driftsoptimering - og løsningerne vokser.

Da HiFlux Filtration A/S i 2017 introducerede deres hidtil største filter til vandbehandling, skete det på baggrund af stigende efterspørgsel fra flere kundegrupper. Spildevandssektoren, fødevare- og produktionsindustrien udviste alle stor interesse for automatiseret vandfiltrering med stort flow. Den globale filterproducent fra Hedensted kan knap fire år senere konstatere, at behovet er steget betragteligt i takt med at rensningsanlæg, specialmaskiner og produktionslinjer bygges stadig større.

Driftsstop? Nej tak

Beskyttelse af komponenter som dyser, ventiler, måleudstyr og varmevekslere er blandt årsagerne til at de store fuldautomatiske filtre er på fremmarch. Slam og snavspartikler i vandet kan føre til tilstoppet udstyr, og det medfølgende driftsstop er både uvelkomment og omkostningstungt. Niels Vestergaard, salgsingeniør hos HiFlux Filtration, uddyber, at bevidstheden om optimal udnyttelse af teknisk vand er større end nogensinde, og filtreringen er et af midlerne til at nå målet.

Massivt forbrug af kølevand

”Der er sket en tydelig udvikling, når det gælder vandbehandling. Der bruges massive mængder kølevand i nutidens produktionsanlæg, som bliver stadig større og mere automatiserede, og filterløsningerne følger naturligt den udvikling”, siger Niels Vestergaard og tilføjer, at incitamentet for at udskifte manuelle posefiltre med selvrensende filtre kun er vokset i løbet af de sidste fem år. Igen spiller automatiseringen en altoverskyggende rolle, understreger han.

”Mange teknisk ansvarlige vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at skulle rense posefiltre manuelt, når resten af produktionslinjen kan være i drift døgnet rundt uden menneskelig indblanding.”

De helt store

De fuldautomatiske Auto-line filtre fra Hedensted er installeret verden over. De tilpasses altid den aktuelle opgave, og i spildevandssektoren er der ekstra fokus på flow. Da VLR-filteret (Very Large Rotation) så dagens lys var det med et flow, der var tre gange så stort sammenlignet med de eksisterende filtre i sortimentet. Det kan behandle over 700 kubikmeter vand i timen, og med et minimalt returskyl optimeres både drift, vandforbrug og bæredygtighed. Løsningen opfylder dermed alle de krav et rensningsanlæg har til filtrering.

Flere filtre på én gang

”Kravene til effektive spildevandssystemer bliver kun større. I fremtiden skal endnu mere vand renses og ledes ud, samtidig med at også regnmængderne vokser. 

(FORTSÆTTES NÆSTE SIDE)

Der er udfordringer på vej, som gør filtrering med stort flow endnu mere relevant”, konstaterer Niels Vestergaard og fortæller videre, at der i forbindelse med en udvidelse på et nordisk rensningsanlæg, bliver installeret fem tilpassede VLR-filtre, primært for at beskytte anlæggets varmevekslere mod tilstopning. De store filtres skrabesystem kan operere med et spænd fra 1000 mikrometer ned til 100 mikrometer, så selv de mindste urenheder i vandet elimineres.

Udvikling skal fortsættes

Niels Vestergaard er ikke i tvivl om det fortsatte potentiale for filtrering af vand med stort flow. De allerførste enheder af VLR-filteret blev afsat til havbrug på eksportmarkedet, men industrien og spildevandssektoren på hjemmemarkedet har efterfølgende taget løsningen til sig. Filtre med mindre flow bliver løbende udskiftet eller suppleret af andre større filtre, efterhånden som behovet opstår. Den tendens holder formentlig et godt stykke ud i fremtiden, hvilket dog også stiller krav til den østjyske filterproducent.

En uundværlig ressource

”Vi skal fortsætte med at udvikle innovative selvrensende løsninger. Det handler om kundernes ønsker, og vi forsøger at tage alle input til os. Netop vand er en uundværlig ressource i alle industrier, men også en knap ressource i det store billede. Alle tiltag tæller, også filtreringen”, slutter Niels Vestergaard.

 Fakta:

HiFlux Filtration A/S betjener store dele af industrien med skræddersyede filterløsninger. Fokus er på udvikling og fremstilling af væskefiltre, og produktprogrammet tæller mere end 20.000 kombinationsmuligheder. Rådgivning, problemløsning, montage og servicering er vigtige elementer i virksomhedens aktiviteter. HiFlux Filtration har forhandlere over hele Europa.

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
HiFlux Filtration A/S

Lundagervej 25A
8722 Hedensted
Danmark
HiFlux Filtration A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.125