23948sdkhjf

Styrket dansk buildingSMART skal sikre tværfagligt og internationalt samarbejde i byggeriet

| Medlemsnyhed | Indrykket af Molio – Byggeriets Videnscenter

Inden nytår skal der oprettes et dansk buildingSMART Chapter, som erstatning for det eksisterende nordiske Chapter. Som en del af processen inviterer Molio tirsdag d. 24. september til dialogmøde om buildingSMART.

buildingSMART er en international organisation, der arbejder for at udvikle og fremme anvendelsen af åbne, digitale standarder i byggeriet.

Indtil nu har Danmark, Sverige, Finland og de baltiske lande dannet buildingSMART Nordic. Nu ønsker den internationale hovedorganisation, buildingSMART International, en opdeling i selvstændige, nationale chapters, hvilket giver de enkelte nordiske lande en enestående mulighed for at sætte et tydeligere aftryk på det internationale samarbejde.

Inden nytår 2020 skal der oprettes et særskilt dansk buildingSMART chapter. Som en del af processen inviterer Molio – Byggeriets Videnscenter tirsdag den 24. september klokken 15.30 til et kombineret informations- og dialogmøde i BLOXHUB i København, hvor de fortæller om deres visioner og indledende tanker om et dansk buildingSMART Chapter.

Samtidig kan de fremmødte komme med deres input til, hvordan branchen får mest værdi ud af et nyt dansk buildingSMART Chapter. 

Sammen skal vi gøre den danske stemme stærkest mulig
Hvad den danske stemme skal bruges til, er netop dét, dialogmødet på havnefronten handler om, forklarer Christina Hvid, administrerende direktør i Molio.

– Det er godt, vi nu kommer i gang med at få skabt et fælles fodslag i branchen med hensyn til, hvad vi vil med vores danske stemme i internationalt buildingSMART-regi. Det er afgørende, at vi fra dansk side er helt skarpe på, hvordan vi vil spille det internationale netværk stærkere ved at få en selvstændig, national stemme – og dermed international indflydelse. Qua den høje grad af digital know how, vi besidder i Danmark, er det afgørende, at vi nationalt står sammen på den internationale scene, forklarer hun.

Tirsdag d. 24. september starter mødet med, at Christina Hvid byder velkommen og løfter sløret for Molios indledende overvejelser om at styrke det danske arbejde omkring buildingSMART for at skabe mere værdi i forhold til de åbne standarder.

Derefter vil Thomas Graabæk, der er projektansat i Molio til at koordinere arbejdet omkring det kommende danske buildingSMART Chapter, facilitere den ’forhåbentlig brede og nuancerede debat’ mellem branchens parter med fokus på, hvad den danske stemme skal bruges til i internationalt regi.

Han ønsker derfor, at alle parter med interesse for udviklingen af den internationale digitalisering af byggebranchen, og dermed af udviklingen og styrkelsen af netværket omkring processen, vil møde op til dialogmødet på tirsdag, så debatten kan blive bred, alsidig og båret af viden og erfaring.

– Når vi sikrer, at en dansk stemme bliver endnu stærkere og fremstår stadig mere entydig fra en samlet branche, bliver det alt andet lige lettere at få international indflydelse i takt med, at den danske branche bliver internationaliseret, forklarer han og fortsætter:

– Det her handler hverken om softwareplatform, klassifikation, beskrivelser eller prisdata. buildingSMART er løsrevet fra specifikke værktøjer, kan bruges i alle systemsammenhænge og er derfor netværket for alle, der arbejder i byggeriet. Men det kræver, at branchen bredt set bakker op og bidrager med ideer, erfaringer og viden, for det her er en kollektiv proces, vi kun kan lykkes med, hvis vi gør det sammen, afslutter Thomas Graabæk.

---

Dialogmøde: Et styrket buildingSMART i Danmark

Tirsdag den 24. september kl. 15.30 – 17.00 inviterer Molio til et kombineret informations- og dialogmøde om det kommende danske buildingSMART Chapter. Det sker i BLOXHUB Arena.

Mere om programmet og tilmelding her


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Molio – Byggeriets Videnscenter

Lyskær 1
2730 Herlev
Danmark
Molio – Byggeriets Videnscenter

Send til en kollega

0.11