23948sdkhjf

Avtale-/leveringsbetingelser

Avtale/leveringsbetingelser

1. General Nordiske Fagmedier AS (NF) forbeholder seg retten til fortløpende å gjøre endringer i portalens struktur og layout. Abonnenten er selv ansvarlig for opplastet innhold, herunder profil, innsetting av annonser, artikler etc. NF kan ikke holdes ansvarlig dersom et opplastet innhold bryter med lov eller tredjeparts rettigheter. Abonnenten er selv ansvarlig overfor tredjepart for krenkelse av tredjeparts rettigheter, herunder for eksempel opphavsrett til artikler og bilder. NF forbeholder seg retten til å avvise eller endre opprettelse av profil, annonser, artikler o.l. på samme måte som NF forbeholder seg retten til å ekskludere medlemmer. Som en del av medlemskapet foretas lenkebytter.

2. Abonnementsperiode og fakturering Abonnementet (medlemskapet) løpende til det sies opp og faktureres en gang i året. Portalen er tilgjengelig hele året og oppdateres kontinuerlig. Betaling for abonnement og annonser er endelig og kan ikke refunderes helt eller delvis ved kansellering i løpet av abonnementsperioden. Innleggsdatoen for annonser kan endres inntil 1 måned før avtalt innsetting.

3. Ansvarsbegrensning Nordiske Fagmedier AS (NF) er ikke ansvarlig for ulemper eller tap som følge av driften eller innholdet i portalen. Dette gjelder blant annet driftstap, ekstra kostnader, krav reist av tredjeparter som kan oppstå eller bli oppdaget som følge av feil og mangler i portalene eller deres innhold, forsinket eller ikke-inkludering samt nettverksproblemer knyttet til portalen.

4. Betalingsbetingelser Faktura vil bli sendt ca. 8 dager etter signering av denne avtalen. Betaling må gjøres før opprettelse av medlemskap og annonsering. Betalingsfristen vil fremgå av Nordiske Fagmedier AS faktura. Ved forsinket betaling har NF rett til å kreve forsinkelsesrente i henhold til bestemmelsene i den norske lov. I tillegg belastes administrasjonsgebyrer for å sende purring.

5. Oppsigelse Avtalen kan sies opp ved utløpet av abonnementsperiode. Alle abonnement er løpende, med mindre annet er avtalt med NF-konsulent.

6. Servicemeldinger og informasjon I forbindelse med abonnentens relasjon til Nordiske Fagmedier, f.eks. ved tegning av medlemskap og opprettelse av brukerinnlogging, vil abonnenten i nødvendig utstrekning motta e-post fra NF om tekniske problemer, betalings- og servicemeldinger generelt. I tillegg vil abonnenten motta velkomstmeldinger i forbindelse med kjøpet, motta nyhetsbrev, samt tilbud om fordeler og muligheter for medlemskapet. Du kan når som helst velge å ikke motta disse, ved å avslutte abonnementet på ytterligere markedsføringsrelatert korrespondanse i e-postens brødtekst.

Du kan selvfølgelig også kontakte kundeservice på telefon +47 97 69 90 48 eller på support.nordiskefagmedier@egmont.com med varsel om enten registrering eller kansellering.

7. Endringer i vilkår og priser NF kan endre abonnementspriser fra tid til annen. Den til enhver tid gjeldende ordinære abonnementsprisen fremkommer på nettsiden. Endringer i abonnementsprisen vil bli varslet senest 30 dager før den trer i kraft, og vil gjelde for alle nye abonnementer og i forbindelse med den første kommende fornyelsen av eksisterende abonnement. Abonnementet kan sies opp i henhold til de alminnelige avbestillingsreglene for abonnementet ved utløpet av inneværende betalingsperiode og uten at det påvirker den aktive leveringsprosessen.

(Oppdatert 25. mai 2023)

Send til en kollega

0.062