23948sdkhjf

Kontrol sikrer gode vilkår

| Medlemsnyhed | Indrykket af Danske Malermestre

I AROS Maler Entreprise sikrer en modtagerkontrol to-tre dage før start, at bygherre bringer tingene i orden, så malerne kan arbejde under ordentlige vilkår.

Direktør Simon Elkjær fra AROS Maler Entreprise i Aarhus synes det er lidt bombastisk at sige, at firmaet siger fra overfor kun­derne, når de kræver gode arbejdsvilkår for malerarbejdet. Men han indrømmer, at de får meget ud af at italesætte forventnin­gerne om, at der skal være svabret eller støvsuget og der skal være ryddet for de øvrige håndværkere for, at malerne kan udføre deres arbejde ordentligt.

- Vi skal italesætte tidsplaner med kunderne. Og vi må ofte løbende gøre opmærksom på den aftale, vi har lavet. For er for­holdene ikke som vi var lovet, får vi ikke det gode resultat, som kunderne forventer, og det arbejdsmiljø vores ansatte skal arbejde under, siger Simon Elkjær.

Den aarhusianske malervirksomhed har 160 ansatte og arbejder typisk med nybyggeri og renoveringer.

- Der laves jo aldrig aftaler, hvor malerne skal stå oveni alle de andre håndværkere. Når vi indgår aftaler, er det hele altid ud fra de bedste intentioner. Jeg sender altid på skrift, hvis vilkårene ikke er som aftalt, uddyber Simon Elkjær.

Modtagerkontrol altid på plads
Ove Lind, der er projekt- og administrationschef i AROS Maler Entreprise, fortæller, at de i deres kvalitetssikringssystem har en modtagerkontrol. To til tre dage før, at opgaven eller projektet skal i gang, møder en af entrepriselederne op på den konkrete arbe­jdsplads for at se om der er ryddet op. Er der ikke det, skrives til byggeledelsen, hvor aftalen er, at der skal være ryddet op, hvis malerne skal møde op til det aftalte tidspunkt. Det samme gør sig også gældende, når AROS forlader området i henhold til tidspla­nen.

- Jeg har været her i to år nu, og jeg har stort set ikke oplevet nogen problemer med det. Vi fotoregistrerer det, vi ser. På eksem­pelvis et ejendomsbyggeri, tager vi én lejlighed ad gangen, forklarer Ove Lind.

De laver et førstegangsrul, hvor lofter og vægge males, så der bliver klart til gulvmand, køkken og tømreren, der skal montere træværk. Når malerne så skal ind igen og slutmale laves en ny modtagerkontrol.

Slipper for frustrationer
Hvad gør det så at sige fra? Ove Lind er overbevist om, at det er let­tere at sige fra, når det er italesat inden opstart og virksomheden har en klar holdning til, hvilke vilkår de arbejder under.

- Der er en bevidsthed på de pladser, vi arbejder, at vi helst vil være i rummene alene. Fordi det giver det pæneste resultat. Vi kan bedre slå igennem og sige: Sådan skal det være. Men vi har selvfølgelig en løbende dialog med bygherre – og det gør, at vi slipper for mange frustrationer, når vi ikke hele tiden skal arbejde oveni tømrere, vvs’ere og elektrikere, siger han.

Når alle håndværksfagene arbejder oven i hinanden, giver det gnidninger mellem både svende, fagene og ledelserne. Det giver et dårligt arbejdsmiljø, ringere kvalitet i arbejdet og trykket stemning.

- Det har en kæmpestor betydning at holde på, at vi som malere skal have rimelige arbejdsvilkår for at levere et godt stykke malerarbejde. Jeg har en nyansat, som kommer fra et andet firma – og hun er så glad for, at vi som ledelse siger fra overfor rod og tidsplaner, der skrider. Hun har ikke været vant til, at man som maler kunne sige, hvad der skulle til for at udføre malerarbejdet optimalt, fortæller direktør Simon Elkjær.

Taler malere og arbejdet op
Det er Simon Elkjærs ledelsesfilosofi, at malerne er pissedygtige, som han udtrykker det. Malerarbejdet afleverer til sidst – og er ofte prikken over i’et på et flot arbejde.

- Jeg siger ofte til vores malere, at vi er de bedste. Vi redder de andre håndværkeres ting. Malerentreprisen fylder økonomisk kun to-tre procent af den samlede byggeentreprise, men ved afleveringen fylder vi 90 procent. Derfor skal vi heller ikke være ringere stillet end andre håndværk, siger Simon Elkjær, der kan mærke, at medarbejderne er glade for den holdning virksomheden har til vores samarbejdspartnere om et godt og konstruktivt samarbejde.

- Der er ingen af vores medarbejdere, der føler sig underdani­ge. De er stolte over deres arbejde. De er glade for den opbakning de får fra os i ledelsen, fortsætter Simon Elkjær.

Stoppe glidebanerne så hurtigt som muligt
Hvis man modtager et helt rengjort rum, så er det også det, man selv leverer videre. Det er et krav til AROS-medarbejderne, at de skal give det samme tilbage til de næste i processen. Som maler­mester handler det om at sikre et godt forløb, en effektiv bygge­proces og sit efterfølgende gode ry.

- Vi er meget opmærksomme, at vi ikke bare siger fra for sige fra. Det handler jo om at være dygtig til at skabe et godt arbejd­smiljø sammen med de øvrige håndværkere på pladsen. For et godt arbejdsmiljø giver jo et flottere og bedre resultat – og alle tjener penge, konstaterer Simon Elkjær.

Derfor vil ledelsen i AROS også bruge mere tid på at italesætte og lære de ansatte, hvordan fokus på det gode samarbejde er af­gørende. Krav til rengjorte rum, virker kun, hvis malerne også selv gør ordentligt rent efter sig.

- Vi skal jo lave en lige så god aflevering til næste fag, som vi selv forlanger ved vores modtagekontrol til malerarbejdet. Derfor kan vi aldrig tale nok om, at rod på byggepladsen er et problem for os alle. Kun på den måde kan vi stoppe glidebanerne mellem håndværkerne, så tidligt som muligt, forklarer Simon Elkjær.

Vise vi er de professionelle malere
Når elektrikerne gennemborer de vægge, som malerne lige har gjort færdige, er det frustrerende. Det, der er elektrikernes problem, bliver malernes problem. Her mener Simon Elkjær, at malerne skal vise, at de er de professionelle malere. Det forklarer han sådan her:

- Det er byggeri med dårlig styring. Når elektrikerne eksempelvis ikke har styr på det, kan det skyldes, at der ikke er en or­dentlig plan for, hvordan de kan gøre deres arbejde korrekt første gang. Så skal vi som dygtige, professionelle malere sige, hvordan den optimale måde for malerarbejdet ville være. Vi skal blive bedre til at synliggøre og give forståelse for de problemer, vi har – og herfra kan vi hjælpe med at få lavet den optimale tidsplan, siger Simon Elkjær.

Det kan godt være, at den perfekte tidsplan er, at malerne skal blive væk i tre dage, så de øvrige håndværkere kan blive færdige. Også selvom, at det vil kræve, malerne får de tre dage senere, eller der skal laves aftale for forcering.

Billedtekst: Direktør Simon Elkjær fra AROS Maler Entreprise fastslår, at malerne skal vise, at de er professionelle. Derfor skal malerne italesætte overfor sam­arbejdspartnere og øvrige entreprenører, hvad det kræver af rengøring og oprydning for, at de kan udføre deres arbejde godt. Kun på den måde bliver der lavet en optimal tidsplan. Selv da AROS Maler Entreprise var et mindre malerfirma var det Simon Elkjærs politik, at malerne skulle have ordentlige forhold. Det er han aldrig gået på kompromis med.

Foto Brian Rasmussen


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Danske Malermestre

Islands Brygge 26, 5.
2300 København S
Danmark
Danske Malermestre

Send til en kollega

0.14