23948sdkhjf

Mød en inkarneret bilhader fra Vejdirektoratet

| Medlemsnyhed | Indrykket af VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse

Ude i Vejdirektoratet sidder en jurist, som præsenterer sig som cyklist og inkarneret bilhader. Ja, altså indtil han selv fik bil i 2012.

- Men bilen står nu mest gemt væk i kælderen under Skt. Hans Torv. Og når vi bruger den for at komme op i vores svenske sommerhus, så kører jeg ikke – det gør min kone, understreger Kim Remme Birkholm, der er fuldmægtig i Vejdirektoratet med klagersager som område.

Kim Remme Birkholm underviser også på VEJ-EU's vejjuridiske uddannelse.

Kim Remme Birkholm er 49 år og bor med kig til søerne på Nørrebro med sin kone. De har tre små børn, og det har for Kim betydet, at den ellers så seriøse maratonløber med blikket rettet mod armbåndsuret har holdt pause i syv år.

- Jeg savner at løbe og kigger misundeligt på de mange løbere rundt om søerne. Men måske kan hele familiens deltagelse på familie-milen i Royal Run blive startskuddet til at komme i gang igen med langdistancer, håber Kim Remme Birkholm.

Erfaring

Vejdirektoratet har haft fornøjelse af Kim Remme Birkholm siden 2003. Han blev jurist i 1996, men brugte nogle år på græsrodsarbejde for Middelgrundens Vindmøllelaug.

- Vindmøller kommer vi ikke uden om, men som jeg også ved fra klagesager, så vil der altid være den joker, der hedder Nimby – Not In My Backyard. Men vindmøllelaug har haft den fordel, at engagement og pengepung taler sammen. Der er et udbytte, når møller kører, og det er nok ikke helt det samme i de gigantprojekter, vi ser i dag som havvindmølleparker, pointerer Kim Remme Birkholm.

Han har siddet med det samme stofområde i juridisk afdeling i alle årene i Vejdirektoratet, og han fremhæver arbejdspladsen for det gode samarbejde og den kollegiale sparring. Det handler juridisk om lovgivning om offentlige veje og om private fællesveje. Det er i det område, at borgerne klager over materielle forhold eller over fx den kommunale forvaltning af lovgivningen.

- Hvad bliver grundejeren pålagt af pligter, og hvordan håndterer kommunerne det processuelle, så retssikkerhed og forvaltning er i orden, og så der ikke sker overgreb, forklarer Kim Remme Birkholm.

 Læring

Der er tale om en relativt statisk og substantiel lovgivning, som på vejområdet i store træk stammer fra 1970’erne, og også de forvaltningsretlige forhold er ret stationære.

- Det er dog vigtigt at følge med i de løbende sager og iagttage, hvordan myndighedernes afgørelser udlægges. Der er afgørelser, som ændrer præcedens, og det formidler vi hele tiden via en såkaldt afgørelsesportal, der offentliggør afgørelser, og hvor alle har mulighed for at orientere sig, fortæller Kim Remme Birkholm.

Han peger på, at systemet hele tiden udfordres, og nævner som eksempel, at der i dag er mere fokus på miljø og klimaspørgsmål, fordi der er politiske krav om at håndhæve høje krav på disse områder.

- Vi er i dag cirka 10 jurister i Vejdirektoratet, som vurderer såvel materielle som forvaltningsmæssige klager. Vi har nu også en med speciale i miljø og klima, og her er sagsbunkerne voksende, når der sættes ord på bekymringer om fx afledning af store vandmasser og lignende, fastslår Kim Remme Birkholm, som også nævner, at borgerne bliver klogere og mere ressourcefulde, og det er også med til at øge antallet af klager.

 Kompetencer

VEJ-EU facilliterer ud over løbende kurser også et såkaldt rejsehold, som blev etableret i 2007, og som tager ud i landet og møder sagsbehandlerne hvert forår og efterår. Det er populært og fremhæves for at øge den gode uformelle kontakt mellem Vejdirektoratet og sagbehandlerne ude omkring i landet.

- Det er godt at mødes ansigt til ansigt, og det gør det nemmere senere at gribe knoglen og tale sammen, når man står med behov for sparring, siger Kim Remme Birkholm.

Han kommer selv ind på, hvordan rejseholdet selvfølgelig blev omlagt i forbindelse med coronarestriktioner, og at det gav anledning til at arbejde med nogle andre kompetencer.

- Her udviklede VEJ-EU et koncept med e-learning for rejseholdet med Teams som værktøj. Vi har holdt 2-3 Teams-rejsehold og det fungerer godt. Det er kun et par timer mod typisk en dag, når vi rejser ud. Men som jeg er orienteret, så er det planen, at vi fortsætter med Teams, så vi hvert forår holder møderne på Teams, mens vi igen bliver et roadteam om efteråret – eller omvendt, siger Kim Remme Birkholm.

 Fremtid

Kim Remme Birkholm frygter, at den fremtidige trafik vil gå lidt mere i individuel retning end den som nævnt  inkarnerede bilhader ønsker sig. Han håber i så fald på, at vi får meget mere fokus på samkørsel og delebiler.

- Men jeg må da så også indrømme, at jeg gerne vil have en fortsættelse af motorvejen til Kalundborg, altså udbygning af Skovvejen, som vil gøre det meget nemmere at besøge min mor i sommerhuset. Om så vejen skal fortsætte over Kattegat har jeg ingen holdning til, slutter Kim Remme Birkholm med et hørligt smil.

 Kim underviser på VEJ-EU's vejjuridiske uddannelse, som består otte endagskurser.

- Grundlæggende vejjura
- Planlægning af veje
- Anbringelse og flytning af ledninger
 -Vejens anvendelse
 -Vejens ejere, brugere og naboer
- Miljølovgivning for vejmyndigheder
- Vejforvaltningsret, kommunalret og klager
- Persondata for vejmyndigheder i praksis

Den vejjuridiske uddannelse suppleres af vejnetværk for kommuner og en vejjuridisk konference, som opfølgning på og uddybning af årets vejjura-emner på Vejforum.

 

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse

Guldalderen 12
2640 Hedehusene
Danmark
VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse

Send til en kollega

0.109