23948sdkhjf

DMR: Styr på fugt og skimmel er et DGNB-krav

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

I DGNB certificeringen kan der opnås point ved forebyggelse fugt & skimmel, inkl. plan (maks. 20 point) samt ved dokumentation for klimaskærm og fugtsikre konstruktioner.

Forebyggelse fugt & skimmel, 0-20 point
Der tildeles op til 20 point, hvis der foreligger en plan for håndtering af fugt med visuel modtagekontrol og for opbevaring af materialer på byggepladsen.

Tilsvarende tildeles der op til 20 point ved forebyggelse og afhjælpning af fugt i byggematerialer. Dette betinger også en plan for håndtering af fugt med visuel modtagekontrol og for opbevaring af materialer på byggepladsen.  Planen skal være tilpasset den aktuelle byggeproces og byggematerialer.   

Point betinger en udtørringsplan, der er skræddersyet til den aktuelle byggeproces, er blevet udarbejdet og implementeret for at sikre, at bygningskomponenterne er tilstrækkeligt tørre. Det kan også inkludere målinger, og ekstern kontrol, af fugt i materialer inden indbygning. 

Planer skal indsendes og efterfølgende dokumenteres over for DGNB. Såfremt der efter ibrugtagning konstanternes fugtskader og klager fra ejere/lejere, kan pointtildeling og certificering revurderes.

TEC1.3 Kvalitet, klimaskærm (DGNB)
Fugtsikre konstruktioner beskytter mod angreb af skimmelsvampe.

Ved renoveringsopgaver kræver DGNB en ekspertudtalelse/rapport med en miljøscreening af bygningen, hvor også synlige fugtskader eller forekomst af skimmelsvampe, hussvamp og gul tømmersvamp skal undersøges og dokumenteres.

Ekspertudtalelsen skal det dokumenteres, om og i hvilke rum der findes synlige fugtskader eller forekomst af skimmelsvamp. Som regel kan små eller skjulte forekomster af skimmelsvamp ikke identificeres ved en inspektion. Der vil derfor altid være en risiko tilbage for skjulte fugt- og skimmelskader. Vurderingen skal udelukke, at bygninger med synlige skader certificeres.

Fugtsikre konstruktioner
Dokumentation af fugtsikring af klimaskærmens konstruktioner skal sikre, at der ikke opstår fugtophobning og skimmelvækst i konstruktionen.  Dette skal kun dokumenteres ved beregning, hvis der benyttes konstruktionstyper, der ikke er gængse opbygninger (SBi-anvisning 224). For andre konstruktionsopbygninger skal der præsenteres dokumentation ved Glasers metode eller ved en in stationær beregning.

DMR Skimmel - hvem er vi?
DMR Skimmel er en afdeling i det rådgivende ingeniør­firma Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) og vi tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Fugt-, skimmel- og svampeundersøgelser.
  • Mikrobiologisk laboratorieanalyse af skimmel- og svampeprøver.
  • Udtørringsplaner og ekstern kvalitetskontrol.

DMR Skimmel har eget mikrobiologisk laboratorium og samarbejder med andre førende laboratorier på området. Vi sikrer opfyldelse af DGNB-krav til fugt og skimmelforebyggelse samt plan for kontrol og slutdokumentation, inklusiv overholdelse af AT-vejledninger, SBi-anvisninger, DS-standarder, BR etc.

https://www.dmr.dk/skimmel-svampe-og-fugt/fugt/

FAKTA om skimmel

Skimmelsvamp findes overalt i naturen. Skimmelsvampens sporer gør ingen skade, medmindre de spirer og derved danner skimmel eller mug. For at skimmelsvampe kan spire, skal der være fugt. Hvis den relative fugtighed er over 95 procent, eller en overflade er direkte fugtig, kan skimmelsvamp vokse på materialer som beton og puds. Under de rette vækstbetingelser kan en skimmelsvamp etablere sig på ca. en uge.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.204