23948sdkhjf

DGNB: Støj & akustik - få teknisk support

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

Støj og akustik indgår i DGNB-certificeringen fra projektopstart til projektering, materialevalg, byggeplads og til slutdokumentationen i det færdige byggeri. Kontakt civilingeniør Lars Mortensen på 4076 0666 eller lmn@dmr.dk.

DGNB evaluerer overordnet på følgende akustiske forhold:

 • Akustisk kvalitet (rumakustik).
 • Lydisolation mellem rum.
 • Støj fra tekniske installationer.
 • Støj indendørs fra trafik.

Vi er certificerede støjrådgiver og sikrer sammen med projektteamet viden, data og dokumentation ift. optimering og DGNB-krav til støj og akustisk, inklusiv overholdelse af SBi-anvisninger, DS-standarder, BR etc. DGNB betinger tekniske rapporter og dokumentation fra netop akustiker.

DGNB point:

 • Akustisk i den indledende projekteringsfase (maks. 10 point).
  Rumakustikkomfort (0-100 point).
  Støj på byggeplads, akustiske rapporter, DGNB Hjerte (0-30 point).
 • Projektopstart, akustisk, maks. 10 point
  DGNB tildeler 10 point til et akustisk projekt udviklet i den indledende projekteringsfase og opdateret gennem projekteringsfasen. 

Rumakustik-koncept med detaljeret beskrivelse af de akustiske tiltag samt overvejelse af samspillet mellem rumakustik og arkitektonisk planlægning samt interaktion med andre indeklimaforhold.

Rumakustikkomfort, op til 100 point
Under pkt. ”1.3 Social Kvalitet” indgår rumakustikkomforten. Kriteriet evalueres i overensstemmelse med brugen af rummene for at opnå passende brugerkomfort. Der er 120 mulige point i dette kriterium, men der kan maksimalt tildeles 100 point DGNB inkluderer akustik i byggeriets design og opbygning ift. at sikre robuste og langtidsholdbare bygninger. Kriteriet Akustisk Kvalitet tillader to forskellige varianter. I begge tilfælde skal mindst 95 % af de repræsentative rum svare til det vurderede kvalitetsniveau.

Variant 1: Vægtet evaluering på grundlag af de faktiske forhold mellem nytteareal. Hver af indikatorerne vægtes i procent i henhold til arealforholdet for den tilhørende anvendelse. De mulige point er baseret på de faktisk tilstedeværende rumtyper. 

Variant 2: Forenklet metode uden vægtning af arealforhold i overensstemmelse med pointfordelingen indenfor indikatorerne.

Ud over de maksimalt 100 point kan der tildeles "DGNB Hjerte-bonus", hvis alle foranstaltninger, der er anført under indikatorerne 2 og 3, er implementeret og verificeret via målinger.

Der tildeles ekstrapoint ved et koncept for minimering af støj- og vibrationsniveau på byggepladsen analog til minimering af affald og risiko for forurening, støv etc. 

Støj og DGNB Hjerte
Ved en DGNB-hjerte certificering er der fokus og krav til dokumentation ift. luftkvalitet, akustik, visuelt miljø og termisk indeklima. DGNB Hjerte er en integreret del af certificeringen. DGNB-hjerte tildeles hvis der sammenlagt opnås 65% opfyldelse af de i alt 18 DGNB- hjerte indikatorer, se DGNB vejledningen.

ifølge DGNB er støj inkluderet fordi langtidseksponering for støj kan have en enorm indflydelse på vores hjerte-kar-system og sovemønstre og kan føre til sygdomme som for højt blodtryk, hjerteanfald og slagtilfælde. Målet er derfor at opnå et højt niveau af akustisk kvalitet og at minimere støjniveauet for at opnå en høj komfort for bygningsbrugere.

Der skal som minimum opnås lydklasse C i indikator i indikator 3.1.1, 3.1.2 og 3.2.2. 

Efterklangstid, maks. 25 point
Den akustiske kvalitet vurderes for de i projektet eksisterende rumtyper. Hvis kun nogle rumtyper er til stede, vægtes de opnåede point i jævnfør til DGNB tabelværdier.

Bemærk, at krav og point er differentieret efter bygningens eksakte anvendelse. Der kan opnås tillægspoint, hvis der er taget højde for fordelingen af lydabsorberende flader på loft og lodrette rumdelere.

ECO2.2 Robusthed – akustik
DGNB inkluderer akustik i byggeriets design og opbygning ift. at sikre robuste og langtidsholdbare bygninger. Såfremt der anvendes materialer der sikrer god akustik, kan der opnås ekstra point.

Afdeling for støj og bygningsakustik
DMR kan bistå med rådgivning, målinger og beregninger inden for stort set alle typer støjforhold, herunder måling af støj fra virksomheder, vindmøller, tekniske installationer, trafikstøj, samt støj på arbejdspladser og bygningsakustik.

www.dmr.dk/stoej-akustik-maaling-raadgivning/bygningsakustik-maaling-raadgivning/

 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.125