23948sdkhjf

Flyvestation Skrydstrup - Etablering af Bygning 850, H8 og H9

Bevtoft, Haderslev Kommune

Fase
Udførelse
Budget
1.000.000.000 kr.
Størrelse
342000 kvm
Start
Q4 2020
Slut
Q1 2023

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal i forbindelse med etablering af nye faciliteter til de kommende Joint Strike Fighter F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup have gennemført entreprisen ”Etablering af Bygning 850, H8 og H9”.
Kontrakten omfatter en udbygning af den eksisterende Flyvestation Skrydstrup og omfatter etablering af et bygningskompleks med tilhørende infrastruktur til brug for den danske kampflykapacitet samt etablering af støjafskærmning.
Bygningskomplekset skal indeholde en hovedbygning samt hangaretter. Hovedbygningen skal indeholde nye undervisnings-, kontor- og velfærdsfaciliteter samt en række special værksteder og lagerfaciliteter. Special værkstederne skal blandt andet omfatte malerfaciliteter, plade-, svejse-, hjul-, dæk- og motorværksted og skal alle specialtilpasses til flyvedligeholdelse. Hovedbygningen placeres på terræn og opføres i 2 etager. En mindre del af bygningen, som bl.a. skal indeholde kantine og teknikrum, skal opføres i 3 etager. Hovedbygningen skal bygges sammen med en anden bygning, som opføres parallelt med hovedbygningen og vil stå færdig inden færdiggørelse af hovedbygningen.
Komplekset skal derudover indeholde 22 sammenhængende hangaretter fordelt på 2 rækker (H8 og H9) til kampfly. Disse bygninger placeres på terræn. Den ene række bygninger skal have en længde på ca. 200 m og skal indeholde 10 hangaretter, mens den anden række bygninger skal have en længde på ca. 230 m og skal indeholde 12 hangaretter. Begge bygninger med hangaretter skal have en bredde på ca. 40 m. De enkelte hangaretter i de 2 rækker vil blive adskilt af et mellemliggende servicemodul for hver anden hangarette. Et af servicemodulerne udvides med faciliteter til afvisningsberedskab med dertilhørende infrastruktur, såsom opholds- og kontorfaciliteter.
Hangaretterne skal fungere som garage og værksted for flyene. I hver ende af de enkelte hangaretter placeres en ca. 15 m bred port, og på den østlige side af bygningerne placeres overdækkede lydsluser ud for hver hangarette. Lydsluserne skal udføres som en udvendig overdækning, der er lukket i siderne og åben i enderne, således flyene kan køre ind. Lydsluserne skal have en dybde på ca. 15 m, og på indvendige flader skal de beklædes med lydabsorberende materiale, der har til formål at reducere den støj, som udledes til omgivelserne.
Endvidere omfatter arbejdet etablering af støjafskærmning, infrastruktur og øvrige tekniske anlæg, herunder øvrige mindre bygninger, som opføres i terræn. Støjafskærmningen skal bestå af jordvolde, hvorpå der skal placeres støjskærme af støjabsorberende materiale.
Infrastrukturen indeholder forsyningsveje, køreveje og afvandingsanlæg. Komplekset skal kobles op på forsyningsnet for vand, varme, spildevand, el og kommunikation. Anlæggene skal kobles op på hhv. interne transportveje og flyveje. Ligeledes omfatter arbejdet store belægningsarbejder til arbejds- og parkeringsområder.
Faciliteterne skal som udgangspunkt have anlægshøjder på op til 13 m. Tekniske installationer skal have anlægshøjder på op til 5 m over bygningshøjden. Faciliteterne skal placeres samlet som et stort bygningskompleks, hvorfra infrastrukturen vil forgrene sig og skal kobles på eksisterende infrastruktur og anlæg.
Komplekset forventes at blive daglig arbejdsplads for mere end 500 personer og vil bestå af følgende arealer:
Bygninger:
Hovedbygning ca. 25.000 m2
Hangaretter ca. 16.000 m2
Bygninger i terræn ca. 1.000 m2
Samlet areal for bygninger ca. 42.000 m2
Resterende arealer:
Belagte arealer ca. 139.000 m2
Støjvolde ca. 45.000 m2
Grønne arealer ca. 116.000 m2
Samlede resterende arealer ca. 300.000 m2

Centrale aktører
 • Hovedentreprenør
 • Forsvarets Bygningstjeneste
  Bygherre
 • 5e Byg A/S
  Hovedentreprenør
 • H. Carstensen Malerforretning ApS
 • Dansk Pe Svejsning A/S
 • LTECH A/S
 • Dan-Markering ApS
 • FUGEBILLEN ApS
 • SJ BETONGULVE ApS
 • Bjarmodan A/S
 • Pd Elevator A/S
 • Skærbæk Møbler & Tæpper v/Merry Riis
 • Egil Rasmussen A/S
 • Cowi A/S
 • H.C. Schleidt A/S
 • Novoferm Danmark ApS
 • Niels Burcharth A/S
 • Hetag IFA Tagdækning A/S
 • Torben Clausen A/S
 • INTERTEC A/S
 • Airteam A/S
 • Funderholme Smedie A/S
 • BOXBO ApS
 • Electricon A/S
 • Scan-Trapper A/S
 • Zystm A/S
 • AG ELECTRIC A/S
 • Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S
 • Arkil A/S
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.251