23948sdkhjf

Frederikssundsmotorvejen - 3. etape fra Tværvej til Frederikssund

Danmark

Fase
På vej
Budget
2.934 mio. kr.
Start
2026
Kategorier

Med projektet anlægges den ca. 21 km lange strækning på Frede-rikssundsmotorvejen mellem Tværvej og J. F. Willumsensvej i Fre-derikssund. Der er vedtaget anlægslov for projektet.
Som led i projektet opsættes 9,1 km støjskærme. Der vil i en se-nere fase blive taget stilling til, hvorvidt der skal etableres en støj-vold ved St. Rørbæk.
Projektet har en skønnet anlægsudgift på 2.934 mio. kr.
Projektet har en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 13,1 pct. beregnet med en CO2-pris på ca. 300 kr. pr. ton. For en CO2-pris på 1.500 kr. pr. ton er forrentningen på 12,7 pct.

Centrale aktører
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.148