23948sdkhjf

Områdefornyelse Bolbro - bystrøg langs Middelfartvej

Odense, Danmark

Fase
Udbud
Adresse
Middelfart
Odense

Middelfartvej skal skifte karakter fra Indfaldsvej til et grønt levende bystrøg. Kørebanen smalles ind og der laves forsætninger og midterheller, der skal have en hastighedsdæmpende effekt. Der laves opholdsarealer, begrønning, lyskunst og regnbede der har til formål at rense vandet inden det ledes ud til Bolbro Rende. En central gangpassage, som leder til parkeringspladsen bag ved Føtex, skal gøres synlig, tryg og inspirerende med brug af lyskunst.
For at sikre en optimal udnyttelse af 2 bassiner etableret ved hhv. Stadionvej og Møllemarksvej (og derved opnå en begrænsning af udledninger af opspædet spildevand til Bolbro rende), har VandCenter Syd planlagt en opgradering af en række afløbstekniske anlæg i området omkring disse bassiner.
Som en en del af disse opgraderinger samt rensning af vejvand inden udledning til Bolbro Rende etableres der regnbede med rensning på Middelfartvej, Bystævnevej og Rømersvej.
I vejene Bystævnevej og Rømersvej skal der også udføres en begrønning og indsnævring af vejbaner mv. Denne del af projektet udføres alene af VandCenter Syd.
Fortællepladsen indrettes som et mangfoldigt og levende opholdssted med zone-inddeling, så der både er plads til at drikke en øl, spise en is og tage en pause. Derudover opstilles der et vartegn bestående af store træbogstaver der skriver ”BOLBRO”.
De eksisterende Odense Klinker genanvendes, og der indarbejdes forskellige mønstre i belægningerne på forpladsarealet på den nordlige side af Middelfartvej.
Der plantes karaktertræer i bedene langs Middelfartvej, som binder bystrøget sammen med Hauges Plads, som tidligere er blevet ombygget under DitBolbro – Områdefornyelse.

Centrale aktører
  • Odense Kommune
    Bygherre
  • VANDCENTER SYD A/S
    Bygherre
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.172