23948sdkhjf

Vordingborg Havn - etape 4

Vordingborg, Danmark

Kontrakt
Totalentreprise
Fase
Forberedelse
Størrelse
200.000 kvm
Start
2020
Adresse
Vesthavnen 5
4760 Vordingborg
Kategorier

Vordingborg Havn udvikles i øjeblikket til en regional havn til modtagelse og afskibning af en række forskellige godstyper, primært indenfor råstoffer, energi og landbrug. En styrkelse af havnen som transporthavn vurderes at være i tråd med det landspolitiske ønske om at reducere presset på den landbaserede infrastruktur. Velfungerende havneanlæg med bagvedliggende infrastruktur er en klar forudsætning for, at denne vision kan udleves. Ikke mindst, så viser erfaringer fra tilsvarende havneudvidelser, at antallet af arbejdspladser i havnerelaterede virksomheder forøges.

Vordingborg Havn udvides i etaper, og der er udarbejdet en masterplan bestående af i alt 5 udviklingsetaper. På baggrund af denne masterplan blev der i 2016 udarbejdet en VVM-redegørelse for den fulde havneudvidelse og i 2017 blev der givet VVM-tilladelser fra de 3 myndigheder, Vordingborg Kommune, Kystdirektoratet og Trafik, Bolig og Byggestyrelsen til 4 ud af 5 etaper.

Den første etape blev etableret i løbet af 2015/2016 imens etape 2 og 3 blev færdigetableret i 2019. En sidste del af etape 3 (3b) etableres af konsortiet som etablerer Storstrømsbroen.

Havneudvidelen etableres som en del af interreg programmet Dual Ports, som støtter bæredygtig havneudvikling. Således planlægges etape 4 som et landindvindingsprojekt som vil udvide Vordingborg Havns areal med ca. 19 ha med nyttiggjorte opfyldsmaterialer. Jf. VVM-godkendelsen kan der i etape 4, som udgangspunkt, indarbejdes ren og lettere forurenet jord. Opfyldsmaterialerne forventes geografisk set modtaget fra Vordingborg og tilstødende kommuner i det omfang dette er muligt.

Etape 4 i udvidelsen af Vordingborg Havn på Masnedø omfatter opfyldning og nyttiggørelse af et inddæmmet område på ca. 25 ha. Der forventes at kunne modtages og nyttiggøres i alt ca. 1 145 000 m3 opfyldsmateriale, som bl.a. kan omfatte ren og lettere forurenet jord samt slagge. Volumenet er ekskl. afsluttende genbrugsstabil.

Centrale aktører
  • Vordingborg Havn
    Bygherre
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.313