23948sdkhjf

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Frederiksberg, Danmark

Fase
På vej

Projektet indgår som en del af de to kommuners fælles skybrudskonkretiseringsplaner, som blandt andet omfatter anlæg af en underjordisk skybrudstunnel fra den sydlige Skt. Jørgens Sø ud mod Kalvebod Brygge.

Projektet vil medvirke til at reducere oversvømmelser på Vesterbro og det østlige Frederiksberg, da overløbsvand fra den eksisterende store spildevandsledning i Vodroffsvej i skybrudssituationer får overløb til tunnelen. I tilknytning til projektet skal der anlægges 3 skakter med tilhørende byggepladser: Skt. Jørgens Sø (v. Vodroffsvej), v/Gasværksvej/Halmtorvet og ved Kalvebod Brygge 45. Derudover skal der etableres en pumpestation ved udløbet i Kalvebod Brygge.

Tunnelen bliver 1264 meter lang og anlægges/bores med de samme teknikker, som er anvendt ved anlæg af Metroen.

Anlægsarbejdet vil vare ca. 4 år og ønskes påbegyndt i 2021. Der vil være behov for ramning af spuns og brug af sekantpæle til at etablere skaktene. Der vil desuden i en kortere periode være behov for nattearbejde ved skatene. Byggepladserne ved Gasværksvej og Vodroffsvej etableres delvis i vejarealet med periodevise vejindsnævninger til følge. Projektet berører fysisk et meget lille areal på Frederiksberg umiddelbart syd for Skt. Jørgens Sø.

Projektet er i overenstemmelse med skybruds- og spildevandsplanerne i København og Frederiksberg Kommuner. Der er overvejelser om en ny metrolinje i området. Bygherren har oplyst, at der i projektet er taget højde for Metroselskabets planlægning af linjeføring.

Centrale aktører
  • Hofor A/S
    Bygherre
  • FREDERIKSBERG KLOAK A/S
    Bygherre
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.125