23948sdkhjf

Forbindelsesvej vest om Uhre

Vejle, Danmark

Kontrakt
Hovedentreprise
Fase
Forberedelse
Budget
90 mio. kr.
Start
september 2020
Slut
medio 2023
Kategorier

Vejle Kommune vil etablere en ny forbindelsesvej vest om Uhre på en strækning på ca. 2 km. Vejen skal placeres i det stærkt kuperede terræn vest for Vejle og forbinde Vardevej i syd med boligområde i nord. Vejen skal etableres med en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side. Desuden skal vejen forberedes for tilslutning af ny stamvej fra boligområde omkring st. 2 400, herunder evt. breddeudvidelse af vejen for en ny venstresvingsbane.

Der skal projekteres vej, stier, trug, rabatter, skråningsanlæg, dræn, afvanding, bassiner, rundkørsel, stitunnel, faunapassager, stibro, pullertbelysning langs cykelsti samt belysnings-anlæg og støjhegn i rundkørsel. Der skal projekteres 2 løsninger for stitunnel på skitse- og detailprojekteringsniveau for optimal placering ift. jordbalance og tilslutning til eksisterende anlæg samt ejendommen øst for rundkørslen med tilhørende anlægsoverslag. Der skal desuden foretages en vurdering af, om ekspropriation af ejendom øst for rundkørsel evt. vil give et bedre vej- og stiprojekt iht. vejreglerne. Som udgangspunkt skal begge løsninger medtages som option i entreprenørudbud.

Der indgår etablering af 3 faunapassager på den sydligste strækning af vejen samt en stibro ud for Stenbukken med tilhørende stiforbindelse, der forbinder boligkvarter på østsiden med skovarealer på vestsiden af vejen.

Der skal etableres horisontale dræn i stejle skråninger samt afvanding af vej og sti ved serie-forbundne forsinkelsesbassiner og i rør med store fald. Drænvand skal ledes i separat system.

Centrale aktører
  • Vejle Kommune
    Bygherre
  • M.J. ERIKSSON AKTIESELSKAB
    Hovedentreprenør
  • Møller & Grønborg A/S
    VVM-redegørelse
  • VVM-redegørelse
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.489