23948sdkhjf

Hyldager Bakker

Albertslund, Danmark

Fase
Udbud

Albertslund Kommune ønsker at udvikle et nyt boligområde på Hyldagergrun-den, hvor Hyldagerskolen tidligere lå. For at kunne etablere det nye boligområde er det nødvendigt at reducere støjen primært fra motorvejen (O4) og jernbanen. Derfor vil Albertslund Kommune anlægge et nyt natur- og landskabsprojekt med støjdæmpende funktion, kaldet Hyldager Bakker.

Hyldager Bakker består af to projektområder (se bilag), det ene i Hyldagerpar-ken og det andet i den nordlige del af Kongsholmparken. Hyldagerparken er af-grænset af Roskildevej mod nord, motorvejen mod vest, Hyldagergrunden og Vridsløselille landsby mod øst og jernbanen mod syd. Kongsholmparken er af-grænset af motorvejen mod vest, jernbanen mod nord, og Kongsholmsparken mod øst og syd.

Hyldagerparken fremstår i dag som et grønt område, der primært kan opleves via gennemgående stiforbindelser. I Kongsholmparken har landskabet et ander-ledes udtryk. Med større sammenhængende landskabstræk og kombinationen af åbne arealer og veldefinerede trægrupper og solitære træer, er der en anden ro i dette landskab og et overblik, der skaber tryghed.

Albertslund Kommune ønsker i forbindelse med projektet at opgradere natur- og landskabsværdierne blandt andet med fokus på øget biodiversitet, nye friluftak-tiviteter og øget adgang til området.

Centrale aktører
  • Albertslund Kommune
    Bygherre
  • Cowi A/S
    Bygherrerådgiver (udbud)
  • Jordentreprise
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.11