23948sdkhjf

+Way på 500S

Danmark

Fase
Forberedelse
Kategorier

Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden udarbejdet et projektforslag på idéskitseniveau til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

Arbejdet er initieret på baggrund af et ønske fra Brøndby og Hvidovre Kommuner, som begge har planer om større byudviklingsprojekter langs linje 500S. Hvidovre Kommune har således planer om på sigt at udvide Avedøre Holme med op mod 1 000 virksomheder og 8 000 ansatte, mens området omkring Sportsbyen i Brøndby Kommune i den nye fingerplan er blevet udpeget til regionalt udviklingsområde med potentielt op til 8 000 nye arbejdspladser. De 2 kommuner er således interesserede i at understøtte byudviklingen ved at sikre en effektiv betjening af de 2 udviklingsområder med en hurtig opkobling til Glostrup Station og den kommende letbane i Ring 3.

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby til Glostrup Station, men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en god driftsøkonomi for letbanen i Ring 3 samt en god driftsøkonomi for en eventuelt fremtidig Etape 2 af letbanen eller en decideret BRT-løsning mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

Infrastrukturtilpasningerne støtter samtidig op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den lever op til Movias højklassede busprodukt, +Way, der stiller særlige krav til udformning af såvel stoppesteder som tracé for herved at forbedre den kollektive trafiks konkurrenceevne.

Centrale aktører
  • Trafikselskabet Movia
    Bygherre
  • Via Trafik Rådgivning A/S
    Totalrådgiver
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Udbud til projektet
Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.203