23948sdkhjf

Halmfyret fjernvarmeværk

Nordborg, Danmark

Kontrakt
Totalentreprise
Fase
Udbud
Budget
40 mio. kroner
Adresse
Lundenvej
6430 Nordborg
Kategorier

Arbejdet omfatter - i totalentreprise: Projektering, opførelse og idriftsættelse af et 10 MW halmfyret fjernvarmeværk, incl. halmlager, skorsten, akkumulatortank og fjernvarmepumper.
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse og ibrugtagning af den komplette halmfyrede 10 MW (output) fjernvarmecentral incl. alle jord- og belægningsarbejder på matriklen.
Arbejdet omfatter, men er ikke begrænset til, følgende delarbejder:
1) Projektering:
- Alle nødvendige myndighedsansøgninger incl. byggetilladelsen,
- Brandstrategi som skal godkendes af kommunens beredskab,
- Byggeplads- og byggeledelse.
2) Sikkerhedskoordinering:
- Forberedende jordarbejde,
- Bygge og anlægsarbejder, herunder kloakering, terrænregulering, etablering af vejanlæg, befæstigelse (asfaltering), og
- Forsinkelsesbassin for overfladevand,
Installation af halmlager med brovægt, kran, halmneddeler og -indfødning, kedelanlæg, røggasrensning, askeanlæg, akkumuleringstank,
- Skorsten (forberedt for 2 løb),
- Kedelanlæg mv. skal koncept- og layoutmæssigt være forberedt for evt., senere installation af røggaskondenseringsanlæg og indfyring af alternative brændsler (f.eks. træpiller),
- Værksted/lager og kontrol- og E-rum, mandskabs- og kontorfaciliteter mv.,
- El og styring (se dog udbud vedr. styring mv.),
- Fiberforbindelse,
- Dokumentation og CE-mærkning af totalleverancen,
- Idriftsætning og brugerinstruktion,
- Performance- og garantitest,
- Garantieftersyn.

Centrale aktører
  • Nordals Fjernvarme A/S
    Bygherre
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.154