23948sdkhjf

Vejbro ved NærHeden

Høje-Taastrup, Danmark

Fase
Udførelse
Budget
66.467.000 kr.
Kategorier

Høje-Taastrup Kommune planlægger ultimo oktober 2018 at udbyde anlægsarbejderne til en ny kombineret vej- og stibro over eksisterende elektrificeret jernbane. Projektet har overordnet til formål at skabe forbindelse mellem Hedehusene bymidte og det nye boligområde NærHeden, der er under opførelse.
Broen er en skråstagsbro med en overbygning som stålkassedrager med udkragede vinger. Foruden broens praktiske funktion skal den i høj grad også ses som et arkitektonisk varemærke for området.
Skråstagsbroen får en spændvidde på ca. 42 meter og spænder over alle 4 hovedspor og 2 sidespor på Danmarks mest trafikerede jernbanestrækning – Vestbanen, hvorfor projektet skal gennemføres med et minimum af sporspærringer.
Broens underbygning er i beton ligesom udbuddet også omfatter en stitunnel i beton under den nye vejdæmning. I nord udføres direkte fundering, hvor det bliver nødvendigt at etablere en midlertidig spuns langs banen. Mod syd funderes broen på flere store og dybe stålrør, der udstøbes med armeret beton.
Mod nord tilsluttes vejen Hovedgaden, og der anlægges et nyt signalkryds. Hovedgaden bliver ombygget på en delstrækning for at få plads til svingbaner o. lign. ifm. den nye vej. Mod syd kobles vejen sammen med Skolebakken, der er den nye fordelingsvej igennem NærHeden. I dette kryds forberedes der til et kommende signalanlæg.
Projektet udføres i 2019 og er i høj grad styret af sporspærringer og kørestrømafbrydelser i september 2019, hvor brodækket skal løftes ind i 2 sektioner.

Centrale aktører
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Udbud til projektet
Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.148