23948sdkhjf

Ålebækken Ruinpark

Virum, Danmark

Slut
Februar 2021
Adresse
Teknikerbyen
2830 Virum

Det nedlagte renseanlæg Ålebækken ved Teknikerbyen i Virum skal omdannes til Ålebækken Ruinpark.

Lyngby-Taarbæk Spildevand ønsker at udvide bassinkapaciteten ved Ålebækken Renseanlæg med henblik på at reducere stofbelastningen i Mølleåen for at opfylde kravene i de nye vandplaner. Der skal udføres en spunset udgravning med bund i kote ca. +10,6 m DVR90, hvor grundvandet skal afsænkes til kote ca. +10,1 m DVR90 inde i byggegruben. Spunsvæggen planlægges påregnes ført til kote -0.5 m DVR90. Udgravningen er ca. 35 x 70 m.

Efterfølgende retableres området til rekreativ anvendelse.

Selve ejendommen for renseanlægget, som er på over 30.000 kvm og ligger lige op til Mølleåens natur og rekreative arealer, er i dag forurenet og uden offentlig adgang. Det er derfor hensigten med projektet at kombinere etableringen af bassiner, hvor der opgraves større mængder ren intakt jord med en sikring og åbning for rekreativ udnyttelse af hele ejendommen. Dette sker bl.a. ved, at forurenet jord genanvendes i det nye landskab, og at der sker en overdækning af forurening med den rene jord fra bassiner, som derved også genanvendes.

Derudover vil de oprindelige tekniske anlæg fra rensningsanlægget blive en del af det nye rekreative anlæg ved f.eks. at opfylde efterklaringsbassiner og skabe haver i disse samt i de oprindelige skærvefiltre.

Projektet har således til formål at sikre en maksimal genanvendelse af jord og materialer for at minimere miljøbelastningen og opnå størst mulig bæredygtighed.

Centrale aktører
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Udbud til projektet
Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.188