23948sdkhjf

Bygningsstyrelsen - nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg

Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Syddanmark

Fase
Udførelse
Budget
2.500.000.000 kr.
Størrelse
800000 kvm
Projekttyper
Lager, Produktion

Regeringen har i forlængelse den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19, der blev indgået 25. januar 2021, besluttet, at Bygningsstyrelsen skal stå for nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg.
Ved modtagelse af erstatning for produktionsanlæggenes fysiske aktiver overtager staten dispositionsretten over de erstattede aktiver og hermed ansvaret for nedrivning samt bortskaffelse.
I sommeren 2021 besluttede regeringen at Bygningsstyrelsen, som ejendomsvirksomhed og bygherre for staten, skal stå for at koordinere nedrivningen og bortskaffelsen af minkerhvervets produktionsanlæg, herunder minkfarme og eventuelt tilhørende pelserier, andre bygninger og installationer mv. I efteråret 2021 oprettede Bygningsstyrelsen en specialenhed under styrelsens ’Center for Byggeri’ i Skanderborg, til at varetage opgaven.
Opgaven udbydes derfor af Bygningsstyrelsen, der ligeledes vil agere bygherre på vegne af staten.
Opgaven består i nedrivning af forventeligt 1246 produktionsanlæg, bestående af ca. 8.000.000 m² bygningsmasse.
Nedrivningen og bortskaffelsen af erstatningsberettigede aktiver består af tre delopgaver, der udmønter sig i en række udbudte aftaler hhv.: Vurdering og videresalg af løsøre (aftale om håndtering af løsøre), miljøundersøgelser og udarbejdelse af miljørapporter (rammeaftale for miljørådgivning), samt nedrivning og bortskaffelse af bygningsmasse (rammeaftaler for nedrivning).

Opdatering 10/03-2023: Bygningsstyrelsen er klar til at igangsætte nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg, men afventer at få de enkelte minkfarme overdraget fra Erstatnings- og Taksationskommissionerne samt få den tilhørende bevilling. Det er vigtigt at forstå forudsætningen for nedrivningsopgaven, nemlig at Bygningsstyrelsen kun har mandat til at fjerne de bygninger og materiel, som minkavleren har modtaget erstatning for. Derfor afventer Bygningsstyrelsen afgørelserne fra Erstatnings- og Taksationskommissionerne, der udmåler erstatningen. I skrivende stund er der ingen farme, hvor afgørelsen er endelig men håbet er, snart at få de første sager overdraget.

Opdatering 30/05-2023: Bygningsstyrelsen har valgt de tre virksomheder, der skal foretage de lovpligtige miljøkortlægninger.

Opdatering 29/06-2023: Bygningsstyrelsen har valgt deltagerne til rammeaftalen om nedrivning.

Opdatering 01-11-2023: Bygningsstyrelsen har udvalgt de tre entreprenører, der skal nedrive de første 10 danske minkfarme, efter gennemførte miniudbud under de to udbudte rammeaftaler. 
De 10 minkfarme er blevet puljet i fem miniudbud, hvor der er taget hensyn til geografi. Heraf er fire puljer i Jylland under rammeaftale Vest, og én pulje på Sjælland under rammeaftale Øst.
G. Tscherning har vundet tre af puljerne i Jylland, mens Titan Nedbrydning har vundet den fjerde, og P. Olesen & sønner har vundet miniudbuddet på Sjælland. 

Opdatering 08-11-2023: Finansiel Stabilitet skal stå for håndteringen af de aktiver, som staten overtager fra minkfølgeerhvervene. Der er tale om en bred portefølje af aktiver, herunder minkskind, minkbure, varelagre, vogn- og maskinparker, fast ejendom og inventar. Aktiverne overtages med henblik på enten videresalg eller bortskaffelse/nedrivning.
FS udbyder fem midlertidige kontrakter om: flytte- og opbevaringsydelser, auktionsydelser, ejendomsmæglerydelser, facility managementydelser og forsikringsydelser i relation til de aktiver, som FS overtager fra minkfølgeerhverv før den 15. februar 2024.
Det forventes, at Finansiel Stabilitet vil overtage aktiver fra i alt ca. 7 minkfølgeerhverv i perioden, og at disse primært vil befinde sig i Midt- og Nordjylland.
Finansiel Stabilitet offentliggør snarest de fem rammeaftaler som vil gælde fra den 15. februar 2024.

Opdatering 10-11-2023: Finansiel Stabilitet har nu offentliggjort de fem rammeaftaleudbud om flytte- og opbevaringsydelser, auktionsydelser, ejendomsmæglerydelser, facility managementydelser og forsikringsydelser, som vil gælde fra den 15. februar 2024.

Centrale aktører
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.267