23948sdkhjf

Alle nye byggerier burde have Isola Radonbrønd

Sælges
Udløber
31. december 2022
Stand
Ny

Skærpede krav til radonsikring
I det nye bygningsreglement BR10 og Sbi anvisning 233 og 232 blev der stillet skærpende krav til radon beskyttelse af bygninger. Bygninger skal projekteres og udføres med radonforebyggende tiltag, således at indstrømningen af radon fra jorden er begrænset. Radon koncentrationen i indendørs luft bør ikke overstige 100 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter)

Der er imidlertid stor usikkerhed om hvilken tiltag man bør lave for at komme under de 100 Bq/m3
Isola Radonbrønd giver muligheden. I praksis betyder dette at der skal monteres radonbrønd/-sug på alle nybyggerier hvor der er varigt ophold af mennesker. En radonbrønd med tilkoblet sug skaber en trykudligning under bygningen. I en opvarmet bolig får man et undertryk i nedre del fordi den varme luft stiger. Har man da højere tryk i jorden under gulvet vil radonholdig luft kunne komme ind gennem utætheder/sætningsrevner i bygningens konstruktion. Det er ikke store åbningen/revner som skal til og en radonspærre som ikke er lagt 100 % nøjagtig, så kan der slippe radonluft ind i boligen.

Her er det vigtigt at have en reserveløsning klar. Ved at suge luft ud fra grunden kan man sænke trykket tilsvarende eller lavere end det man har i nederste del af byggeriet, og dermed reducere eller helt eliminere koncentrationer med radon i indeluften. Installation af Isola radonbrønd er meget effektivt også i eksisterende bygninger.

Mange radonbrønd/-sug løsninger fremstår kompliceret og omfattende. Nogle er også mindre egnet til større byggerier. Isola har derfor lanceret Radonbrønd 500 som med sine beskedne mål (Ø200mm x 300mm) ventilerer hele 500 m2 byggegrund. Radonbrønd 500 lægges nede i drænlaget / kapillarbrydende lag under isoleringen og beton. Flere brønde kan kobles sammen ved større flader. Den er tilpasset standard Ø200mm PVC rør, forgreninger, samlinger findes hos VVS forhandlere.

"Isola har senest lanceret et-trins samlinger og én-komponent flydende tætningsmasse. Sammen med radonbrøndene i sortimentet gir dette en innovativ totalløsning hvor man får en sikker og godkendt radonsikring installeret på langt kortere tid en noget andet radonsystem på markedet. Ingen gør det enklere!" Siger produktansvarlig hos Isola AS, Tommy Gabe.

Alle radonprodukter fra Isola er SINTEF Teknisk Godkendt.
Sælger
Isola

Isola
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Danmark

Michael Lindberg
Telefon: +45 40366218
Fax: +45 70208053


Se hjemmeside
Se flere produkter
Se hele profilen
Kontakt sælger

Send til en kollega

0.203