23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
23.01.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.02.2015 Kl. 12:00

Addresse
Helsingør Kommune
Att.: Inge Metha Schmidtsdorff
Mail: isc46@helsingor.dk

Indlevering af tilbud

Til
27.03.2015

Udbyder

Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale med Almen Boligorganisation vedrørende opførelse af plejehjem


Helsingør Kommune

Helsingør Kommune ønsker at indgå samarbejdsaftale med en almen boligorganisation om gennemførelse af projektet, således at en almen boligorganisation er bygherre og ejer af boligdelen, og Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen. Helsingør Kommune ønsker tillige at indgå byggeforretningsføreraftale vedr. opførelse af servicedelen.

Helsingør Kommune planlægger opførelsen af et plejehjem på en del af Sauntevej 104 i Hornbæk bestående af:
Boligdelen:
• 48 plejeboliger (heraf 2 ægteparboliger) med tilhørende fællesarealer
• 3 aflastningsboliger

Servicedelen:
• Aktivitets- og træningslokaler mv.
• Café og produktionskøkken
• Personalefaciliteter
• Faciliteter for Hjemmeplejen

Samarbejdsaftalen omfatter tillige etablering og drift af udenomsarealer.

Helsingør Kommune udbyder hermed varetagelsen af bygherre- og driftsherrerollen for boligdelen i begrænset udbud med prækvalifikation.

Byggeriet på ca. 5.600 m2 planlægges opført på del af matrikel nr. 1a, Stenstrup By, Hornbæk.

Boligdelen skal kunne udvides med 12 plejeboliger.

Plejehjemmet skal opføres i henhold til bekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013 af lov om almene boliger mv.

Tilbudsgivere:
Almene boligorganisationer, som både kan varetage opførelsen af det samlede byggeri, dvs. boligdelen og den kommunalt ejede servicedel, samt varetage den efterfølgende bygningsdrift af plejeboligerne og servicearealerne, kan afgive tilbud på opgaven.

Prækvalifikation:
Almene boligorganisationer, som ønsker at deltage i tilbudsrunden, skal indsende en ansøgning om prækvalifikation.
Ansøgningen skal indeholder følgende:
Generel beskrivelse:
En selskabsbeskrivelse med kontaktinformationer, herunder oplysninger om kontaktperson.

Økonomisk formåen:
Regnskabsoplysninger for de seneste 5 år – med oplysninger om resultat efter skat, egenkapital og omsætning.
Regnskabsoplysninger indsendes kun for kontraktholder.

Teknisk formåen:
Ansøgningen vedlægges referencer fra de seneste 5 år, som viser boligorganisationers erfaring med varetagelse af lignende opgaver.

Udvælgelse:
Ud fra de indkomne ansøgninger udvælges de 5 boligorganisationer, som ud fra en helhedsbetragtning findes bedst egnet til at kunne varetage denne opgave. De 5 udvalgte boligorganisationer indbydes herefter til at afgive tilbud på opgaven.

Ansøgning:
Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes elektronisk til Inge Metha Schmidtsdorff på mailadresse isc46@helsingor.dk og skal være Helsingør Kommune i hænde senest tirsdag den 10. februar 2015, kl. 12.00.

Efter prækvalifikation (til orientering):
Konkurrenceforhold: Tilbuddet skal baseres på det af Helsingør Kommune udarbejdede konkurrencemateriale.

Tidsfrist:
Tilbuddet om varetagelsen af bygherre- og driftsherrerollen skal være Helsingør Kommune i hænde senest fredag den 27. marts 2015.

Send til en kollega

0.125