23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 081-189851
Offentliggjort
24.04.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Renovering og udvikling af bygning 208


Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Energivej, Bygning 409
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Høgh
E-mail: jornh@dtu.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering og udvikling af bygning 208

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder totalrådgiver- og hovedentrepriseaftaler vedrørende renovering og udvikling af bygninger 208 (B208) på DTU Lyngby Campus. B208 er fra 1967 og rummer ca. 7 000 kvadratmeter med en kombination af auditorier, holdlokaler, uformelle studieområder og laboratorier, teknikrum, toiletter og depoter. Der skal ske en gennemgribende renovering og udvikling af B208, så den kan blive en del af fremtidens læringsmiljø. I udviklingsprojektet etableres der flere undervisnings- og studiepladser end i dag og med en højere kvalitet. Alle arealer renoveres og indeklimaet opgraderes og bygningens potentiale udvides gennem konstruktive ændringer, der øger arealer med dagslys, skaber nye rumligheder og øger forbindelser mellem inde og ude.

Herudover skal der i projektet være stort fokus på bæredygtighed og digitalisering. Projektet/ombygningen skal certificeres til DGNB-Guldniveau og der skal anvendes digitale værktøjer/modeller i alle projektets faser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000
71530000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

2800 Kgs. Lyngby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

DTU ønsker at gennemføre projektet i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem DTU, totalrådgiver og hovedentreprenør. Der er tale om et "Integreret Byggeri", hvor både totalrådgiveren og hovedentreprenøren er med allerede fra den indledende rådgivningsfase. Herved får totalrådgiveren mulighed for at sparre og samarbejde med hovedentreprenøren og bygherren gennem hele forløbet. Det er forventningen i dette projekt, at en lang række af de beslutninger, der ofte først kan tages, når selve udførelsen er i gang, kan tages inden og på et tidspunkt, hvor det ikke forsinker udførelsen, men omvendt kan bidrage til den gode projektløsning.

Ved at anvende Integreret Byggeri ønsker DTU at inddrage den udførende hovedentreprenørs viden og kompetencer allerede i projekteringens tidlige faser. Dermed øges vidensniveauet i projekteringens tidligere faser, idet hovedentreprenøren blandt andet forventes at bidrage med viden om bygbarhed, kalkulationer og byggepladslogistik. DTU forventer imidlertid også, at hovedentreprenøren vil bidrage med projekteringsmæssig viden om de arbejder og leverancer, som ofte udbydes i funktionsudbud, herunder særligt de tekniske installationer.

Ved at anvende Integreret Byggeri ønsker DTU også at spille sig selv på banen som en 100 % engageret bygherre, der med afsæt i en professionel FM-organisation er parat til at gå ind og stille krav til projektets kvalitet i bred forstand, men som også er interesseret i at lade sig påvirke, udfordre og samarbejde med de dygtigste totalrådgivere og hovedentreprenører på markedet. Det er DTU’s meget klare forventning, at det gennem samarbejdet er muligt at gennemføre byggeriet både hurtigere og med et bedre forhold mellem pris og kvalitet.

Totalrådgiver og hovedentreprenør skal ansøge om deltagelse som ét team, men der indgås totalrådgiver- og hovedentrepriseaftale med henholdsvis totalrådgiver og hovedentreprenør samt en samarbejdsaftale mellem alle 3 parter - DTU, totalrådgiver og hovedentreprenør.

Det forventes at projektet/renoveringen skal afleveres sommeren 2023.

Udbuddet gennemføres efter proceduren "konkurrencepræget dialog". Det forventes at udbudsmaterialet bliver offentliggjort primo maj 2020, med udvælgelse medio/ultimo juni 2020. Første dialog forventes at finde sted medio/ultimo august 2020.

Se yderligere oplysninger om projektet på følgende hjemmeside: https://transforming.dtu.dk/Byggerier-paa-vej/Bygning-208

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/05/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2020

Send til en kollega

0.094