23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 069-165376
Offentliggjort
07.04.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Brønderslev Forsyning A/S

Rørentreprise


Brønderslev Forsyning A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Forsyning A/S
CVR-nummer: 31159431
Postadresse: Virksomhedsvej 20
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 9700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Thordahl Nørgaard
E-mail: mtn@niras.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bronderslevforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rørentreprise

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44160000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Brønderslev Forsyning A/S udbyder hermed en rammeaftale for leverance af præ-isolerede fjernvarmerør og komponenter til et fuldt funktionsdygtigt ledningsanlæg med alarmsystem.

Brønderslev Forsyning A/S (herefter benævnt ordregiver) ønsker at indgå en rammeaftale for perioden 1. april 2020 – 31. marts 2028 med én leverandør om levering af fjernvarmerør samt diverse øvrige komponenter.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Brønderslev Forsyning A/S udbyder hermed en rammeaftale for leverance af præ-isolerede fjernvarmerør og komponenter til et fuldt funktionsdygtigt ledningsanlæg med alarmsystem.

Brønderslev Forsyning A/S (herefter benævnt ordregiver) ønsker at indgå en rammeaftale for perioden 1. april 2020 – 31. marts 2028 med én leverandør om levering af fjernvarmerør samt diverse øvrige komponenter.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og teknisk løsning / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 221-543140
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rørentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/03/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Logstor A/S
By: Løgstør
NUTS-kode: DK05
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over tildeling af kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2020

Send til en kollega

0.093